Inlägg märkta ‘demonstration’

Den 20 maj har Greklands motsvarighet till LO och TCO utlyst ytterliggare en generalstrejk för att stoppa den våg av försämringar som kommer att göra arbetarnas liv ett helvete. Via åtgärdspaketet försämras anställningstryggheten genom införandet av fler otrygga anställningsformer, genom avskaffandet av restriktioner för massavskedanden och införandet av lägre minimum löner för ungdomar som sätter kollektivavtalen ur spel. Minimilönen är 740 euro och om man har en lön på 1400 euro anses man högavlönad. Transport sektorn ska privatiseras och vi i SEKO klubb 119 vet av egna erfarenheter vilka försämringar detta innebär.

Politiker, ekonomer och media försöker få oss att tro att det som sker i Grekland beror på att folket har levt över sina tillgångar, att de slösar med pengar och att de inte jobbar så mycket. Faktum är att det Grekiska folket har EU:s längsta veckoarbetstid!
Det påstås att Grekerna går i pension vid 53 års ålder när pensionsåldern är 65 år för alla. Nu föreslås försämringar av pensionssystemet, med en minskning av pensionen med 20% och en pensionsålder som motsvarar medellivslängden, dvs 74,6 år för män och 79,4 år för kvinnor. Mer än 70% av pensionärer får mindre än 600 euro. Böndernas pension är ca 300 euro. Levnadskostnaderna i Grekland motsvarar våra sen euron infördes.

Våra makthavare försöker få oss att tycka att Grekerna får skylla sig själva genom spridandet av lögner för att göra dessa försämringar legitima.

Om detta blir verklighet i Grekland, så kommer arbetsgivarna och regeringarna i övriga EU-länder försöka genomföra samma sak i sina länder. Det som sker i Grekland angår oss alla och vi måste gemensamt sluta upp för att försvara den välfärd som vi har!

Protesterna riktar sig mot den Grekiska regeringen, EU, IMF och marknaden. Alla dessa vill att arbetarklassen ska betala priset för den ekonomiska krisen.

SEKO Klubb 119 tar initiativ och kallar till ett protestmöte och en demonstration torsdagen 20 maj, samma dag som generalstrejken. Vi vänder våra protester mot
EU-kontoret och Greklands ambassad.

Vi kallar alla fackföreningar, Grekiska föreningar, Grekiska Riksförbundet och andra organisationer att i solidaritetens namn ansluta sig till vår manifestation.

Samling torsdagen den 20 maj kl 17.00 vid MYNTTORGET.
Avmarsch kl 17.30 mot Greklands ambassad.

Vi kräver:
·        Försvara kollektivavtalen!
·        Stoppa uppsägningarna och utöka tryggheten för Greklands en miljon arbetslösa.
·        Stoppa den nya lagen om pensionssystemet och att alla attacker mot pensionssystemet från de konservativa och socialdemokratiska regeringarna i Grekland ska upphöra.

Vi anser att
Det är marknaden med dess giriga aktörer som har skapat krisen och det är de som måste ta ansvar och betala. Inte arbetarklassen.

Solidaritet med Greklands arbetare!

Bakgrundsinformation
Greklands skuld beror på skatteförmåner till stora kapitalägare, jättestora militära utgifter till NATO och andra liknade ”projekt”. Industri ägare, redare, banker och kapitalet i helhet är ansvariga för krisen.
1.      Tillgången hos de stora bankerna ökade från 275 miljarder euro år 2004 till 579miljarder euro år 2009.

2.      Offshore företag (av grekiska intressen) är flera än 10.000 st har en omsättning av ca 500 miljarder euro skattefritt varje år.

3.      6.000 stora företag har via skattefusk lurar staten på 15 miljarder euro.

4.      Börsnoterade företag hade under 2009  11.8 miljarder euro i vinster under 2009.

5.      720 miljarder euro beslutades att ges till europeiska banker vid toppmötet mellan de 16 medlemsländerna i euro området för några dagar sedan.

År 2008 gav regeringarna i EU dessutom 200 miljarder euro i stöd till bankerna. Det finns pengar till kapitalet, trots krisen, men inte för folket. Istället väljer EU en lång period av åtstramningar, arbetslöshet och försämringar av rättigheterna för Europas folk. Målet är att öka vinsterna för företagen genom att försämra för arbetarklassen.
Nu står också Portugals och Spaniens arbetarklass under hotet av de försämringar som EU:s och IMF:s åtgärdsprogram innebär.
Vems tur är det sen?

SEKO klubb 119 organiserar förare och trafikledare i tunnelbanan.
Kontakt: liljeholmen@klubb119.org
https://klubb119.wordpress.com
Jannis Konstantis ordförande 070 511 62 19.
Carolin Evander informationsansvarig 070 791 13 16.

I går demonstrerade SEKO Klubb 119 och andra arbetare mot Almega och deras inställning att vi som arbetar ska ha noll kronor i lönehöjningar i det centrala kollektivavtalet och att de vill inte lösa problemet med bemmaningsföretag. Vår kamp fortsätter både centralt och sedan lokalt.

