Inlägg märkta ‘tunnelbana’

SEKO Klubb 119 har medlemöte i morgon torsdag  22 januari 2008 medlemsmöte kl 18.00 vid fackets lokaler på Liljeholmen. Vi kommer bl a att diskutera vad betyder att MTR tar över verksamheten i tunnelbana i slutet av året.

Alla medlemmar är välkomna!

mtr

MTR vunnit upphandlingen för Stockholms tunnelbana. SL har bestämt sig att MTR är billigast och bättre.

SEKO Klubb 119 hoppas att företaget ska respektera det kollektivavtalet som finns och att man ska satsa på att rusta upp tunnelbanan. Både när det gäller personalen och trafikanterna, att förbättra säkerheten och arbetsmiljö.

Livet ska visa vad som kommer att hända. SEKO Klubb 119 kommer att fortsätta kämpa för de anställdas rättigheter och de trafikanters trygghet och service.

SEKO Klubb 119 har den inställning att Stockholms tunnelbana ska drivas i offentlig regi men SL och politikerna lyssnade inte på oss.

Så skriver media…

DN

ABC-Nytt

Sveriges Radio

Lyssna Radio Stockholm

BRAND PÅ RÖDA LINJEN!

SEKO klubb 119 som organiserar tunneltågförare i Stockholms tunnelbana har länge krävt en förbättrad säkerhet och arbetsmiljö, för våra resenärer och våra förarkollegor.

 

Idag vid lunchtid inträffade en av de allvarligaste incidenterna i röda linjens historia, då en stor kabelbrand utbröt i tunneln mellan Mariatorget och Slussen.  En av våra medlemmar larmade om branden och när ett trafikbefäl som vi organiserar gick ned på spåret för att undersöka och släcka, var rökutvecklingen så kraftig att hon fick vända tillbaka med lättare rökskador.

 

Ingen vet ännu vad som orsakat branden men om den orsakats av bristande rutin så är det mycket allvarligt.

 

  • Nere i tunnelsystemet vistas många olika entreprenörer, och samordningen är bristfällig. Efter avslutade arbeten lämnas föremål och skräp kvar i tunnlarna, ibland på ställen som i en nödsituation ska användas som säkerhetsutrymme för personalen.

 

  • Metrotidningar som delas ut i tunnelbanan, trots den brandrisk det innebär att ha stora kvantiteter papper i ett slutet tunnelbanesystem, flyger ned på spåret och samlas i tunnlarna. Spåren städas men inte alls i den omfattning som krävs.

 

  • I juni i år, anmärkte ett av våra skyddsombud på att inte alla larmtelefoner i tunnlarna på röda linjen fungerade. Dessa larmtelefoner har, såvitt vi vet, ännu inte åtgärdats.

 

För tre år sen avskedade Veolia Transport vår dåvarande klubbordförande efter att han hade påpekat säkerhetsbrister. Sedan dess har Veolia hävdat att deras arbetsmiljöarbete förbättrats, men dagens händelse får oss att undra om det är tillräckligt.

 

Tunnelbanan måste få kosta pengar, att ha en trafik som samordnas av en stark aktör är bättre ur säkerhetsperspektiv än att sälja ut den i mindre isolerade delar

Vi har under hela den upphandling av tunnelbanan som pågår, förordat att SL själva ska driva trafiken.

 

Vid frågor kontakta:

Carolin Evander, Ordförande SEKO röda linjen: 070 791 13 16.

Jannis Konstantis, Klubbordförande SEKO klubb 119: 070 209 49 29.

 

Från Svenska Dagbladet

För oss som arbetar i Stockholms tunnelbana och på lokalbanorna är självmord och obehöriga personer på spåret ett stort arbetsmiljöproblem. Att 22 personer redan i år förolyckats och dött i spårtrafiken är hemskt, men sifforna på antalet personer som försöker ta sitt liv eller som är nere på spåret för att tex urinera, är mycket högre än så. Med andra ord är det tur att inte fler personer förolyckats.  
 
Det är väldigt ansvarslöst av Ann-Sofie Shundi på SL:s pressjour att i Svenska Dagbladet och DN hävda att SL installerat ett spårbeträdandelarm som larmar när folk är på spåret. Detta larm existerar inte,
det fanns ett larm vid station Slussen, men det varnade så fort en tidning blåste ned på spåret, så det togs ur bruk. 
När SL går ut med osanna uppgifter så finns det en risk för att människor tror att så fort någon hamnat på spåret så stoppas trafiken automatiskt, vilket inte är fallet. Det är livsfarligt att vistas nere på spårområdet och om någon hamnat på spåret så vet vi förare ingenting om inte någon har larmat.          

