Inlägg märkta ‘PLE’

MTR SJÖSÄTTER DEN NYA ORGANISATIONEN 1 OKTOBER.

TX STÄNGS OCH ARBETSLEDARNA TILLSAMMANS MED ”SUPER TX” I VÄSTRA SKOGEN TAR ÖVER.

SEKO har gjort allt vi har kunnat för att förmå MTR att inte omorganisera. Vi är kritiska till den valda tidpunkten när vi har personalbrist, saknar fungerande rutiner och inte ens tjänsterna är klara.

Vi har försökt få MTR att omvärdera sitt beslut att ta bort TX (PLE) då vi tror att detta kommer att komplicera situationen för våra medlemmar. Vi har hela tiden varit positiva till fler arbetsledare men förstår inte hur MTR kan ta bort en så viktig funktion som ett TX på varje platskontor.

MTR visar att de inte är intresserade av att ta del av de erfarenheter eller farhågor som SEKO och Skyddsorganisationen har. Efter hur MTR hanterat denna fråga så är det svårt för oss i SEKO att se att vårt samarbete med MTR skulle kunna förbättras, det är uppenbart att det inte finns någon dialog eller vilja att lyssna på SEKO och våra medlemmars erfarenheter.

/Klubbstyrelsen och Skyddorganisationen

Hej!

Vi i SEKO skickar detta brev till er för att uttrycka vår oro över MTR:s utveckling och den omorganisation som kommer att ske om några dagar. Vi ser idag hur MTR brister i sin kommunikation med sin personal. Det saknas information som når ut till personalen om viktiga saker som uniformen och MTR:s planer på ny organisation.

På förar sidan uttrycker fler och fler att det inte vet vad som händer på deras arbetsplats och att MTR är värre än Veolia.

Som två tydliga exempel har vi den rutin som vi förhandlat fram om deltidares rätt till att gå upp i heltid innan MTR utbildar nya heltids förare. Nu är en kurs beställd men organisationen vet inte hur de ska hantera frågan om deltidare. På gröna linjen uppmanar Åsa Stark deltidarna att fylla i befattningsbytes blankett, trots att denna blankett inte ska användas till detta ändamål.  Vi har länge påpekat att MTR måste informera mer om uniformen och det nya tilldelningssystemet. Detta har framförts till både uniforms ansvarige och Meta sedan årsskiftet. Rutinen för hantering av uniformen är ännu inte implementerad fullt ut i organisationen och lokala chefer vet inte heller vad som är överenskommet gällande uniformen. Och när kommer skorna???

Alla dessa frågor finns ute i verksamheten men MTR gör inget för att fånga upp dem och ge sina anställda den information de behöver.

Mitt i denna förvirrig och brist på information som råder är det meningen att den nya organisationen för trafik ska sjösättas, den 1 juni. Vi förstår att ni är angelägna att få igång den nya organisationen men vi ser med stor oro på detta.

Jannis har varit med och intervjuat de som sökt tjänsterna som arbetsledare trafik, koordinatör samt strategisk planerare. Det verkar som att alla, eller nästan alla, inte vet hur det blir den 1 juni. Vi ser med stor oro på hur några av våra kamrater kommer att vara arbetsledare utan utbildning eller information om vad de ska göra den 1 juni. Samma gäller koordinatör och planerare. Att det utöver detta finns nya arbetsuppgifter, metoder och personer, gör inte saken bättre. Vi befarar att det kan sluta med en katastrof som vi förare, trafikledare, planerare och arbetsledare kommer att få betala dyrt för med ökat belastning och stress.

Många kommer att må dåligt och tvingas jobba övertid då vi har en stor personalbrist i sommar. Dessutom är det semestertider så eventuell back-up är svår att få tag i.

Vi vädjar till er. Tillsätt de arbetsledare som behövs men förändra inte nuvarande organisation med dagens PLE och planering. Man kan prova och se hur det fungerar under sommaren med arbetsledarna tillsammans med dagens PLE och planering. Kanske visar det sig vara den perfekta lösningen. Till hösten kan MTR återkomma om hur organisationen fungerar, utvärdera och utveckla. Vi hoppas inte att vi har rätt, men vi ser framför oss att om vår oro besannas, vilket är troligt, så kommer personalens förtroende för MTR att ta en stor skada. Utöver detta kan det bli problem med trafikanterna och SL, om resultatet blir inställda tåg, pga. av att det ”spricker” när samordningen brister i kombination med personalbristen..

Som sagt, tänk en gång till innan ni tar detta steg. Vi har inte råd med en ”quick-fix” och att skjuta upp omorganisationen två-tre veckor kommer inte lösa frågan. Som vi ser det har vi ett mycket stort problem framför oss och MTR måste låta detta ta tid för att resultatet ska kunna bli bra.

För SEKO klubb 119

Jannis Konstantis och Carolin Evander

I dag, den 16 juni förhandlade SEKO och Veolia om de tjänstemän som organiseras av SEKO (Trafikledare, trafikbefäl, informatörer, personalledare, enhetschefer, ple och SL-center).

Lönehöjningen blev för hela gruppen 3,69% istället av 3,3%, enligt det centrala avtalet.

De lönerna är individuella, så om ni vill veta om era löner, kontakta SEKO Klubb 119 eller Klubb 120.