Inlägg märkta ‘information’

Medlemsutbildning!

Publicerat: november 24, 2010 i Uncategorized
Etiketter:,

FACKET? VARFÖR DÅ?

SEKO välkomnar dig till en fullmatad introduktionskurs med information om hur facket arbetar och vitsen med att vara medlem.

Datum: 14 december
Plats: Barnhusgatan 6, Stockholm
Kursledare: Marie Lander, Seko Stockholm

På programmet:
•Värdet av ett medlemskap

• Mina rättigheter och skyldigheter (enligt kollektivavtalet).

•Hur jobbar min lokala fackförening?

•Hur kan jag som medlem vara med och påverka?

Informationsdagen är till för alla anställda inom Spårtrafikbranschen, både medlemmar och icke medlemmar är välkomna!

Intresserad?

•Sök tjänstledigt utan lön för studier minst två veckor i förväg.

•SEKO ger dig en skattefri ersättning på 94 kr/tim á 8 timmar.

•Gå tillsammans med en kompis så blir det ännu trevligare!

Ställ frågorna ni vill ha svar på och ta möjligheten att byta erfarenheter med andra inom samma yrkesområde!

Meddela gärna omgående om du vill gå till klubbens studieansvarig, Moncef, på telefon: 08-686 41 63 eller 41 64, eller mejla moncef@klubb119.org. Du kan även kontakta en förtroendevald på din lokala fackexpedition.

Våra datorer har kraschat och alla mail-adresser är borta! Maila till:

liljeholmen@klubb119.org

Om du vill få information skickat till dig på mail.

Här kommer det nya numret av Raka Spåret!

Raka Sparet nr3

Jannis Konstantis, klubbordförande n, kommer att besöka bana 3 igen, onsdagen den 12 augusti mellan kl 11-14 .

Kom och ställ frågor angående övertagande av MTR, kollektivavtalet, löner eller vilken fråga som helst som ni vill ta upp.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

SEKO Klubb 119

Måndagen den 13 oktober: Förhandlingar om Veolias försäkring och på eftermiddag kör jag tåg.

Tisdagen den 14 oktober: Ledig men vi kommer att diskutera med en av upphandlarna 

Onsdagen den 15 oktober: Kör tåg

Torsdagen den 16 oktober: Sektionsstyrelsemöte mellan 11-14 och sedan kör jag tåg

Fredagen den 17 oktober: Förhandlingar med Veolias personalman (kvinna) om några personärenden samt om diskriminering i Bromma.

Lördagen den 18 oktober: Ledig

Söndagen den 19 oktober: Ledig

LISE INFORMERAR 2

Din lokala fackordförande informerar om senaste nytt!

DEPÅRUTINERNA: Depå rutinerna som infördes i alla depåer i tunnelbanan och på lokalbanorna har visat sig fungera uruselt. Här i Bromma är T.ex. tågen ofta inte färdig rangerade i tid vilket försenar förarnas iordningställande. Vi i SEKO klubb 119 har begärt en ny förhandling med Veolia om dessa rutiner. Denna förhandling blir central då den rör alla banor, och jag vill uppmana er alla att informera mig (lise.fuchs@klubb119.org) när det brister i rutinen i Bromma depån. Vi behöver samla på oss så många exempel som möjligt inför förhandlingen.

KOMMENDERINGEN: Vi har förhandlat med Kjell i frågan och fick en positiv, om än försiktig, respons på vår begäran om att DK listan ska komma ut 3 dar innan, och inte två som idag. Kjell skulle först förankra förslaget hos TLC. Hos oss är det lite speciellt då vi inte har ett eget PLE och trafikledningen har även ett administrativt personal ansvar. Vi har ännu inte fått ett svar från Kjell och därför måste vi nu gå vidare med frågan.

_____________________________________

Jag vill uppmärksamma er på att varje gång ni blir uppkallade till Kjell eller Celal, så ta med er någon från facket. Det har varit ett antal incidenter då förare/konduktörer blivit uppkallade och som gått dit utan sin fackliga representant, och hamnat i väldigt konstiga situationer som kan undvikas med lite hjälp från oss i SEKO. Ni har enligt lag rätt att ha med er en facklig företrädare, utnyttja er rätt, gå ej själva!