Arbetsköparna försöker hitta alla möjliga medel för att stoppa strejken som utlysts från Handels fr o m den 1 april.

Svensk Handel stämmer LO-facket Handels för olovliga stridsåtgärder och begär att Arbetsdomstolen genom ett interimistiskt beslut ska stoppa fackets strejkvarsel.

Läs mer på Dagens Nyheter , Svenska Dagbladet och LO tidningen

Därför är det extra viktigt att så många som möjligt kommer till vår demonstration den 31 mars. SEKO Klubb 119 har tagit initiativ men alla är välkomna oavsett bransch och organisation.


Den 31 mars går det centrala avtalet ut och i de förhandlingar som SEKO har haft med Almega, har det inte hänt någonting. Almega har t o m mage att föreslå 0 kronor i lönehöjningar och att vi måste arbeta mer!
Almega pratar om kris som finns men det enda kris som vi ser, är att våra löner minskar och att Almega angriper kollektivavtalet. Detta medan företag efter företag gör stora vinster. Det är dags att de som skapar den ekonomiska krisen betalar den och inte vi som arbetar och producerar.
Onsdagen den 31 mars 2010
Samling kl 13.00 vid Stureplan och sedan marscherar vi till Almegas kontor

Försvara Kollektivavtal
Nej till minskade löner
Inga osäkra anställningar
SEKO Klubb 119, facket som organiserar förare i Stockholms tunnelbana

Bussförarna demonstrerar

Tisdagen den 10 februari anordnar Kommunal Stockholms läns Trafiksektion en demonstration utanför Landstingshuset. Den är ett led i kampen för att börja och sluta tjänsterna på samma ställe

Läs mer…

namnlista-buss

Samla underskrifter för bussförarna

Slut upp med Nätverket Mot Rasism på lördag 6 dec – i Salem Centrum kl.12.

Pressmeddelande från Nätverket Mot Rasism (NMR): Nazister, men inte antirasister, får demonstrera i Salem på lördag

Upprop till alla demokratiska krafter!

Uttalande från SAC: Nazister försökte mörda fackligt aktiva och deras barn

16 september 2008
Pressmeddelande från Septemberalliansen:

Dagens största demonstration var mot högerpolitiken

För andra året i rad genomfördes en stor demonstration i Stockholm mot regeringen och högerpolitiken på dagen för riksdagens öppnande.

Uppemot 1500 personer slöt upp i årets livliga demonstration.

Demonstrationen, som precis som förra året anordnades av nätverket Septemberalliansen, blev till en bred protest mot högerpolitiken.
Även den socialdemokratiska ledningens senaste högervridning kritiserades.
”Byt politik, inte bara regering”, var det entydiga budskapet.

– Istället för det ”nya arbetarpartiet” var det en revanschistisk höger som kom till makten, sa den kände skribenten och debattören Göran Greider, som var förste talare.
Greider såg otåligt fram mot den dag då högerregeringen har fått sparken.
¬Låt oss göra dom sista år som regeringen har kvar till dom värsta i deras liv, löd hans slutappell.

Sedan följde Elin Gauffin från nätverket Rädda hyresrätten:
– Under hösten ska regeringen utarbeta en proposition baserad på förslagen om marknadsliknade hyror och allmännyttans avskaffande.
– 100 000 människor i storstädernas stadskärnor kommer att tvingas flytta om hyran höjs med 7 procent per år som utredaren föreslår.
– Alla måste komma med i kampen för hyresrätten – demonstrera den 18 oktober.

Sandra Costa från klimataktionsgruppen Klimax poängterade i sitt tal att regeringen satsar på vägar här hemma samtidigt som manar andra länder till energisparande åtgärder.

Lars Lundberg, Byggnads i Gävle, var näste talare och han passade på att erinra om att:
– Nu är det halvtid för regeringen och 500 000 har av ekonomiska skäl inte längre någon arbetslöshetsförsäkring.
Han tog också upp EU och Vaxholmsdomen:
– När Sverige gick med EU var budskapet att det inte skulle ske några förändringar, kollektivavtalen skulle gälla, men Vaxholmsdomen slår fast att kollektivavtal kan vara ett hinder för fri konkurrens.

Även Jan-Erik Gustafsson, ordförande i folkrörelsen Nej till EU, berörde i sitt tal EU och det nya Lissabonfördraget. Han manade politikerna att säga nej eller åtminstone utlysa en folkomröstning om fördraget.

Lina Thörnblom, från Elevkampanjen, var sist på talarlistan. Hennes skarprättning av Jan Björklunds nya skola fick många applåder.
– Skolan måste anpassas efter elevernas behov, inte tvärtom. Skolan ska vara till för alla inte bara en elit!

Stämningen var hög och deltagandet i år var klart godkänt med tanke på att European Social Forum startar dagen efter och mediatystnaden.
En sak är säker. Nästa år blir det ny demonstration.  ”Ropen skalla – regeringen ska falla”.

/Septemberalliansen