Inlägg märkta ‘14 april 2010’

Härmed kallar klubb 119 till medlemsmöte

Onsdagen den 14 april 2010

kl 18.00

i fackets lokal vid Liljeholmen

–         Den centrala avtalsrörelsen.

–         Yrkanden för det lokala kollektivavtalet (Lokala kollektivavtalsförhandlingar)

–         Information om den nya SEKO organisation. Ska SEKO ha en klubb i tunnelbana eller en förhandlingsorganisation. Diskussion om vad detta betyder för oss.

Vi kommer att ha flera medlemsmöten

Torsdagen den 29 april kl 15.00 om det centrala avtalet, det lokala kollektivavtalet och den nya SEKO organisation

Med vänliga hälsningar

/Styrelsen

Vi bjuder på fika

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.