Arkiv för kategori ‘Förhandlingar’

SEKO har idag haft en förhandling med MTR om behovet av ökade resurser nattetid. Förutom återkommande problem med att det saknas reserver på natten, att vi får vänta länge på tömningshjälp, och att vi är utsatta för en ökad risk av hot och våld vid ändstationerna, så kommer dessutom förändringar att genomföras som försämrar vår säkerhet och arbetsmiljö ytterligare.

På röda linjen ska man under sommaren införa frånkoppling på fredagar klockan 1 på natten. Vi har den senaste tiden tyvärr också varit med om att två kollegor misshandlats på gröna linjen samt att en kollaga på röda linjen blivit attackerad av en man med kamphund.

Vi har sen tidigare tagit upp dessa problem med arbetsledningen utan resultat.  Idag krävde vi följande åtgärder av MTR:

 • Vid frånkoppling på natten ska vaktpatruller finnas på plats.
 • Vi måste få hjälp från vakterna tidigare än vad som sker idag.
 • Vi behöver reserver på natten, som jobbar kl 23-06.
 • Vi behöver ett utökat skydd vid ändstationerna.

MTR ska återkomma till oss i frågan om vaktpatruller vid frånkoppling, hur vaktresurserna används (trygghetscentralen är ansvariga) samt behovet av skydd vid ändstationerna.

När det gäller frågan om reserver på natten svarade MTR idag att de gjort en bedömning av behovet och anser att det inte är nödvändigt med reserver på natten. Nyttan av att ha en nattreserv ställer de mot kostnaden som de anser blir för hög. Istället bedömer MTR att de kan bedriva trafik på dygnets stökigaste tid utan extra personalresurser och ta risken med inställda tåg vid sjukdom, PUT, hot och våld. Dessutom räknar MTR kallt med att använda nattpersonalen till att lösa eventuella problem i trafiken, då man som förare har en skyldighet att köra till ändstation och tillbaka om man inte blir avlöst.

Eftersom MTR så tydligt visat vad de står i frågan om nattreserver samt vilket inställning MTR har till de förare som arbetar på natten, så vill vi påminna er om att MTR endast kan tvinga er att köra till ändstation och tillbaka, sen ska ni bli avlösta för att få rast eller gå hem. De kan bara tvinga er att jobba mer övertid än så om det är totalt kaos i trafiken.

Skyddsombuden har tidigare skyddstoppat ensamarbete vid tidigare allvarliga händelser mot förare. Skyddsombuden är beredda att göra detta igen om inte MTR löser problemen.

 

SEKO och de andra fackliga organisationerna har haft förhandlingarna en längre tid med MTR angående en påstådd övertalighet i tunnelbanan.

SEKO har haft samma inställning under hela förhandlingsprocessen; att någon övertalighet värd namnet inte finns. Däremot förstår vi att det under några begränsade perioder kommer finnas lite för mycket personal i några personalkategorier och på några områden.

SEKO har hela tiden tyckt att det finns många saker som företaget kan göra för att komma runt det tillfälliga överskottet. Exempelvis föreslog vi att de kunde förlägga utbildningar och bevilja tjänstledigheter (mycket mer generös sätt än vad MTR normalt gör) under de aktuella perioderna osv. Vi uppmanade också MTR att bevilja ansökningar om längre semesterperioder än vanligt.

Till slut kom vi överens om att MTR inte ska säga upp någon p.g.a. av den så kallade övertaligheten utan personalöverskottet ska hanteras på följande sätt istället:

 

 1. Alla lediga befattningar ska utlysas och MTR uppmanar alla att söka till dessa befattningar (t ex förare, arbetsledare, trafikledare osv)
 2. På de områden där det uppstår överskott på personal i förhållande till antalet lediga tjänster, exempelvis på område Gullmarsplan under avstängningen, kommer personalen som blir ”över” erbjudas omplacering.
 3. MTR och de fackliga organisationerna ska träffas varannan vecka för att kolla hur processen går och åtgärda eventuella problem som kan uppstå.
 4. MTR kommer att erbjuda stödåtgärder där behov finns i form av språkstöd eller alternativa examinationsformer för att de som eventuellt ska omplaceras ska klara av sin nya befattning.
 5. Om det mot alla odds fortfarande finns problem, ska vi förhandla med MTR om en förläggning av semesterperioden till 25 september för spx, lokalvårdare och värdar. I så fall kan de som frivilligt söker semester under perioden 1/9-25/9 få extra semesterdagar som kompensation. Utöver detta finns det en risk att MTR tar sig friheten att lägga ut maximalt fem (5) semesterdagar av de resterande semesterdagarna (utöver sommarsemestern) under perioden 21/3-25/9).

