Inlägg märkta ‘STATENS HAVERIKOMMISSION’

Här kommer Statens haverikommissionens rapport angående brand i tunneltåg vid Rinkeby station. SEKO Klubb 119 återkommer med synpunkter angående rapporten när vi har gått igenom rapporten.

Detta har skickats till Haverikommissionen från oss angående sista remissrundan.  Haverikommissionen har sagt nu till oss att deras rapport om Rinkebybranden ska bli offentlig snart. Vi får väl se!

 

Synpunkter och kommenterar från SEKO Klubb 119

angående slutremissen J-06/05

Brand i en T-banevagn på Rinkeby T-banestation. AB län, 2005-05-16

 

 

SEKO klubb 119 och Huvudskyddsombudet anser att:

  1. Det måste finnas flera nödutgångar som kan användas vid utrymning, detta gäller samtliga stationer.
  2. All personal (förare, spärrexpeditörer, lokalvårdare, inre och yttre trafikbefäl m fl) måste ha samma utbildning om utrymningsvägar där det ingår att öva ute i verkligheten, inte i en lektionssal. Regelbundna brandövningar som ger klara och tydliga direktiv samt goda kunskaper i åtgärder vid brand. En utarbetad plan som alla känner till måste upprättas och läras ut.
  3. Larmtelefoner måste finnas på fler platser och vara väl utmärkta. De får inte  vara kopplade som de är idag (dvs. att om en telefon går sönder slås flera telefoner ut). Alla larmtelefoner måste vara olåsta, så att även trafikanter kan använda dem i en nödsituation.
  4. Brandalarm måste finnas på alla tåg, stationer och i samtliga tunnlar oavsett tunnelns längd. All personal måste ha ett mobilt larm med gps funktion som kan larma TLC då det inte går att kommunicera på andra sätt.
  5. Högtalarsystemet i tågen måste fungera även om strömmen har gått. I dag fungerar inte högtalarna på C20 vagnarna när det är strömlöst. Högtalarsystemet på de gamla vagnarna är helt undermåligt och fungerar i viss utsträckning inte alls, trots att de enligt SL ska vara i trafik till 2020.
  6. Utrymningsplan måste finnas på alla stationer och tåg (som det finns på alla flygplan och båtar), så att alla trafikanter lätt informeras om befintliga utrymningsvägar.

 

Sist men inte minst vill vi påpeka att många av de inblandade parterna dvs Veolia (fd Connex), Tågia, SL, Stockholms brandförsvar, Elsäkerhetsverket m fl inte har tagit sitt ansvar. Det var tur att branden i Rinkeby inte slutade i katastrof. Om de brister som redan var kända hos de berörda myndigheterna och företagen hade åtgärdats, hade denna olycka aldrig inträffat.

 

SEKO klubb 119 ser mycket allvarligt på det som har hänt och hoppas att Haverikommissionen i sin rapport understryker vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förbättra säkerheten i Tunnelbanan. Trots att det har gått snart fem år sedan branden i Rinkeby, har mycket lite ägt rum i form av åtgärder för att förbättra säkerheten i tunnelbana, både för trafikanterna och personalen.

Säkerheten i Tunnelbanan kan inte längre fortsätta att betraktas som en ickefråga och de företag och myndigheter som är ansvariga måste omedelbart sätta in åtgärder för att förbättra brandsäkerheten, oavsett de ekonomiska kostnaderna.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                                                       Karl-Erik Cedergren

 

Ordförande Klubb 119                                               HSKO

Den 16 maj 2005 började ett tunnelbanetåg med trafikanter ombord att brinna i Rinkeby. Detta är den hittills allvarligaste händelsen i Stockholms Tunnelbanas historia.

Än idag vet vi inte säkert varför tåget började brinna och Haverikommissionen har ännu inte presenterat någon rapport. Vi anser att detta är en stor skandal!
Det har gått över 4 år sedan branden och dessa vagnar rullar fortfarande i trafik. Därför har SEKO klubb 119 anmält Haverikommissionen till JO, för bristande myndighetsutövning.

Den senaste tiden har en del allvarliga problem uppstått med C20 (nyare vagnstyp). Oförklarliga sprickor under några av passagerardörrarna har
upptäckts på ett flertal vagnar och batterilådan som sitter under vagnen har vid två tillfällen antänds utan förklaring (två incidenter den senaste
månaden). Pga. detta har vi brist på vagnar och fler tåg av den vagnstyp som brann i Rinkeby har satts i trafik, trots att ingen vet vad som orsakade branden 2005.

Vi ser väldigt allvarligt på utvecklingen med fler äldre vagnar i tunnelbanan och att C20 nu också börjat brinna. Vi är oroade för våra medlemmars arbetsmiljö och resenärernas säkerhet.

SEKO klubb 119 anser att SL, Veolia, Statens Haverikommission, Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen måste ta sitt ansvar. Säkerhet och arbetsmiljö måste gå före pengar!

/SEKO KLUBB 119 – Styrelsen.
För kontakt ring:
070 511 62 19
070 786 41 61
070 791 13 16

Utdragen brandutredning JO-anmäls