Inlägg märkta ‘medlemsmöte’

Samtliga medlemmar i klubb 119 och klubb 120 kallas till medlems och nomineringsmöte

Onsdagen den 9 februari kl 17.30 i ABF huset på Sveavägen, T-bana Rådmansgatan.

På dagordningen:

MTR:s attacker mot oss.

Övertalighets förhandlingar.

Lokalvårdslönestege.

Pågående arbetstidstvister.

Nomineringar till skyddsombud.

Beslut om valförfarandet.

Övriga frågor.

Poster att nominera till:

Trafik sektion grön: 2st skyddsombud på 3 år.

Trafik sektion blå: 1st skyddsombud på 3 år.

Trafik sektion röd: 1st skyddsombud på 3år och fyllnadsval 1st skyddsombud på 2 år.

Station, City: 1st skyddsombud på 3 år. 1st ersättande skyddsombud på 3 år.

Lokalvården: 1st skyddsombud gröna linjen på 3år. 1st skyddsombud blåa linjen 3 år. 1st skyddsombud röda linjen 3 år. 1st skyddsombud natt på 3 år. Ersättande skyddsombud; 1st på gröna linjen, 1st på röda linjen, 1st på blåa linjen, 1st på natten, alla på 3år.

DET ÄR VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER SÅ ATT VI KAN DISKUTERA DEN MYCKET ALLVARLIGA SITUATIONEN SOM VI BEFINNER OSS I!

Vi bjuder på macka! Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant.

MEDLEMSMÖTE
OM AVTALET OCH LÖNER

Avtalsförhandlingar pågår med MTR och vår arbetsgivare har kommit med
förslag som vi måste diskutera! Dessa förslag innebär enligt oss i
förhandlingsdelegationen försämringar av våra arbetstider samt vår
arbetsmiljö. MTR:s förslag handlar  b.la om införande av längre tid på tåg
och delade tjänster.

Två extra medlemsmöten
Måndagen den 7 juni 2010
kl 13.00 samt kl 15.00
i fackets lokal vid Liljeholmen

KOM – DET ÄR JÄTTE VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER OCH SÄGER SIN
MENING!

Härmed kallar klubb 119 till medlemsmöte

Onsdagen den 14 april 2010

kl 18.00

i fackets lokal vid Liljeholmen

–         Den centrala avtalsrörelsen.

–         Yrkanden för det lokala kollektivavtalet (Lokala kollektivavtalsförhandlingar)

–         Information om den nya SEKO organisation. Ska SEKO ha en klubb i tunnelbana eller en förhandlingsorganisation. Diskussion om vad detta betyder för oss.

Vi kommer att ha flera medlemsmöten

Torsdagen den 29 april kl 15.00 om det centrala avtalet, det lokala kollektivavtalet och den nya SEKO organisation

Med vänliga hälsningar

/Styrelsen

Vi bjuder på fika

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.

Härmed kallar klubb 119 till medlemsmöte torsdagen den 10 december kl 18.00 i fackets lokal vid Liljeholmen

Ur dagordningen:

Verksamhetsplan för 2010

Budgetförslag för verksamheten 2010

Ändring av arbetsordningen bl a ändring av antal sektioner samt inrättade av sektion för TL/tb/ple

Nomineringar till uppdrag för klubben och sektionerna

Fastställande av valdagar och valansvarig

Övriga frågor

 

Vi bjuder alla på glögg och pepparkakor samt lussekatter

 

Hjärtlig välkomna

önskar styrelsen för klubb 119

SEKO Klubb 119 kallar härmed till medlemsmöte

Onsdagen den 9 september 2009

Kl. 18.00 i klubblokalen vid Liljeholmen.

Medlemsmötet ska bl.a. behandla:

  • Mötesformalia
  • Läget med MTR. Information om överenskommelsen med MTR. Kvarstående frågor med MTR och hur klubben ställer sig till dem (uniformen, friskvårdsbidrag osv).
  • Överlämningen från Veolia
  • Övriga frågor

Välkomna

Vi bjuder på fika

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.

Varmt välkomna önskar styrelsen

SEKO Klubb 119 kallar härmed till medlemsmöte

Onsdagen den 5 augusti 2009

Kl. 18.00 i klubblokalen vid Liljeholmen.

Medlemsmötet ska bl.a. behandla:

  • Mötesformalia
  • Läget med MTR. Vad händer den 2 november och hur går förhandlingar med MTR
  • Överlämningen från Veolia
  • Information om klubbens arbete samt SEKO:s avtalskonferenser inför avtalsrörelsen 2010 och SEKO:s kongress

Välkomna

Vi bjuder på fika

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.