 

Redan nu har vi konstaterat att medlemmarnas initiativ att söka tjänstledigt och längre semester under den kritiska perioden har fått effekt och läget ser bättre ut. Om fler gör samma sak kommer läget bli ännu bättre.

SEKO ha hela tiden ansett att de eventuella bemanningsproblem som uppstår går att lösa med frivilliga åtgärder från de anställda och ansträngningar från företagets sida. Det har visat sig att inga uppsägningar i samband med Hagsätraavstängningen eller omorganisationen av lokalvåren är nödvändiga och att vår press på företaget har gett resultat!

För SEKO Tunnelbanan

Jannis Konstantis       Jenny Skagerman        Jan Melakoski         Gunnar Öhman

 

TJÄNSTEAKTUELLT!
INFORMATION FRÅN SEKTION 121 – Gröna linje

torsdag den 24 februari 2011

FÖRHANDLINGEN OM DE NYA TJÄNSTERNA och OMPLACERINGEN

 

Idag torsdag (24/2) hade SEKO förhandling med MTR om det tjänstepaket som börjar gälla 21/3. SEKO kan inte godkänna tjänsterna eller grupperingen så som det ser ut just nu.

Vi har hittat följande fel:

 • Personaltransporter finns inte, utifrån portalavtalet som MTR och de fackliga organisationerna skrev under i oktober 2009.
 • Tjänster som bryter mot kollektivavtal

Utöver detta finns det problem med grupperingen, ojämna tjänster, för många sträcktjänster, långa omloppstider i de normala tjänsterna, vissa tjänster har matrast i depån osv.

SEKO godkänner INTE detta paket. Vi kom överens med MTR att all restid ska ingå i tjänsterna men paketet som de gjorde är inte bra.

Vi har också förhandlat de speciella tjänsterna (föräldratjänsterna osv). Vi kommer dubbelkolla att alla, antingen finns med i placeringslistan eller har fått anpassade tider.

 

SEKO kommer att skicka frågan vidare till Centrala förhandlingar.

 

Om du har frågor kontakta oss.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                     Acke Tikmany

Ordförande                            Ordförande

SEKO Klubb 119                      Sektion 121

 

 

Vi har begärt en rad olika förhandlingar med MTR. Majoriteten av dessa förhandlingar har ännu inte ägt rum då MTR ställer in och ändrar datum för jämnan. SEKO kommer att stämma MTR för förhandlingsvägran i ett flertal fall om inte MTR omgående ser till att dessa förhandlingar äger rum. För att ni som är våra medlemmar ska se vad vi jobbar med så publicerar vi här en lista med alla förhandlingar som vi begärt.

 • Omorganisationen och Arbetsmiljöproblem på super Tx.
 • Personaltransporter.
 • Rutiner för block 8.
 • Uppföljning av de nya förarna, 6 månader senare enligt portalavtalet.
 • Spruckna avlösningar och löneavdrag på bana 1. Begärt 15/12. Fortfarande inte fått datum för förhandling.
 • Rutin för havandeskapspenning. Förhandling 14/1. Fått ett förslag, mailat synpunkter till MTR 31/1. Saknar återkoppling från MTR.
 • Återuppta tvisten om att vi fick granska tjänsterna för sent på bana 1 i somras. 19/11 mailat Pierre. Nytt datum satt till den 13/1 men uppskjutet igen. SEKO skickar denna tvist centralt igen eftersom MTR fortfarande inte kommit med datum för förhandling.
 • Tid åter för uniformen som inte alla fått än. Mailat 26/11.
 • Byte av bana, påtalat ett antal gånger sedan i höstas.
 • Drog och Alkoholpolicy ännu inte förhandlad. Fortfarande inget datum.
 • Behov av ökade resurser nattetid. Påtalat 2/9. Fortfarande inget datum.
 • 6 timmars regeln. Lars-Åke Werner skulle återkomma med en förklarande text om innebörden. Inget har hänt sen i juni.
 • Tvister om tjänster, tid på tåg, DK grupperna, sträcktjänsterna på bana 1,2 och 3. Central tvist tas lokalt igen den 13/1, blev uppskjutet. Nytt datum för lokal sittning 21/2.
 • Övertidslistorna. MTR har brutit mot avtalet då många jobbat mer än 200 timmar.
 • Framtida tjänster på TLC. Vi väntar på nytt förhandlingsdatum.
 • Utlysta YTL utan körkort?
 • Förändringar av tidtabellen – restiden i kollektivavtalet.
 • Tidtabell som inte fungerar. Matt kom inte på mötet. Behöver fortfarande träffas.
 • Brott mot kollektivavtalets § 13 mom. 1, ska gå till central tvist efter förhandling.
 • Läkarbesök i samband med dispens. Ännu ingen respons från MTR.
 • Begärt förhandling om rutiner inför kommande placeringar.
 • Förhandlingar om Alviksnedläggningen.  Inväntar protokoll.
 • Begärd förhandling om uniformsbeställningen och brott mot uniformsavtalet. Förhandling 25/2.
 • Begärd förhandling konstiga löneavdrag. Förhandling 25/2.
 • Förhandling om övertalighet/organisationsförändring/LAS skickat till central MBL förhandling.
 • Nya rutiner för sommar semester. Flyttat flera gånger, datum satta i december, januari och februari. Förhandling 21/2?
 • Reservtåget, förhandling har ägt rum. Nytt datum 3/3.

