Inlägg märkta ‘Lokala varvet’

 

 

Spärrexpeditörer

Klass

    Lön 2008   3,2%   Höjning   Procent   Ny Lön 2009
1   17 525 kr 561 kr 500 kr 2,85% 18 025 kr
2   18 225 kr 583 kr 500 kr 2,74% 18 725 kr
3   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
4   20 950 kr 670 kr 690 kr 3,29% 21 640 kr
             
             
             
             
             
  Värd, Konduktör, Brovakt  
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 525 kr 593 kr 500 kr 2,70% 19 025 kr
2   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
3   20 225 kr 647 kr 500 kr 2,47% 20 725 kr
4   21 960 kr 703 kr 740 kr 3,37% 22 700 kr
             
             
             
             
             
  Förare        
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 725 kr 599 kr 515 kr 2,75% 19 240 kr
2   19 575 kr 626 kr 515 kr 2,63% 20 090 kr
3   20 575 kr 658 kr 550 kr 2,67% 21 125 kr
4   23 805 kr 762 kr 805 kr 3,38% 24 610 kr
             
             
             
             
             
             
  Totalt all Trafikpersonal (heltid)
 Det centrala avtalet   3,2% SEKO lokalt  Värde  3,25%  
             
             
             
         

Nu är vi klara med löneförhandlingar för 2009. Den nya lönen gäller retroaktivt fr o m den 1 april 2009. När det gäller SEKO:s tjänstemän är våra löneförhandlingar också klara. Vill ni veta hur det gick, kontakta SEKO. Löneförhandlingar för lokalvården samt depåpersonal på de lokala banorna, fortsätter. Vi återkommer snarast med resultatet.

I måndags den 30 mars träffades SEKO och Veolia för att diskutera det lokala kollektivavtalet för 2009. Det brukar heta, lokala varvet.

SEKO Klubb 119 och 120 överlämnade alla yrkanden några dagar innan samt våra lönekrav. I måndags kommenterade Veolia våra yrkanden och svarade inte på våra lönekrav.

Yrkande och lönekrav gäller för alla inom tunnelbanan och lokala banorna utom depåpersonal och tjänstemän.

Vi kommer att förhandla separat och parallellt om depåpersonal inom lokala banorna som tillhör klubb 119 samt om tjänstemän (trafikledare, trafikbefäl, ple osv) som tillhör SEKO.

 

Nästa förhandlingsdatum är fredagen den 3 april (halva dagen) samt onsdagen den 8 april hela dagen.

SEKO Klubb 119:s förhandlingsdelegation består av Jannis Konstantis, Jenny Skagerman samt Thomas Witting. SEKO Klubb 120 har också 4 personer med i delegationen.

Snart kommer upp alla våra yrkanden 

SEKO och Veolia har nu avslutat kollektivavtalsförhandlingarna för 2007 i enighet. Avtalet innehåller en låglöneprofil med kraftigt höjda lägstalöner och samma kron-talshöjningar, dock med vissa modifikationer. I övriga yrkanden har vi inte nått samma framgång men till stor del lever frågorna vidare och skall drivas på annat sätt. Exempelvis kommer vi att förhandla om deltidarnas kollektivavtalsvillkor i en separat tvisteförhandling den 13 januari 2008. Mer information och fördjupning i de olika frågorna kommer senare, denna information fokuserar bara på Löneavtalet. 
Trafikpersonalen: Alla i trafikpersonalen får en lönehöjning á 775 kr, med undantag för förarna i slutlönen som får 825kr. Löneklass 0 utgår fr.o.m. 080101, dock erhåller samtliga som låg/ligger under perioden 070901-071231 i kl 0, lön enligt kl 1 fr.o.m. 1 september. Retroaktiv löneutbetalning sker i december. Se lönetabell på nästa sida.
Lokalvården och Hittegods: Som tidigare år, misslyckades vi med att få till en lönestege för lokalvården. Men förhandlingarna kring detta kommer att återupptas i början av nästa år, med målsättningen att få det infört 1 april 2008. För 2007 erhåller lokalvårdarna en lönehöjning med minst 700 kr. Vi kom överens om att ”smeta ut” samma krontal till alla, med undantag för ca. 30 st. lokalvårdare som efter ”Veolias önskemål” skulle premieras extra och får en höjning mellan 700 kr-1000 kr. Den ”extra” höjningen belastade dock inte potten utan finansieras av Veolia vid sidan om. Personalen på hittegods får en höjning á 775 kr. 
Var detta ett bra avtal? Det beror på betraktaren om man anser att avtalet är bra. Tågförarna fick t.ex. endast 3,72% i slutlönen, eller  0,02% (4kr) mer än det centralavtalade utrymmet. Däremot höjdes ingångslönen för förarna med 1775 kr vilket motsvarar 10,86%. För spx och värd/konduktör höjdes ingångslönerna med 1575 kr.I flera tidigare lönerevisioner har man satsat mer på slutlönerna. I år var det dags och läge att prioritera de lägre klasserna. Spärrexpeditörerna som yrkesgrupp fick procentuellt mest och i kronor exakt lika mycket som värdarna/ konduktörerna, vilka procentuellt räknat fick minst, dock även de klart mer än det centrala löneutrymmet. Lokalvården är ett kapitel för sig. Deras individuella lönesättning stökar till förhand-lingarna och är en mycket svår nöt att knäcka.
Vad är avtalet värt? Det går att räkna värdet på avtalet på olika sätt.  Enligt det sedvanliga beräkningssättet blev värdet 3,88%. Men med tanke på borttagande av 0-steget samt höjningarna i mellanstegen (där stor del av deltidarna ligger) är värdet mycket mer än så. För kollektivet som helhet torde avtalet betraktas som en bra överens-kommelse. Mycket arbete för att förstärka kollektivavtalet återstår men vi kom en bra bit på vägen. Härifrån är det bara att fortsätta, inför det snart stundande lokala varvet 2008….


 Förhandlingsdelegationen för SEKO Tunnelbanan: Martin Hemström, Jannis Konstantis, Jan Melakoski, Håkan Stokke, Jenny Wegmann, Gunnar Öhman