Inlägg märkta ‘konduktörer’

 

 

Spärrexpeditörer

Klass

    Lön 2008   3,2%   Höjning   Procent   Ny Lön 2009
1   17 525 kr 561 kr 500 kr 2,85% 18 025 kr
2   18 225 kr 583 kr 500 kr 2,74% 18 725 kr
3   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
4   20 950 kr 670 kr 690 kr 3,29% 21 640 kr
             
             
             
             
             
  Värd, Konduktör, Brovakt  
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 525 kr 593 kr 500 kr 2,70% 19 025 kr
2   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
3   20 225 kr 647 kr 500 kr 2,47% 20 725 kr
4   21 960 kr 703 kr 740 kr 3,37% 22 700 kr
             
             
             
             
             
  Förare        
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 725 kr 599 kr 515 kr 2,75% 19 240 kr
2   19 575 kr 626 kr 515 kr 2,63% 20 090 kr
3   20 575 kr 658 kr 550 kr 2,67% 21 125 kr
4   23 805 kr 762 kr 805 kr 3,38% 24 610 kr
             
             
             
             
             
             
  Totalt all Trafikpersonal (heltid)
 Det centrala avtalet   3,2% SEKO lokalt  Värde  3,25%  
             
             
             
         

Nu är vi klara med löneförhandlingar för 2009. Den nya lönen gäller retroaktivt fr o m den 1 april 2009. När det gäller SEKO:s tjänstemän är våra löneförhandlingar också klara. Vill ni veta hur det gick, kontakta SEKO. Löneförhandlingar för lokalvården samt depåpersonal på de lokala banorna, fortsätter. Vi återkommer snarast med resultatet.

Lyssna Radio Stockholm

Från Radio Stockholm

Från Dagens Nyheter:

”Brister i skötseln av Tvärbanan”

Ett 60-tal förare på Tvärbanan och Nockebybanan slår larm om allvarliga brister i skötseln av trafik och underhåll. I ett brev till SL:s styrelse, som är trafikhuvudman, och Järnvägsstyrelsen, den statliga tillsynsmyndigheten, hävdar förarna att trafikoperatören Veolia nonchalerar påtalade brister vad gäller banan, tidtabell, vagnar och personalhantering.
 
– TIDIGARE VAR VI STOLTA över att arbeta på Tvärbanan, nu skäms vi bara, skriver förarna.
Claes Elgemyr, enhetschef på Järnvägsstyrelsen, har med stor överraskning tagit del av förarnas protestbrev. 

– Jag blev förskräckt, vår uppfattning var att Tvärbanan fungerade mycket väl. Nu öppnar vi ett ärende och inleder en inspektion. Det innebär att vi besöker lokalbanorna och begär in dokumentation om säkerhet och underhåll. Stämmer den beskrivning som förarna ger är det mycket illa, säger Claes Elgemyr.

På grund av rädsla för trakasserier och omplaceringar vill förarna inte framträda med namn.

FRÅN SEKOFACKETS SIDA bekräftar Jannis Konstantis, ordförande för klubb 119, att det finns en turbulens bland Tvärbanans och Nockebybanans personal.

– Det är uppenbart att många mår dåligt och är besvikna över hur Veolia bemöter deras förslag till åtgärder. Tvärbanans förare har en extremt utsatt situation, och det är givetvis skrämmande att vagnar med brister i säkerheten tas ut i trafik, kommenterar Jannis Konstantinis.

– Vi har nu begärt ett möte med Veolia för att diskutera Tvärbanan. Det händer att förare omplaceras efter händelser i trafiken, trots att de varit helt utan skuld, till exempelvis kollision med bil. Jag ser brevet som ett rop på hjälp, säger Jannis Konstantinis.

FÖRARNA VÄNDER SIG även mot trafiksituationen vid Årstaberg. För närvarande förs diskussioner med skyddsombudet om hållplatsen över huvud taget ska trafikeras.

Celal Ünsal är operativ chef på 
Veolia för lokalbanorna. Han känner inte alls igen den bild som förarna ger i sitt brev.

– De hade varit bättre om de framfört sina synpunkter direkt till mig i stället för att skriva ett anonymt brev. Jag får inte ihop kritiken med resenärernas betyg på Tvärbanan. I SL:s kundundersökningar ligger Tvärbanan alltid i topp med just nu 82 procent nöjda eller mycket nöjda resenärer. Hur stämmer det med förarnas påståenden om felaktiga tidtabeller, dålig service eller bristande säkerhet? undrar Celal Ünsal.

