Arkiv för kategori ‘Möten’

Nu är det dags att välja dina representanter i klubbstyrelsen och sektionsstyrelserna samt skyddsombud i andra valomgången.

När: Valets andra valomgång äger rum den tisdagen den 15 mars.

Öppettider i alla vallokaler: 08:00-21:00

Var: Vallokalerna finns i Gullmarsplan (mässen), Fridhemsplan S (mässen), T-centralen N (LKV-mässen) och Liljeholmen (mässen). Det kommer att finnas skyltning.

Du kan rösta i vilken vallokal du vill, bara du har med dig ditt röstkort och id-handling (körkort, pass, tjänstekort eller id-kort).

OBS! Röstkortet måste du ha med dig så att vi vet att du inte redan avlagt din röst. Vi använder samma röstkort som i den första valomgången! Id-handling behövs så valförrättarna ska veta att du är du.

Det är viktigt att så många som möjligt tar sig tid att gå och rösta. Genom att rösta fram bra kandidater ger vi den nya klubben de bästa möjliga förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

KOM OCH RÖSTA, KOM OCH PÅVERKA DEN NYA KLUBBEN!

Resultaten från 1:a omgången finns fr.o.m måndagen den 14/3 på arbetsplatserna samt på internet : www.sekotunnelbana.wordpress.com

Eventuell 3:e omgång samt fastställande av samtliga valresultat sker på SEKO Tunnelbanan Klubb 111:s första årsmöte, onsdagen den 23:e mars,      kl. 17.30, ABF-huset, Z-salen.

Valaffisch klubb 111 omgång 2

TJÄNSTEAKTUELLT!
INFORMATION FRÅN SEKTION 121 – Gröna linje

torsdag den 24 februari 2011

FÖRHANDLINGEN OM DE NYA TJÄNSTERNA och OMPLACERINGEN

 

Idag torsdag (24/2) hade SEKO förhandling med MTR om det tjänstepaket som börjar gälla 21/3. SEKO kan inte godkänna tjänsterna eller grupperingen så som det ser ut just nu.

Vi har hittat följande fel:

  • Personaltransporter finns inte, utifrån portalavtalet som MTR och de fackliga organisationerna skrev under i oktober 2009.
  • Tjänster som bryter mot kollektivavtal

Utöver detta finns det problem med grupperingen, ojämna tjänster, för många sträcktjänster, långa omloppstider i de normala tjänsterna, vissa tjänster har matrast i depån osv.

SEKO godkänner INTE detta paket. Vi kom överens med MTR att all restid ska ingå i tjänsterna men paketet som de gjorde är inte bra.

Vi har också förhandlat de speciella tjänsterna (föräldratjänsterna osv). Vi kommer dubbelkolla att alla, antingen finns med i placeringslistan eller har fått anpassade tider.

 

SEKO kommer att skicka frågan vidare till Centrala förhandlingar.

 

Om du har frågor kontakta oss.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                     Acke Tikmany

Ordförande                            Ordförande

SEKO Klubb 119                      Sektion 121

 

 

Samtliga medlemmar i klubb 119 och klubb 120 kallas till medlems och nomineringsmöte

Onsdagen den 9 februari kl 17.30 i ABF huset på Sveavägen, T-bana Rådmansgatan.

På dagordningen:

MTR:s attacker mot oss.

Övertalighets förhandlingar.

Lokalvårdslönestege.

Pågående arbetstidstvister.

Nomineringar till skyddsombud.

Beslut om valförfarandet.

Övriga frågor.

Poster att nominera till:

Trafik sektion grön: 2st skyddsombud på 3 år.

Trafik sektion blå: 1st skyddsombud på 3 år.

Trafik sektion röd: 1st skyddsombud på 3år och fyllnadsval 1st skyddsombud på 2 år.

Station, City: 1st skyddsombud på 3 år. 1st ersättande skyddsombud på 3 år.

Lokalvården: 1st skyddsombud gröna linjen på 3år. 1st skyddsombud blåa linjen 3 år. 1st skyddsombud röda linjen 3 år. 1st skyddsombud natt på 3 år. Ersättande skyddsombud; 1st på gröna linjen, 1st på röda linjen, 1st på blåa linjen, 1st på natten, alla på 3år.

DET ÄR VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER SÅ ATT VI KAN DISKUTERA DEN MYCKET ALLVARLIGA SITUATIONEN SOM VI BEFINNER OSS I!

Vi bjuder på macka! Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant.

Härmed kallar klubb 119 till

Medlemsmöte

Tisdagen den 11 januari 2011 kl 16.00

i fackets lokal vid Liljeholmen

I dagordningen bl a

–         Lokala kollektivavtalsförhandlingar, yrkanden.

–         Läget med den nya SEKO organisationen.

–         Förhandlingar med MTR.

Med vänliga hälsningar

Vi bjuder på fika

/Styrelsen

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.

Fram till dess att den nya klubben bildats så samordnas arbetet via en interimsstyrelse som består av Jenny Skagerman, Jannis Konstantis och Carolin Evander från klubb 119, samt Jan ”Jampe” Melakoski och Gunnar Öhman från klubb 120. Interimsstyrelsens arbete är att ”sy ihop säcken”, ordna med allt det praktiska samt sköta gemensamma förhandlingar tills den nya klubben är på plats. Läs mer om interimsstyrelsens arbete på http://sekotunnelbana.wordpress.com/

KALLELSE!