 

Alvik läggs ned som avlösningsplats den 21/3. Samtidigt påbörjas Hagsätra avstängningen och ett nytt tjänstepaket träder i kraft.

SEKO har motsatt sig att MTR lägger ned Alvik som avlösningsområde, men vi kan tyvärr inget göra eftersom det faller inom MTR:s rätt att som arbetsgivare omorganisera. I vårt kollektivavtal står det att vi har olika avlösningsområden varav Alvik är ett. MTR kan inte ändra avtalet själva men vi kan inte stämma MTR för avtalsbrott eftersom det inte står i avtalet hur många som ska tillhöra avlösningsområdena. Vi har pratat med våra ombudsmän på förbundet och vi kan tyvärr inte driva frågan vidare.

Vi förstår inte varför MTR måste lägga ned Alvik samtidigt som vi har andra stora förändringar på gång i och med avstängningen av linjen 19. Men MTR tycker att det är bra att göra allt jobbigt på en och samma gång.

Nytt tjänstepaket träder i kraft den 21/3. Som en tillfällig lösning har vi kommit överens med MTR om att behålla två placeringar, en för Alvik och en för Gullmarsplan. De som får DK kommer i första hand kommenderas på tjänster som tillhör sitt placeringsområde, men kan komma att få tjänster över hela banan. Vi har fått MTR att gå med på att baka in all restid i tjänsten.  Idag får 20% av restiderna i våra tjänstepaket ligga utanför och då får man kontant betalning. Nu kommer all restid att vara på arbetstid. Observera att man bara får restid när man börjar på ett ställe och slutar på ett annat. MTR hävdar att detta kostar dem 4 tjänster mer, men vi vet inte om det stämmer. Just nu jobbar sektionen på gröna linjen med att granska tjänsterna inför den nya placeringen.

Hur vi i framtiden ska göra med placeringar och tjänster ska vi diskutera tillsammans med MTR. Lösningen med två placeringar och att all restid är inbakad i tjänsterna gäller endast under Hagsätra avstängningen. Det troliga är att vi till hösten kommer att ha en enda placering för alla förare på bana 1. Vi vill gärna få in idéer från våra medlemmar om förslag på lösningar.

/Klubbstyrelsen

SEKO har upptäckt att de tjänster som man får när man har reservtåget är felaktiga.

Tjänsterna ser lite olika ut men är ofta 8 timmar långa, vilket innebär att de inte är sträcktjänster. Eftersom omloppet är över 7.20 eller mer, så är det max 3.05 timme tid på tåg som gäller, man har rätt till en arbetspaus om minst 20 minuter samt en obetald matrast om minst 35 minuter.

Vi har märkt att super TX lägger ut en 8 timmars tjänst, t.ex. reservtåg 6-14 med bara en rast på 35min. Detta är fel och vi har begärt en förhandling om avtalsbrott.

Ni som får tjänster med reservtåg får vara extra uppmärksamma så att er tjänst följer avtalet så att ni får den arbetstid och rast som ni har rätt till.

/Klubbstyrelsen