Inlägg märkta ‘löner’

MEDLEMSMÖTE
OM AVTALET OCH LÖNER

Avtalsförhandlingar pågår med MTR och vår arbetsgivare har kommit med
förslag som vi måste diskutera! Dessa förslag innebär enligt oss i
förhandlingsdelegationen försämringar av våra arbetstider samt vår
arbetsmiljö. MTR:s förslag handlar  b.la om införande av längre tid på tåg
och delade tjänster.

Två extra medlemsmöten
Måndagen den 7 juni 2010
kl 13.00 samt kl 15.00
i fackets lokal vid Liljeholmen

KOM – DET ÄR JÄTTE VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER OCH SÄGER SIN
MENING!

Arbetsköparna försöker hitta alla möjliga medel för att stoppa strejken som utlysts från Handels fr o m den 1 april.

Svensk Handel stämmer LO-facket Handels för olovliga stridsåtgärder och begär att Arbetsdomstolen genom ett interimistiskt beslut ska stoppa fackets strejkvarsel.

Läs mer på Dagens Nyheter , Svenska Dagbladet och LO tidningen

Därför är det extra viktigt att så många som möjligt kommer till vår demonstration den 31 mars. SEKO Klubb 119 har tagit initiativ men alla är välkomna oavsett bransch och organisation.


Den 31 mars går det centrala avtalet ut och i de förhandlingar som SEKO har haft med Almega, har det inte hänt någonting. Almega har t o m mage att föreslå 0 kronor i lönehöjningar och att vi måste arbeta mer!
Almega pratar om kris som finns men det enda kris som vi ser, är att våra löner minskar och att Almega angriper kollektivavtalet. Detta medan företag efter företag gör stora vinster. Det är dags att de som skapar den ekonomiska krisen betalar den och inte vi som arbetar och producerar.
Onsdagen den 31 mars 2010
Samling kl 13.00 vid Stureplan och sedan marscherar vi till Almegas kontor

Försvara Kollektivavtal
Nej till minskade löner
Inga osäkra anställningar
SEKO Klubb 119, facket som organiserar förare i Stockholms tunnelbana

 

 

Spärrexpeditörer

Klass

    Lön 2008   3,2%   Höjning   Procent   Ny Lön 2009
1   17 525 kr 561 kr 500 kr 2,85% 18 025 kr
2   18 225 kr 583 kr 500 kr 2,74% 18 725 kr
3   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
4   20 950 kr 670 kr 690 kr 3,29% 21 640 kr
             
             
             
             
             
  Värd, Konduktör, Brovakt  
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 525 kr 593 kr 500 kr 2,70% 19 025 kr
2   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
3   20 225 kr 647 kr 500 kr 2,47% 20 725 kr
4   21 960 kr 703 kr 740 kr 3,37% 22 700 kr
             
             
             
             
             
  Förare        
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 725 kr 599 kr 515 kr 2,75% 19 240 kr
2   19 575 kr 626 kr 515 kr 2,63% 20 090 kr
3   20 575 kr 658 kr 550 kr 2,67% 21 125 kr
4   23 805 kr 762 kr 805 kr 3,38% 24 610 kr
             
             
             
             
             
             
  Totalt all Trafikpersonal (heltid)
 Det centrala avtalet   3,2% SEKO lokalt  Värde  3,25%  
             
             
             
         

Nu är vi klara med löneförhandlingar för 2009. Den nya lönen gäller retroaktivt fr o m den 1 april 2009. När det gäller SEKO:s tjänstemän är våra löneförhandlingar också klara. Vill ni veta hur det gick, kontakta SEKO. Löneförhandlingar för lokalvården samt depåpersonal på de lokala banorna, fortsätter. Vi återkommer snarast med resultatet.

I måndags den 30 mars träffades SEKO och Veolia för att diskutera det lokala kollektivavtalet för 2009. Det brukar heta, lokala varvet.

SEKO Klubb 119 och 120 överlämnade alla yrkanden några dagar innan samt våra lönekrav. I måndags kommenterade Veolia våra yrkanden och svarade inte på våra lönekrav.

Yrkande och lönekrav gäller för alla inom tunnelbanan och lokala banorna utom depåpersonal och tjänstemän.

Vi kommer att förhandla separat och parallellt om depåpersonal inom lokala banorna som tillhör klubb 119 samt om tjänstemän (trafikledare, trafikbefäl, ple osv) som tillhör SEKO.

