Inlägg märkta ‘kommenderingen’

LISE INFORMERAR 2

Din lokala fackordförande informerar om senaste nytt!

DEPÅRUTINERNA: Depå rutinerna som infördes i alla depåer i tunnelbanan och på lokalbanorna har visat sig fungera uruselt. Här i Bromma är T.ex. tågen ofta inte färdig rangerade i tid vilket försenar förarnas iordningställande. Vi i SEKO klubb 119 har begärt en ny förhandling med Veolia om dessa rutiner. Denna förhandling blir central då den rör alla banor, och jag vill uppmana er alla att informera mig (lise.fuchs@klubb119.org) när det brister i rutinen i Bromma depån. Vi behöver samla på oss så många exempel som möjligt inför förhandlingen.

KOMMENDERINGEN: Vi har förhandlat med Kjell i frågan och fick en positiv, om än försiktig, respons på vår begäran om att DK listan ska komma ut 3 dar innan, och inte två som idag. Kjell skulle först förankra förslaget hos TLC. Hos oss är det lite speciellt då vi inte har ett eget PLE och trafikledningen har även ett administrativt personal ansvar. Vi har ännu inte fått ett svar från Kjell och därför måste vi nu gå vidare med frågan.

_____________________________________

Jag vill uppmärksamma er på att varje gång ni blir uppkallade till Kjell eller Celal, så ta med er någon från facket. Det har varit ett antal incidenter då förare/konduktörer blivit uppkallade och som gått dit utan sin fackliga representant, och hamnat i väldigt konstiga situationer som kan undvikas med lite hjälp från oss i SEKO. Ni har enligt lag rätt att ha med er en facklig företrädare, utnyttja er rätt, gå ej själva!

Här kommer lite information från Lise Fuchs (ordförande för sektion 102 som organiserar förare och konduktörer i Tvärbana). Lise Fuchs sitter med i styrelse som ordinarie ledamot för SEKO Klubb 119.

LISE INFORMERAR

Din lokala fackordförande informerar om senaste nytt!

SL ACCESS: Veolia har ensidigt påbörjat ”utbildning” av konduktörerna. Vi mottsätter oss starkt Veolias agerande i frågan då de inte tagit hänsyn till personalen. Ingen har heller förhandlat med oss om de 2000kr som konduktörerna förväntas betala om något händer med den utkvitterade utrustningen.

Därför har vi i SEKO klubb 119 idag begärt en förhandling med Celal och Kjell.

Jag vill även informera om att vårt huvudskyddsombud Kalle Cedergren, jobbar med frågan om hur access utrusningen kommer att påverka konduktörernas arbetsmiljö.

KOMMENDERINGEN: Som ni alla vet får vi i Bromma DK listan två dagar i förväg, vilket vi är ensamma om. ALLA andra får veta sina tjänster tre dagar (eller fler) i förväg. Detta vill vi ändra på och idag har jag begärt en förhandling med våra chefer i frågan.