Inlägg märkta ‘avtalskonferens’

SEKO Klubb 119 kallar härmed till medlemsmöte

Onsdagen den 5 augusti 2009

Kl. 18.00 i klubblokalen vid Liljeholmen.

Medlemsmötet ska bl.a. behandla:

  • Mötesformalia
  • Läget med MTR. Vad händer den 2 november och hur går förhandlingar med MTR
  • Överlämningen från Veolia
  • Information om klubbens arbete samt SEKO:s avtalskonferenser inför avtalsrörelsen 2010 och SEKO:s kongress

Välkomna

Vi bjuder på fika

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.