Inlägg märkta ‘Förhandlingar’

TJÄNSTEAKTUELLT!
INFORMATION FRÅN SEKTION 121 – Gröna linje

torsdag den 24 februari 2011

FÖRHANDLINGEN OM DE NYA TJÄNSTERNA och OMPLACERINGEN

 

Idag torsdag (24/2) hade SEKO förhandling med MTR om det tjänstepaket som börjar gälla 21/3. SEKO kan inte godkänna tjänsterna eller grupperingen så som det ser ut just nu.

Vi har hittat följande fel:

  • Personaltransporter finns inte, utifrån portalavtalet som MTR och de fackliga organisationerna skrev under i oktober 2009.
  • Tjänster som bryter mot kollektivavtal

Utöver detta finns det problem med grupperingen, ojämna tjänster, för många sträcktjänster, långa omloppstider i de normala tjänsterna, vissa tjänster har matrast i depån osv.

SEKO godkänner INTE detta paket. Vi kom överens med MTR att all restid ska ingå i tjänsterna men paketet som de gjorde är inte bra.

Vi har också förhandlat de speciella tjänsterna (föräldratjänsterna osv). Vi kommer dubbelkolla att alla, antingen finns med i placeringslistan eller har fått anpassade tider.

 

SEKO kommer att skicka frågan vidare till Centrala förhandlingar.

 

Om du har frågor kontakta oss.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                     Acke Tikmany

Ordförande                            Ordförande

SEKO Klubb 119                      Sektion 121

 

 

Vi anser att flera av de avtal som slutits med metall, skogs-, och livsmedel riskerar att bli för låga, och över för lång tid. Vi ser därför med oro på de avtal som slutits. Det berör inte enbart löneutvecklingen utan även reglerna om undantag från förtursrätten. Vi hoppas därför att våra krav som framfördes av våra respektive representanter och beslutades innan förhandlingarna började, också blir vägledande för de centrala förhandlingarna. Av stor vikt är också att vi inte sluter en för lång avtalsperiod, det vill säga mer än ett år. Det är speciellt viktigt att avtalsperioden inte sträcker sig över ett år i och med den osäkra ekonomiska utvecklingen framöver. Arbetsgivarna får inte ta initiativet en gång till.

Vi har flera fackliga organisationer som gått ut i strejk som pappers-, och elektrikerförbundet och ger dem vårt stöd i deras berättigade krav.

Klubb SEKO Klubb 119 ger förhandlingsdelegationen för Seko sitt förtroende och stödjer dem med Sekos krav som följer.

– 2,6% eller 620 kr.

– ett centralt arbetsmiljöavtal.

– fler och bättre arbetstidsregleringar.

– förhindra att företag säger upp anställda och ersätter dem med bemanningsföretag.

– avtalsperiod på ett år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen,

SEKO klubb 119

SEKO Klubb 119 organiserar förare, trafikledare och personalledare inom Stockholms tunnelbanan.

Förhandlingar med MTR.

Publicerat: januari 25, 2010 i Uncategorized
Etiketter:, , ,

Resultat från förhandlingarna med MTR.
Förhandlingarna med MTR går segt och vi har många frågor kvar att lösa. Datum för kommande förhandlingar är 26/1, 5/2, 10/2. Hittills har vi i SEKO lyckats förhandla fram:

Privatbyte:
Samma regler för privatbyte på hela tunnelbanan. Vi har förhandlat fram att privatbyte nu även går mellan förare på olika banor, så länge som de har kompetens. Vid dessa privatbyten utgår ingen utlåningsersättning.

Uniformen:
Vi får 3 timmar tid åter 2010 och 2011 för hantering av uniformen. Om det sker fler än en leverans av uniform så tilldelas alla 1 timme till, alltså totalt 3+1 timme. Uniformen kommer att levereras hem. I år får vi två par skor, sommar och vinter. MTR håller på att ta fram en rutin för hantering av kompletteringsbeställning, som vi har rätt att göra vid behov. Om cirka 2-3 veckor skall detta fungera och du ska kunna beställa via TX.
3 timmar tid åter för att vi besökte MTR: s anställningskontor kommer att finnas på kortet efter 25 februari.

Semester:
Samma regler som tidigare kommer nu att gälla all personal i hela tunnelbanan. Senast 31 mars skall sommarsemestern in och 3 veckor senare anslås resultatet. Två alternativ söker man och om man får sitt andra hands val så är man garanterad sitt första handsval året efter.
Julsemestern skall in 31 oktober och endast ett alternativ söks.