Onsdagen den 12/1 kl 17.30 i ABF huset (Kata salen) på Sveavägen äger nomineringsmötet för den nya tunnelbaneklubben rum. Nomineringarna avslutas på nomineringsmötet. Vi bjuder på en macka och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer!

Valberedningen består av Annika Arfwedson från avdelningen, Maya Lourenco från klubb 119 samt Kamel Gomaa från klubb 120. Man kan nominera på mötet den 12/1 eller via mail till: valberedningen.tunnelbanan@gmail.com Kom ihåg att alla nominerade måste vara tillfrågade och ha godkänt sin nominering! Valberedningen kommer att rangordna kandidaterna till klubbstyrelsen utifrån lämplighet, men inte rangordna de som ställer upp till sektionerna, pga. det massiva arbetet det skulle innebära.

Valet kommer, efter beslut av avdelningens styrelse, inte att äga rum med poströstning. Det som gäller är personlig inställelse i vallokal eller med mobila enheter. En valkommitté kommer att utses och valkommittén bestämmer och ansvarar för hur valet rent praktiskt ska gå till samt ansvara för rösträkning och genomförande. Valkommittén kommer även att få hjälp från avdelningen.

Valet samt poster att nominera till.

Valet äger rum utifrån följande 9 valkretsar: Trafik Grön, Röd och Blå, Station Grön, Röd och Blå, TLC/FRC/arbetsledare, Lokalvård och Värdar.

En klubbordförande väljs på 2 år. En kassör på väljs 1 år. Tre ersättare till klubbstyrelsen väljs på 1 år. Fyra ledamöter till avdelningens representantskap väljs på 1 år. Revisorer, två ordinarie och två ersättare. Flest röster blir vald på 2 år, näst flest röster blir vald på 1 år. Samma gäller revisor ersättare . Dessa poster röstar alla medlemmar på gemensamt.

Sektion station: Ordförande för sektionen väljs på 2 år. Ordinarie i klubbstyrelsen som representerar kundservicevärdar, väljs på 2 år. De två övriga ordinarie klubbstyrelse ledamöterna från sektion station väljs på vardera 1 år. Utöver detta väljs 5 stycken ordinarie till sektionsstyrelsen samt 9 ersättare.

Sektion lokalvård: Ordförande väljs på 1 år. Fyra ordinarie samt fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion TLC/FRC/arbetsledare: Ordförande väljs på 1 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik grön: En ordförande på 2 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik röd: En ordförande på 2 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik blå: En ordförande på 1 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

KLUBB 119 BJUDER UNDER V.50 MEDLEMMARNA PÅ JULBORDSKRYSSNING
Det lackar mot jul och då vill vi bjuda våra medlemmar på någonting alldeles särskilt. En resa på havet under vintertid är en mycket speciell upplevelse och i goda kamraters lag blir den desto bättre. Vi möts på morgonen vid stadsgårdskajen där Viking Line-båtarna avgår, umgås, facket informerar litet grann och på eftermiddagen äter vi julbordsbuffé, njuter av drycken som ingår och har allmänt trevligt, helt enkelt.

PRAKTISK INFO
Båten avgår kl. 07:45, samling 07:00 inne i terminalbyggnaden. Vi byter båt på Åland och denna ankommer sedan Stockholm kl. 18:45.
På resan kommer en eller flera representanter från klubbstyrelsen att medverka, för att sköta det praktiska samt för att hålla en kort information under resan till Åland.
Fler detaljer kring resan kommer du att få via mejl efter att du har anmält dig.

HUR DU ANMÄLER DIG
Skriv ett mejl som innehåller ditt namn, personnummer (krävs av Viking Line), vilken bana du jobbar på samt vilken dag du vill åka med, i ämnesraden kan du skriva vad du vill!
Anmälan görs till: julbord.klubb119@gmail.com
Anmäl dig senast den 2:a december!

JULKRYSSNINGSDATUM:

Måndag 13/12 (V1, V6, K4)
Onsdag 15/12 (V2, V7, K2)
Torsdag 16/12 (V9, V4, K1)
Fredag 17/12 (V1, V5, K5)
Lördag 18/12 (V1, V3, V5, V8, K3, K4, K5 och S1)
OBS! Klubben täcker inte förlorad arbetsförtjänst, men har ordnat så att alla fridagsgrupper har möjlighet att åka på sin fridag.

VAD INGÅR I KRYSSNINGEN?
Facket betalar själva resan, julbordet samt den dryck som ingår. Övriga kostnader, såsom tax-free eller övriga måltider/dryck, står du för själv.
På utresan har vi en konferenslokal bokad, där klubben kommer att informera om sammanslagningen med klubb 120.
På hemresan komer det att finnas två hytter där du kan lägga ifrån dig dina saker, så att du slipper släpa runt på dem under resan.

Varmt välkommen och trevlig resa!
Vi ses ombord! 🙂
MVH
Klubbstyrelsen