– Att vagnar går sönder är ofrånkomligt med tanke på dels att vagnparken är gammal, det gäller främst Nockebybanan, dels att belastningen på Tvärbanans vagnar är extremt hård. Från och med i höst tillämpar vi sju och en halv minuts-trafik, för att kunna möta våra resenärers krav, betonar Celal Ünsal.

I HÖST HAR VEOLIA tagit fram ett häfte, ”Framtidsresan”, med visioner för morgondagens resande med stadens lokalbanor. 

– Givetvis vill vi ha personalen med oss på den ”resan”. Det är en plan över tre år som ska lyfta den spårbundna trafiken. Att Järnvägsstyrelsen inleder ett ärende är inget som stör mig. De är alltid välkomna till Veolia, säger Celal Ünsal.

SL:s säkerhetschef Johan Hedenfalk vill inte kommentera förarnas protester. Han hänvisar till Veolia.

SEKO och Veolia har nu avslutat kollektivavtalsförhandlingarna för 2007 i enighet. Avtalet innehåller en låglöneprofil med kraftigt höjda lägstalöner och samma kron-talshöjningar, dock med vissa modifikationer. I övriga yrkanden har vi inte nått samma framgång men till stor del lever frågorna vidare och skall drivas på annat sätt. Exempelvis kommer vi att förhandla om deltidarnas kollektivavtalsvillkor i en separat tvisteförhandling den 13 januari 2008. Mer information och fördjupning i de olika frågorna kommer senare, denna information fokuserar bara på Löneavtalet. 
Trafikpersonalen: Alla i trafikpersonalen får en lönehöjning á 775 kr, med undantag för förarna i slutlönen som får 825kr. Löneklass 0 utgår fr.o.m. 080101, dock erhåller samtliga som låg/ligger under perioden 070901-071231 i kl 0, lön enligt kl 1 fr.o.m. 1 september. Retroaktiv löneutbetalning sker i december. Se lönetabell på nästa sida.
Lokalvården och Hittegods: Som tidigare år, misslyckades vi med att få till en lönestege för lokalvården. Men förhandlingarna kring detta kommer att återupptas i början av nästa år, med målsättningen att få det infört 1 april 2008. För 2007 erhåller lokalvårdarna en lönehöjning med minst 700 kr. Vi kom överens om att ”smeta ut” samma krontal till alla, med undantag för ca. 30 st. lokalvårdare som efter ”Veolias önskemål” skulle premieras extra och får en höjning mellan 700 kr-1000 kr. Den ”extra” höjningen belastade dock inte potten utan finansieras av Veolia vid sidan om. Personalen på hittegods får en höjning á 775 kr. 
Var detta ett bra avtal? Det beror på betraktaren om man anser att avtalet är bra. Tågförarna fick t.ex. endast 3,72% i slutlönen, eller  0,02% (4kr) mer än det centralavtalade utrymmet. Däremot höjdes ingångslönen för förarna med 1775 kr vilket motsvarar 10,86%. För spx och värd/konduktör höjdes ingångslönerna med 1575 kr.I flera tidigare lönerevisioner har man satsat mer på slutlönerna. I år var det dags och läge att prioritera de lägre klasserna. Spärrexpeditörerna som yrkesgrupp fick procentuellt mest och i kronor exakt lika mycket som värdarna/ konduktörerna, vilka procentuellt räknat fick minst, dock även de klart mer än det centrala löneutrymmet. Lokalvården är ett kapitel för sig. Deras individuella lönesättning stökar till förhand-lingarna och är en mycket svår nöt att knäcka.
Vad är avtalet värt? Det går att räkna värdet på avtalet på olika sätt.  Enligt det sedvanliga beräkningssättet blev värdet 3,88%. Men med tanke på borttagande av 0-steget samt höjningarna i mellanstegen (där stor del av deltidarna ligger) är värdet mycket mer än så. För kollektivet som helhet torde avtalet betraktas som en bra överens-kommelse. Mycket arbete för att förstärka kollektivavtalet återstår men vi kom en bra bit på vägen. Härifrån är det bara att fortsätta, inför det snart stundande lokala varvet 2008….


 Förhandlingsdelegationen för SEKO Tunnelbanan: Martin Hemström, Jannis Konstantis, Jan Melakoski, Håkan Stokke, Jenny Wegmann, Gunnar Öhman