 

Istället för att inge resenärerna en falsk känsla av säkerhet borde SL investera i den infrastruktur som behövs för att förebygga dessa tragiska olyckor. Vi i SEKO klubb 119, som organiserar förare och konduktörer i tunnelbanan och lokalbanorna, har länge krävt att SL ”glasar in plattformarna” så att det finns en vägg mellan plattformen och spårområdet. Att bygga om plattformarna, som många gånger är smala och underdimensionerade för det stora antal resenärer som vistas där, är ett annat förslag.

Säkerheten är grundstenen i vårt yrkesutövande och säkerheten måste få gå före pengar! Det är dags för SL som huvudansvarig för Stockholms kollektivtrafik att ta sitt ansvar.
 
 
        

Jannis Konstantis  och  Carolin Evander
SEKO Klubb 119  som organiserar förare/konduktörer i tunnelbanan och på lokalbanorna.
För kontakt och Information
Jannis: 0702094929
Carolin: 0707911316  

 

 

 

 

 

 

SEKO Klubb 119:s medlemsmöte den 25/9 diskuterade artikeln om Veolia som publicerats i SEKO tidningen 9/2008.

 

SEKO Klubb 119 vill dementera följande uppgifter som står i artikeln.

 

1.Veolia sparkade vår klubbordförande, Per Johansson, 2005. I artikeln påstår Veolia att de nuvarande cheferna inte var med på den tiden, men att de ser det som ett misslyckande från både företaget och facket. Det är samma argument som Veolia använt sen dess. SEKO Klubb 119 ser detta på ett annat sätt. Veolia sparkade vår klubbordförande för att tysta klubben. SEKO klubb 119 riktade kritik om säkerheten och tryggheten i tunnelbanan både mot Veolia (dåvarande Connex) och SL. När Veolia sparkade Per Johansson, hoppades Veolia att de skulle lyckas med att tysta kritiken och att klubben skulle bli en lydig samtalspartner. 

 

2. Förhållandet är mindre konfrontativt från båda sidor nu, påstår Tomas Wallin i artikeln. Detta stämmer till viss del då pga rädsla bland de anställda efter Veolias avsked av vår klubbordförande. Situationen sen dess har ändrats då det pågår en upphandling av tunnelbanan och Veolia vill undvika oro på arbetsplatsen i form av  t ex vildastrejker som 2005. Den största anledningen till att Veolia inte är lika konfrontativa är för att de vill vinna upphandlingen. SEKO klubb 119 har alltid jobbat för en bra säkerhet och arbetsmiljö för de anställda och resenärerna. Oavsett om detta anses konfrontativt eller inte så fortsätter vi med vårt arbete.

 

3. Att Veolia skulle ha åtgärdat arbetsmiljöfrågorna stämmer inte. Även om arbetsmiljöarbetet utförs på ett mer systematiskt sätt idag så har vi fortfarande samma problem med frontrutorna på C20, larmtelefoner i tunnlar som inte fungerar och gamla vagnar som drabbas av rökutveckling, som för tre år sen.

SEKO Klubb 119:s medlemsmöte den 25 september 2008

Se hela artikeln på sidan 12 på SEKO tidningen

Eller här…

Information från SEKO Stockholm

Nyhetsblad nr 7, 15 aug 2008

 

Anbuden lämnas in till SL

SEKOs viktigaste krav redan uppfyllda

 

Idag, den 15 augusti kl 15.00, är deadline för att lämna in anbud för de företag som är intresserade att köra tunnelbanan i Stockholm under perioden 2009 – 2017.

Av de ursprungliga 10 företagen som var kvalificerade blev det – efter ett antal samgående och några avhopp – totalt 6 företag som lämnade in anbud. Dessa är i bokstavsordning:

MTR  – S-Bahn Berlin (DB) –  Stockholm Tub AB (Keolis/Arriva),

T-banebolaget i Stockholm (DSB/EuRailCo) – Tågkompaniet/NedRailways  – Veolia.

 

Allt sedan SL 2007 beslöt att tunnelbanan skulle ut på upphandling har SEKO bedrivit ett brett och omfattande arbete för att hindra en uppsplittring, säkerställa våra avtal samt förbättra verksamheten i övrigt. SEKOs Upphandlingsgrupp – som består av representanter från avdelningen och våra tre klubbar inom tunnelbanan – har haft intensiva kontakter med SL och med samtliga anbudsgivare ända in på mållinjen. Ingen har svävat i ovisshet vad som gäller. De som trott att dom kan bygga ett anbud på försämrade villkor och arbetsmiljö för de anställda, har fått klart för sig att man kommer att motarbetas och att möjligheten till ett störningsfritt övertagande av trafiken därmed är borta.

