Inlägg märkta ‘löneförhandlingar’

MTR VILL BARA FÖRSÄMRA – SEKO VÄGRAR!

Förhandlingarna om våra löner och lokala kollektivavtal avslutades idag, tisdagen den 8 juni, för stations och trafikpersonalen. Förhandlingar för lokalvården fortsätter.

Efter att ha träffat MTR vid 3 tillfällen så kunde vi idag konstatera att vi inte kommer längre i förhandlingarna. Skälet till detta är de yrkanden som MTR har, där 90% endast berört förarna, och som bara betyder försämringar av våra arbetstider och arbetsmiljö. MTR ville införa delade tjänster på ”frivillig basis”.

Delade tjänster kan innebära att man börjar kl 7 och slutar kl 20. Dessutom innebär delade tjänster att uppemot 50 heltidstjänster skulle försvinna av ”effektiviseringen”. Klubb 119 höll två snabbinkallade medlemsmöten där våra medlemmar höll med klubbstyrelsen och enhälligt sade nej till delade tjänster. Ett införande av delade jobb för förarna skulle öppna upp för liknande försämringar för övrig personal. Att MTR endast fokuserar på förarna har varit ett sätt för dem att försöka spela ut oss mot varandra, men både klubb 119 och klubb 120 har stått enade mot MTR.

Att försämra vårt kollektivavtal är aldrig aktuellt och detta har vi gjort klart för MTR. Eftersom vi så tydligt sa nej till MTR:s yrkanden om försämringar så dog förhandlingen. MTR:s förhandlingschef, Pierre Sandberg, sa:

”Om MTR inte kan effektivisera verksamheten så finns det inget intresse för MTR att göra förbättringar eller höja lönerna.”

MTR menar att om vi i SEKO inte är villiga att röra på oss (läs försämra) så tänker inte MTR röra på sig. Detta är MTR:s inställning och då går det inte att fortsätta förhandlingen. MTR har visat sin rätta sida efter att ha lovat ”guld och gröna skogar” inför övertagandet. Det är tydligt att MTR inte är intresserade av att förbättra för sin personal, bara att effektivisera, dvs. försämra, för att göra mer vinst.

Resultatet av det lokala varvet blev således ingenting! 0.9% kommer att läggas ut på lönestegen och den nya lönen och samtliga tillägg höjs från 1 juni.

Vissa av våra yrkanden var MTR villiga att gå med på, som frågan om årlig placering för TL/YTL samt placeringssår. Detta är något som inte skulle kosta MTR något att införa, men som MTR säger nej till av princip, eftersom vi inte gick med på att införa delade tjänster för förarna.

MTR FÖRHANDLAR FORTFARANDE MED ST OCH SACO-TJ.

Eftersom vi är tre fackförbund som har kollektivavtalet på tunnelbanan så förhandlar även MTR med ST och SACO-TJ. Vi i SEKO hoppas att de andra fackföreningarna inte är arbetsgivarvänliga och t.ex. går med på delade tjänster.

FÖRHANDLINGSDELEGATIONEN FÖR SEKO TUNNELBANAN:

Jannis Konstantis/Carolin Evander/Moncef Jerbi Klubb 119
Gunnar Öhman/Mikael Lind/ Nitesh Nahar Klubb 120

I måndags den 25 maj kom Veolia och SEKO överens om lönerna för depåpersonal på lokala banorna.

Efter hårda förhandlingar fick hela kollektivet 3,254% i lönehöjning, istället av 3,20% som var bestämt i det centrala avtalet. Det betyder inte att alla fick denna höjning. Det fanns tre olika nivåer som vi placerade personalen. Veolia ville ha mer lönespridning men vi lyckades ha en relativt jämt fördelning.

Under hösten kommer Veolia och SEKO att diskutera lönesystemet, inkl lönekriterierna och lönesamtal som arbetsgivaren måste ha med personalen före lönerevision.

Pga att lönerna är individuella kan vi inte redovisa dem här men du kan kontakta din fackliga företrädare på varje depå och få besked. Du kan också ställa frågor om förhandlingarna.

Du kan också kontakta depåpersonalens representant i klubbstyrelsen, Nils Josephsson eller Klubben ordförande.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

 

 

Spärrexpeditörer

Klass

    Lön 2008   3,2%   Höjning   Procent   Ny Lön 2009
1   17 525 kr 561 kr 500 kr 2,85% 18 025 kr
2   18 225 kr 583 kr 500 kr 2,74% 18 725 kr
3   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
4   20 950 kr 670 kr 690 kr 3,29% 21 640 kr
             
             
             
             
             
  Värd, Konduktör, Brovakt  
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 525 kr 593 kr 500 kr 2,70% 19 025 kr
2   19 225 kr 615 kr 500 kr 2,60% 19 725 kr
3   20 225 kr 647 kr 500 kr 2,47% 20 725 kr
4   21 960 kr 703 kr 740 kr 3,37% 22 700 kr
             
             
             
             
             
  Förare        
Klass   Lön 2008 3,2% Höjning Procent Ny Lön 2009
1   18 725 kr 599 kr 515 kr 2,75% 19 240 kr
2   19 575 kr 626 kr 515 kr 2,63% 20 090 kr
3   20 575 kr 658 kr 550 kr 2,67% 21 125 kr
4   23 805 kr 762 kr 805 kr 3,38% 24 610 kr
             
             
             
             
             
             
  Totalt all Trafikpersonal (heltid)
 Det centrala avtalet   3,2% SEKO lokalt  Värde  3,25%  
             
             
             
         

Nu är vi klara med löneförhandlingar för 2009. Den nya lönen gäller retroaktivt fr o m den 1 april 2009. När det gäller SEKO:s tjänstemän är våra löneförhandlingar också klara. Vill ni veta hur det gick, kontakta SEKO. Löneförhandlingar för lokalvården samt depåpersonal på de lokala banorna, fortsätter. Vi återkommer snarast med resultatet.