Delplacering för YTL:
MTR är positiva till att genomföra en Delplacering för de som jobbar som YTL men de vill avvakta tills efter omorganiseringen.

Jannis Konstantis, Thomas Witting och Carolin Evander. Förhandlingsdelegationen.

Idag, torsdag den 15 oktober, träffade SEKO MTR. Förhandlingarna för att förbättra vårt kollektivavtal fortsätter och vi kom idag överens om följande när det gäller MTR: s Uniform:

Vi gör ett avsteg från rådande kollektivavtal som gäller fram till november 2011. Avsteget är att betrakta som en prövotid och som kommer att utvärderas.

Vi byter under denna period ut poängsystemet mot ett tilldelningssystem. Vi har även gått med på att det blir obligatoriskt att bära en skylt med befattning eller namn. Observera att befattning räcker.

I utbyte får alla anställda skor tilldelade i april 2010 och tid för hanteringen av uniformen.
Hur tiden ska fördelas, tid åter eller om vi får hantera uniformen på arbetstid, är ännu inte klart.

Då alla detaljer ännu inte är klara (vilka skor, hur tilldelningssystem ska se ut etc.) så återkommer vi efter de förhandlingar som hålls den 22 oktober.

Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta klubbens ordförande Jannis eller Carolin som är uniformsansvarig.

Förhandlingar med Veolia

Som förståeligt är så har vi inte längre några förhandlingar med fokus till ”långsiktiga resultat” med Veolia (med undantag för lokalbanorna som kvarstår inom Veolia i minst 2 år till). Dock finns det en hel del förhandlingar som berör den ”löpande” verksamheten samt om själva överlämnandet, inför den 2 november. Överlämningen till MTR kommer och ske under rekord kort tid och det orsakar bekymmer. SEKO har regelbundna MBL-förhandlingar med Veolia kring detaljerna och nya frågetecken dyker upp för varje dag som går. Vi kommer och göra vårt bästa för att täppa till alla luckorna och tillsammans med Veolia och MTR bidra till en så smärtfritt övergång som bara möjligt.

Inrangeringsförhandlingar

Inrangeringsförhandlingarna sker på två separata nivåer. I den sk. ”portalgruppen” för SEKO förhandlingar som berör både trafik- som depåpersonal. På den nivån hyser vi förhoppningar om att bl.a. teckna ett avtal om bättre företagshälsovård, policyn och personaltransporter. I den andra nivån, Tunnelbanan, förhandlar vi om det lokala kollektivavtalet och t.ex införande av nya befattningar och dess villkor. MTR avser och infria sitt löfte och anställa mer personal. Sökning till de nya befattningarna Kundservice- och Plattformsvärdarna pågår redan!! Se utlysningarna på Adeccos hemsida www.adecco.se alternativt på www.mtrstockholm.se

Deltidsdiskriminering

Enligt en EU-lag är alla avtal var deltidarnas anställningsvillkor är sämre än motsvarande för heltidare, ogiltiga! SEKO har sedan länge fört förhandlingar med Veolia kring detta och parterna har kommit överens om att justera mängder av detaljer. Dock inte det viktigaste – Månadslön även för deltidare! Eftersom de lokala parterna inte kunde enas har SEKO-TUB nu drivit frågan till en central förhandling. Förhandlingen kommer att äga rum den 14 augusti. Förhandlingarna sker mellan förbundet SEKO och arbetsgivarorganisationen Almega. Förbundet ansvarar för förhandlingen men SEKO-TUB kommer och medverka i form av en delegation vilka förbundets ombudsmän rådgör med. Ifall parterna inte kan komma överens där heller avser vi och driva frågan ända in i arbetsdomstolen.

För SEKO Tunnelbanan

Jannis Konstantis / Ordförande SEKO Klubb 119

Jan ”Jampe” Melakoski / Ordförande SEKO Klubb 120

Måndagen den 11 maj: Ledig

Tisdagen den 12 maj: Förhandlingar om Gnett rutinerna samt om skyddstid på Tvär- och Nockebybanan. Vi fortsätter också förhandlingar om tid på tåg och kopplingen.

Onsdagen den 13 maj: Förhandlingar om lönesättning för vissa nyanställda, en personärende samt löneförhandlingar för depåpersonal på lokala banor.

Torsdagen den 14 maj: Förhandlingar med MTR hela dagen.

Fredagen den 15 maj: Ledig men jag har klubbstyrelse hela dag.

Lördag: Ledig

Söndag: Ledig