Inlägg märkta ‘Lars Lundberg’

16 september 2008
Pressmeddelande från Septemberalliansen:

Dagens största demonstration var mot högerpolitiken

För andra året i rad genomfördes en stor demonstration i Stockholm mot regeringen och högerpolitiken på dagen för riksdagens öppnande.

Uppemot 1500 personer slöt upp i årets livliga demonstration.

Demonstrationen, som precis som förra året anordnades av nätverket Septemberalliansen, blev till en bred protest mot högerpolitiken.
Även den socialdemokratiska ledningens senaste högervridning kritiserades.
”Byt politik, inte bara regering”, var det entydiga budskapet.

– Istället för det ”nya arbetarpartiet” var det en revanschistisk höger som kom till makten, sa den kände skribenten och debattören Göran Greider, som var förste talare.
Greider såg otåligt fram mot den dag då högerregeringen har fått sparken.
¬Låt oss göra dom sista år som regeringen har kvar till dom värsta i deras liv, löd hans slutappell.

Sedan följde Elin Gauffin från nätverket Rädda hyresrätten:
– Under hösten ska regeringen utarbeta en proposition baserad på förslagen om marknadsliknade hyror och allmännyttans avskaffande.
– 100 000 människor i storstädernas stadskärnor kommer att tvingas flytta om hyran höjs med 7 procent per år som utredaren föreslår.
– Alla måste komma med i kampen för hyresrätten – demonstrera den 18 oktober.

Sandra Costa från klimataktionsgruppen Klimax poängterade i sitt tal att regeringen satsar på vägar här hemma samtidigt som manar andra länder till energisparande åtgärder.

Lars Lundberg, Byggnads i Gävle, var näste talare och han passade på att erinra om att:
– Nu är det halvtid för regeringen och 500 000 har av ekonomiska skäl inte längre någon arbetslöshetsförsäkring.
Han tog också upp EU och Vaxholmsdomen:
– När Sverige gick med EU var budskapet att det inte skulle ske några förändringar, kollektivavtalen skulle gälla, men Vaxholmsdomen slår fast att kollektivavtal kan vara ett hinder för fri konkurrens.

Även Jan-Erik Gustafsson, ordförande i folkrörelsen Nej till EU, berörde i sitt tal EU och det nya Lissabonfördraget. Han manade politikerna att säga nej eller åtminstone utlysa en folkomröstning om fördraget.

Lina Thörnblom, från Elevkampanjen, var sist på talarlistan. Hennes skarprättning av Jan Björklunds nya skola fick många applåder.
– Skolan måste anpassas efter elevernas behov, inte tvärtom. Skolan ska vara till för alla inte bara en elit!

Stämningen var hög och deltagandet i år var klart godkänt med tanke på att European Social Forum startar dagen efter och mediatystnaden.
En sak är säker. Nästa år blir det ny demonstration.  ”Ropen skalla – regeringen ska falla”.

/Septemberalliansen

Demonstrera mot högerpolitiken – För rättvisa och gemensam välfärd

Tisdagen den 16 september, Sergels torg, kl 17.30

Tal bl a

Göran Greider

J-E Gustafsson, ordf i Nej till EU

Lars Lundberg, vice ordförande Byggnadsarbetarförbundet, Gävle avd