Inlägg märkta ‘Facklig information’

Måndag den 9 februari: Jag är på fackexpedition på morgonen (personärende) och sedan förhandlar jag tillsammans med Håkan Stokke och Lise från sektion 102 med Celal Unsal om enhetschef och trafikbefäl på lokala banor

Tisdag den 10 februari: Jag kör tåg och sedan har vi förhandlingar med Sören Stark om den nya TRI

Onsdagen den 11 februari: Jag är ledig

Torsdagen den 12 februari: Förhandlingar om inrageringsavtal för underhållspersonalen som kommit över från Tågia till Veolia på lokala banorna. Sedan har vi förhandlingar om incitament avtalet för tunnelbanan.

Fredagen den 13 februari: Vet inte ännu, förmodlingen kör jag tåg.

Lördagen den 7 februari: Jag kör tåg

Söndagen den 8 februari: Jag kör tåg

Måndag den 2 februari: Kör jag tåg och sedan är jag på fackexpeditionen.

Tisdag den 3 februari: Jag är ledig

Onsdagen den 4 februari: Förhandlingar på morgonen med Veolias förhandlingschef och sedan möte på SEKO Stockholm för att diskutera hur vi ska organiseras i fortsättningen inom klubben.

Torsdagen den 5 februari: Jag kör tåg

Fredagen den 6 februari: Jag är på fackexpeditionen och sedan setktionsstyrelsemöte.

Lördagen den 7 februari: Jag är ledig

Söndagen den 8 februari: Jag är ledig

Nytt nummer av Raka Spåret december 2008

raka-sparet-december-20082

Måndagen den 17 november: TRI examination hela dagen

Tisdagen den 18 november: Förhandlingar på GUP hela dagen ( Budget för Veolia 2009 samt personärende)

Onsdagen den 19 november: Ledig

Torsdagen den 20 november: Kollektivavtalsförhandlingar (slutförhandling), sedan kör jag tåg

Fredagen den 31 oktober: Förhandlingar om kompetensutveckling, sedan kör jag tåg.

Lördagen den 1 november: Jag kör tåg

Söndagen den 2 november: Jag kör tåg

Måndagen den 27 oktober: Ledig men jag har möte hela dagen med SEKO Tub (samarbetsorgan för klubbarna inom tunnelbana) angående bl a förhandlingar som vi ska ha med Veolia senare under veckan.

Tisdagen den 28 oktober: Facklig tjänst. Ett personärende på Veolias huvudkontor mitt på dagen.

Onsdagen den 29 oktober: Jag deltar i klubbkonferensen ( samlas alla klubbar inom Stockholm) som SEKO Stockholm har kallat.

Torsdagen den 30 oktober: Jag kör tåg

Fredagen den 31 oktober: Ledig men vi har förhandlingar med Veolia om §16 i kollektivavtal (avstägningsparagrafen), om alkohol- och drog policy samt om omorganisation på lokala banor.

Lördagen den 1 november: Ledig

Söndagen den 2 november: Ledig