Inlägg märkta ‘almega’

I går kl 15.00 avvisade SEKO arbetsgivarnas första bud med hänvisning till att de inte beaktat våra yrkanden.

Arbetsgivarnas förslag innehöll inte heller konkreta förslag på löneutrymme.

Nästa förhandlingstillfälle blir 12-13 april 2010.

I går demonstrerade SEKO Klubb 119 och andra arbetare mot Almega och deras inställning att vi som arbetar ska ha noll kronor i lönehöjningar i det centrala kollektivavtalet och att de vill inte lösa problemet med bemmaningsföretag. Vår kamp fortsätter både centralt och sedan lokalt.

Arbetsköparna försöker hitta alla möjliga medel för att stoppa strejken som utlysts från Handels fr o m den 1 april.

Svensk Handel stämmer LO-facket Handels för olovliga stridsåtgärder och begär att Arbetsdomstolen genom ett interimistiskt beslut ska stoppa fackets strejkvarsel.

Läs mer på Dagens Nyheter , Svenska Dagbladet och LO tidningen

Därför är det extra viktigt att så många som möjligt kommer till vår demonstration den 31 mars. SEKO Klubb 119 har tagit initiativ men alla är välkomna oavsett bransch och organisation.


Den 31 mars går det centrala avtalet ut och i de förhandlingar som SEKO har haft med Almega, har det inte hänt någonting. Almega har t o m mage att föreslå 0 kronor i lönehöjningar och att vi måste arbeta mer!
Almega pratar om kris som finns men det enda kris som vi ser, är att våra löner minskar och att Almega angriper kollektivavtalet. Detta medan företag efter företag gör stora vinster. Det är dags att de som skapar den ekonomiska krisen betalar den och inte vi som arbetar och producerar.
Onsdagen den 31 mars 2010
Samling kl 13.00 vid Stureplan och sedan marscherar vi till Almegas kontor

Försvara Kollektivavtal
Nej till minskade löner
Inga osäkra anställningar
SEKO Klubb 119, facket som organiserar förare i Stockholms tunnelbana

Avtalsrörelsen 2010 har startat!

Under våren 2010 löper 90 % av alla kollektivavtal på arbetsmarknaden ut och skall omförhandlas och redan har positionerna mellan arbetsmarknadens parter visat sig vara låsta. Industrifacken har förhandlat med arbetsgivarförbunden sen en tid tillbaka och har nu tvingats kalla in medlare då parterna inte kommit överens. Ett slutbud väntar på industrisidan till helgen (12-14mars) och nästa vecka kommer vi att veta om industrifacken varslar om konflikt eller om man har kommit överens med arbetsgivaren. Resultatet av förhandlingarna för industrin är vägledanden för hur det kommer att gå i de centrala förhandlingarna mellan SEKO och ALMEGA.

Hur går en avtalsrörelse till?

Den 31 mars löper Branschavtal Spårtrafik ut och vårt lokala kollektivavtal bygger på det centrala branschavtalet för spårtrafiken. Spåravtalet berör cirka 20 000 anställda i hela Sverige, i företag som t.ex. MTR, Veolia, SJ, Green Cargo, Euromaint, Trafficare. Branschavtal spårtrafik är ett avtal mellan facken SEKO, Saco-Tj, ST och arbetsgivarförbudet ALMEGA. Alla tre fack har lämnat in sina avtalskrav. SEKO är det fack som har flest konkreta krav, Saco-Tj koncentrerar sig på tjänstemännen och ST har lämnat in luddiga skrivningar och yrkanden. ALMEGA yrkar b.l.a 0 % i löneökningar och säger nej nej nej till alla de krav som SEKO lämnat in.

Avtalskonferenser: Under 2009 ordnade SEKO avtalskonferenser där förtroendevalda från hela landet gick igenom och sammanställde våra krav. I december utsågs 10 förtroendevalda, från olika yrkesgrupper inom spårtrafiken, till förhandlingsdelegationen. De centrala förhandlingarna inleddes den 2 mars och leds av Valle Karlsson som är ansvarig ombudsman för spårtrafikavtalet på förbundet. Förhandlingarna pågår och vi som sitter i förhandlingsdelegationen får rapporter från Valle om hur det går och vad arbetsgivaren kommer med för förslag. Vi i förhandlingsdelegationen tar ställning till de olika förslagen, bestämmer om vi anser att vi bör gå ut i konflikt (slutgiltiga beslutet tas av förbundsstyrelsen) eller om vi kan komma överens. Först när det centrala avtalet, branschavtalet spårtrafik, är färdigt kan vi påbörja de lokala förhandlingarna.

LO-samordningen.

Alla förbund inom LO har enats om ett par gemensamma avtalskrav. 2,6 % i löneökningar, en låglönesatsning och en lösning på bemmaningsfrågan. Kravet är ett 1årigt avtal. LO samordningen innebär att vi stöttar varandra i dessa krav och driver dessa frågor hårt.

När är det klart?

Inplanerade förhandlingsdatum är 17-18-25-26 och 31 mars. Som det ser ut nu står vi och ALMEGA väldigt långt ifrån varandra och det är mycket troligt att förhandlingarna kommer att dra ut på tiden. Vi kommer inte vara klara den 31/3. Bemanningsfrågan väntas bli den svåraste nöten att knäcka och den är viktig för oss i SEKO. Euromaint varslade i december alla anställda för att sedan hyra in dem via ett bemmaningsföretag. På detta sätt kringgå arbetsgivaren företrädesrätten och LAS, och detta kan komma att bli vanligare på arbetsmarknaden om vi inte får stopp på det nu!

Carolin Evander

Representant i SEKO:s förhandlingsdelegation.

Ordförande i Sektion 122 och ordinarie ledamot i Klubb 119.

Frågor?  carolin.klubb119@gmail.com