 

Arbetet har varit framgångsrikt. I stort sett är samtliga hot som kunde skönjas i upphandlingens början undanröjda.

Sammanhållen verksamhet

SLs avsikt var från början att dela upp verksamheten på två avtal; ett för trafik och underhåll, ett för stationer och städning. Efter påpekanden och uppvaktningar från SEKO så bytte SL fot strax innan beslut om upphandling togs. Det blev ett avtal.

Trots det var faran för splittring inte undanröjd. Majoriteten av bolagen ville dela upp dagens verksamhet och lägga ut städning av fordon och stationer på en eller flera underentreprenörer. Till slut lyckades vi få samtliga att acceptera vår syn: Alla bolag väljer att behålla städningen inom det egna företaget. En anmärkningsvärd framgång – något av ett trendbrott.

 

Vissa bolag väljer att behålla dagens uppdelning mellan trafik och tekniskt underhåll, andra kör rubbet i samma bolag.

Nuvarande avtalsvärden – inklusive pensionen – är säkrade

Samtliga företag har förbundit sig att – förutom att ta över all personal – även ta över befintliga avtalsvärden om vi inte kommer överens om annat. Det gäller även möjligheten att gå i pension vid 63 års ålder (tidigast 61) för dom som idag omfattas av den rätten.

Spårtrafikavtalet gäller för alla

Hittills har vissa personalgrupper inom tunnelbaneverksamheten gått på andra avtal än Spårtrafikavtalet, vilket även lett till uppsplittring på olika förbund. I och med att alla bolag förbundit sig att själva anställa samtliga fordons- och lokalvårdare samt intäktssäkrare hamnar dessa på Spåravtalet och kommer att ingå i våra lokala klubbar. Den fackliga verksamheten stärks.

Samarbete inför övertagandet

Vi är överens med samtliga bolag, att i samma ögonblicka som SL beslutar vem som ska köra ska vi inleda ett samarbete, som ska vara fram till trafikstart. Då vi inte har några lagliga rättigheter att förhandla med en kommande arbetsgivare har vi säkrat upp att den nye entreprenören tar över verksamheten i befintligt skick om vi inte kommer överens om annat. Eventuella förändringar förhandlas därefter i vanlig ordning.

Samarbetet kommer att ta olika form; erfarenheterna från senaste pendelupphandlingen ska tas tillvara. Då bildades arbetsgrupper med SEKO-medlemmar, som blev tjänstlediga från sina vanliga anställningar för att med sina erfarenheter och kunskaper och tillsammans med sin framtida arbetsgivare vara med och säkra ett störningsfritt övertagande.

Samarbete med SL

Samarbetet med SL har tagit ytterligare steg framåt. Vi har haft möjlighet att i ett tidigt sked få föra fram våra synpunkter på upphandlingen.

För första gången finns samarbetet med facket med som ett kriterium vid SL utvärdering. Vi kommer att få tillfälle att lägga fram vår syn på hur vi ser på respektive anbudsgivare.

Lägsta bud – hot mot verksamheten?

Är då allt frid och fröjd för att vi säkrat anställningsvillkor och hållit undan underentreprenörer?

Nej. Trots att alla anbudsgivare sagt att dom är här för att utveckla tunnelbanan – ”vi kommer inte att lägga lägsta budet” – så går det inte att utesluta att något företag kan vara beredd att leva med ett svagt resultat för att komma åt avtalet. Detta i kombination att det kan finnas uppfattningar hos en del politiker att tunnelbanan inte har varit utsatt för konkurrens ”på riktigt”, skulle kunna leda till att SL väljer ett anbud där man tror sig få ut en bättre verksamhet till samma eller lägre pris än idag.

Vi har inlett en dialog med politikerna i SL-styrelsen, som kommer att fortsätta tills beslut om kommande entreprenör tas i februari nästa år. Ingen ska kunna undgå SEKOs uppfattning:

Vi välkomnar SLs uppfattning att upphandlingen skall användas för att utveckla och förbättra tunnelbanan. Men för det behövs ytterligare resurser, inte mindre.

 

 

Lasse Eriksson

Ombudsman

 

Obs!

SEKO Klubb 119 har två representanter till upphandlingsgruppen, Jannis Konstantis och Jenny Skagerman.