Inlägg märkta ‘Årsmöte’

Nu är det dags att välja dina representanter i klubbstyrelsen och sektionsstyrelserna samt skyddsombud i andra valomgången.

När: Valets andra valomgång äger rum den tisdagen den 15 mars.

Öppettider i alla vallokaler: 08:00-21:00

Var: Vallokalerna finns i Gullmarsplan (mässen), Fridhemsplan S (mässen), T-centralen N (LKV-mässen) och Liljeholmen (mässen). Det kommer att finnas skyltning.

Du kan rösta i vilken vallokal du vill, bara du har med dig ditt röstkort och id-handling (körkort, pass, tjänstekort eller id-kort).

OBS! Röstkortet måste du ha med dig så att vi vet att du inte redan avlagt din röst. Vi använder samma röstkort som i den första valomgången! Id-handling behövs så valförrättarna ska veta att du är du.

Det är viktigt att så många som möjligt tar sig tid att gå och rösta. Genom att rösta fram bra kandidater ger vi den nya klubben de bästa möjliga förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

KOM OCH RÖSTA, KOM OCH PÅVERKA DEN NYA KLUBBEN!

Resultaten från 1:a omgången finns fr.o.m måndagen den 14/3 på arbetsplatserna samt på internet : www.sekotunnelbana.wordpress.com

Eventuell 3:e omgång samt fastställande av samtliga valresultat sker på SEKO Tunnelbanan Klubb 111:s första årsmöte, onsdagen den 23:e mars,      kl. 17.30, ABF-huset, Z-salen.

Valaffisch klubb 111 omgång 2

Rapport från SEKO: s årsmöte den 28 maj 2008

 

Var tredje år äger SEKO: s kongress rum och den pågår i tre dagar. Där fattar de respektive avdelningarnas representanter beslut kring allt som rör vår organisation. Alla medlemmar i SEKO har rätt att lämna in förslag till förändringar inom organisationen. Det sker genom att medlemmen lämnar in en motion till sin klubb där förslaget beskrivs och varför man anser att förändringen krävs. Det kan gälla allt från den demokratiska processen till att SEKO bara ska servera ekologiskt odlad mat. Om motionen godkänns av ett klubbmedlemsmöte hamnar den i den gedigna luntan med motioner till kongressen och det är upp till oss som närvarar på kongressen att försvara och tala för era motioner.

 

I år var det dock ett av de två mellanliggande årsmötena till nästa kongress som det var frågan om. Dessa tillställningar vara oftast bara en dag och man behandlar oftast bara ett fåtal frågor.

I år varade mötet inklusive lunch mellan 10.30 och 15.00.

 

Den stora frågan som behandlades – förutom den vanliga processen för att godkänna förbundsstyrelsens arbete under 2007 och annan mötesformalia – var inkomstförsäkringen och den föreslagna avgiftshöjningen. Vid förra årets årsmöte beslutade årsmötet att SEKO, i likhet med många andra fackförbund, skulle satsa på en inkomstförsäkring. Skälet till detta var den borgerliga regeringen beslut att höja a-kasseavgifterna och att samtidigt sänka ersättningsnivåerna. SEKO: s försäkring täcker upp den del av ersättningen som genom regeringens beslut försvann. Försäkringen innebär alltså att de av SEKO: s medlemmar som tjänar mer än 18 700 och upp till 35 000 kr även i fortsättningen får ut 80 % av sin tidigare lön vid arbetslöshet.

Förra årets möte beslutade inte om en avgiftsökning för försäkringen som kostade 11 miljoner. I år kom man dock fram till att en avgiftshöjning på 15 kr (för klasserna med inkomster över 19 999 kr/månad) som ska tas ut fr.o.m. den 1 juli 2008 för att kompensera för den ökade kostnaden på 19 kr/medlem som försäkringen medfört. Lyckligtvis sammanfaller höjningen med a-kasseavgiftens sänkning på 145 kr så att vi som tjänar över 19 999 kr/månad får en total avgiftssänkning på 130 kr fr.o.m. den 1 juli 2008.

Vidare beslutade man att försäkringen ska förlängas t.o.m. år 2010 (förra årsmötet beslutade bara om en kortare prövoperiod).

 

Förutom detta beslutade man att ställa sig bakom två uttalanden:

– En uppmaning till regeringen om att värna om den svenska arbetsrättsliga modellen och “verka för en revidering av EU-lagstiftningen på de områden som hotar villkor och anställningstrygghet på svensk och europeisk arbetsmarknad“. 

– En uppmaning till LO och Svenskt Näringsliv: Att regelverket kring avgångsskyldighet efter beslut från Försäkringskassan ska ändras så att det krävs en förvarning. Människor ska inte kunna meddelas från en dag till en annan att han/hon har blivit av med arbetet, det borde krävas en skriftlig information minst en månad i förväg, på samma sätt som vid avgångsskyldigheten efter fyllda 67 år.

 

Har Du några frågor eller funderingar kring årsmötet eller SEKO generellt sett, så finns jag tillgänglig på adressen: jenny@klubb119.org

Årsmöte 2008 för SEKO Klubb 119 

SEKO Klubb 119 kallar härmed till årsmöte fredagen den 14 mars 2008kl 18.00 i ABF-huset på Sveavägen 41, Sandlersalen 

Ur dagordningen

Årsmötesformalia

Val av ordförande på 2 år

Revisor på 2 år

Revisor ersättare på 2 år

Godkännande av valen till olika poster i klubben och sektioner

Verksamhetsberättelse

Ekonomiska redovisningar 

Efter mötet äter vi asiatisk buffé på restaurang Mandarin.  Du som vill äta anmäler dig senast måndag 2008-03-07 genom betala 50:- på din fackexpedition eller till pg. 456214-6 (ange namn och anställningsnummer).  

Varmt välkomna önskar styrelsen!