 

Nästa förhandlingsdatum är fredagen den 3 april (halva dagen) samt onsdagen den 8 april hela dagen.

SEKO Klubb 119:s förhandlingsdelegation består av Jannis Konstantis, Jenny Skagerman samt Thomas Witting. SEKO Klubb 120 har också 4 personer med i delegationen.

Snart kommer upp alla våra yrkanden 

I dag, den 16 juni förhandlade SEKO och Veolia om de tjänstemän som organiseras av SEKO (Trafikledare, trafikbefäl, informatörer, personalledare, enhetschefer, ple och SL-center).

Lönehöjningen blev för hela gruppen 3,69% istället av 3,3%, enligt det centrala avtalet.

De lönerna är individuella, så om ni vill veta om era löner, kontakta SEKO Klubb 119 eller Klubb 120. 

SEKO och Veolia har nu avslutat kollektivavtalsförhandlingarna för 2007 i enighet. Avtalet innehåller en låglöneprofil med kraftigt höjda lägstalöner och samma kron-talshöjningar, dock med vissa modifikationer. I övriga yrkanden har vi inte nått samma framgång men till stor del lever frågorna vidare och skall drivas på annat sätt. Exempelvis kommer vi att förhandla om deltidarnas kollektivavtalsvillkor i en separat tvisteförhandling den 13 januari 2008. Mer information och fördjupning i de olika frågorna kommer senare, denna information fokuserar bara på Löneavtalet. 
Trafikpersonalen: Alla i trafikpersonalen får en lönehöjning á 775 kr, med undantag för förarna i slutlönen som får 825kr. Löneklass 0 utgår fr.o.m. 080101, dock erhåller samtliga som låg/ligger under perioden 070901-071231 i kl 0, lön enligt kl 1 fr.o.m. 1 september. Retroaktiv löneutbetalning sker i december. Se lönetabell på nästa sida.
Lokalvården och Hittegods: Som tidigare år, misslyckades vi med att få till en lönestege för lokalvården. Men förhandlingarna kring detta kommer att återupptas i början av nästa år, med målsättningen att få det infört 1 april 2008. För 2007 erhåller lokalvårdarna en lönehöjning med minst 700 kr. Vi kom överens om att ”smeta ut” samma krontal till alla, med undantag för ca. 30 st. lokalvårdare som efter ”Veolias önskemål” skulle premieras extra och får en höjning mellan 700 kr-1000 kr. Den ”extra” höjningen belastade dock inte potten utan finansieras av Veolia vid sidan om. Personalen på hittegods får en höjning á 775 kr. 
Var detta ett bra avtal? Det beror på betraktaren om man anser att avtalet är bra. Tågförarna fick t.ex. endast 3,72% i slutlönen, eller  0,02% (4kr) mer än det centralavtalade utrymmet. Däremot höjdes ingångslönen för förarna med 1775 kr vilket motsvarar 10,86%. För spx och värd/konduktör höjdes ingångslönerna med 1575 kr.I flera tidigare lönerevisioner har man satsat mer på slutlönerna. I år var det dags och läge att prioritera de lägre klasserna. Spärrexpeditörerna som yrkesgrupp fick procentuellt mest och i kronor exakt lika mycket som värdarna/ konduktörerna, vilka procentuellt räknat fick minst, dock även de klart mer än det centrala löneutrymmet. Lokalvården är ett kapitel för sig. Deras individuella lönesättning stökar till förhand-lingarna och är en mycket svår nöt att knäcka.
Vad är avtalet värt? Det går att räkna värdet på avtalet på olika sätt.  Enligt det sedvanliga beräkningssättet blev värdet 3,88%. Men med tanke på borttagande av 0-steget samt höjningarna i mellanstegen (där stor del av deltidarna ligger) är värdet mycket mer än så. För kollektivet som helhet torde avtalet betraktas som en bra överens-kommelse. Mycket arbete för att förstärka kollektivavtalet återstår men vi kom en bra bit på vägen. Härifrån är det bara att fortsätta, inför det snart stundande lokala varvet 2008….


 Förhandlingsdelegationen för SEKO Tunnelbanan: Martin Hemström, Jannis Konstantis, Jan Melakoski, Håkan Stokke, Jenny Wegmann, Gunnar Öhman