Inlägg märkta ‘nomineringar’

Härmed kallar klubb 119 till medlemsmöte torsdagen den 10 december kl 18.00 i fackets lokal vid Liljeholmen

Ur dagordningen:

Verksamhetsplan för 2010

Budgetförslag för verksamheten 2010

Ändring av arbetsordningen bl a ändring av antal sektioner samt inrättade av sektion för TL/tb/ple

Nomineringar till uppdrag för klubben och sektionerna

Fastställande av valdagar och valansvarig

Övriga frågor

 

Vi bjuder alla på glögg och pepparkakor samt lussekatter

 

Hjärtlig välkomna

önskar styrelsen för klubb 119

Alla medlemmar kan nominera till de följande platserna för klubben

Klubben

1 st Ordförande på två år: Nuvarande är Jannis Konstantis (Röda linje)

2 st Revisor på två år: Nuvarande är Urpu Soini(Blå linje), den andra är vakant

1 st Revisorsuppleant på två år: Nuvarande är Jan Hägglöf(Röda linje)

Valberedare på ett år (en från varje sektion): Nuvarande är Abdulcelil Aldur, Monica Lindberg-Wall

2 st ordinarie ledamöter av SEKO Stockholms (avdelningen) representantskap: Nuvarande är Jannis Konstantis(Röda linje), Carolin Evander(Röda linje)

3 st ersättare ledamöter av SEKO Stockholms (avdelningen) representantskap: Nuvarande är Moncef Jerbi(Gröna linje), Jenny Skagerman(Röda linje), Roland Eliasson(Gröna linje)

 

Alla medlemmar inom sektionen kan nominera till de följande platserna

Sektion 121 – Gröna linje

1 st ordförande på två år: Nuvarande är Thomas Witting

1 st ordinarie ledamot i klubbstyrelsen på två år: Nuvarande är Acke Tickmany

2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande är Moncef Jerbi, Acke Tickmany

1 st Skyddsombud Gullmarsplan på tre år: Nuvarande är Mats Kannerberg

3 st valberedningen på ett år

Alla medlemmar inom sektionen kan nominera till de följande platserna

Sektion 122 – Röda linje

1 st ordförande på två år: Nuvarande är Carolin Evander

2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande är Mimmi Sundberg, Jannis Konstantis.

1 st ordinarie ledamot till klubbstyrelsen på två år: Nuvarande är Jenny Skagerman.

1 st Skyddsombud på tre år (ny post som ska täcka in- och natttjänster): Vakant

Kontaktombud (obegränsat antal)

3 st valberedningen på ett år

Alla medlemmar inom sektionen kan nominera till de följande platserna

Sektion 123 – Blå linje

2 st ordinarie ledamöter på två år: Nuvarande är Majid Abdullahpour, Fernando Anes Viseu

2 st ersättare sektionsstyrelsen på ett år: vakanta

3 st valberedningen på ett år

 

Du kan maila, ringa eller posta ett brev med dina nomineringar.