Inlägg märkta ‘SL’

Nya vagnar i tunnelbanan behövs redan nu!

SEKO klubb 119 som organiserar 80 % av förarna i Stockholms tunnelbana ser väldigt allvarligt på att SL beslutat att avbryta den pågående upphandlingen av nya tåg/signalsystem till röda linjen och starta om hela processen.

När SL tog fram nya tåg under 90-talet, de som kallas C20, avbröt SL upphandlingen och började om igen, precis på samma sätt som SL nu gör. När SL började om upphandlingen av C20 på 90-talet för att det blev för dyrt, försvann de delar av tåget som påverkar förarnas arbetsmiljö, som hyttens utformning och ventilation.

Först när förare på gröna linjen svimmade för att det var för varmt i hytten pga. att AC inte installerats, fick vi till förbättringar av ventilationen. Men än idag har vi problem med vår ventilation, där det är för kallt i hytterna på vintern och för varmt i dem på sommaren. Ventilationen är idag fortfarande ett av de största arbetsmiljöproblemen som vi förare har.

Nya tåg och ett nytt signalsystem kostar pengar om man vill ha kvalitet.

SEKO har varit med i processen att ta fram krav på de nya tågen och vi är oroade över att för mycket fokus på kostnaden leder till sämre tåg och sämre arbetsmiljö.

Idag på röda linjen förlitar vi oss på att vagnar från 60-talet ska fungera trots att tekniken är gammal, det saknas reservdelar samt att fler reser med tunnelbanan  idag.

Vi vill ha en tunnelbana som fungerar bra med flera tåg, större passagerarutrymmen och en bra arbetsmiljö!

/SEKO KLUBB 119 – Styrelsen.

Kontaktpersoner:

Kalle Cedergren Huvudskyddsombud  0766411171

Carolin Evander Ordförande förare röda linjen 0766411034

KORTA TÅG

Publicerat: november 3, 2010 i arbetsmiljö, Facklig information, information
Etiketter:, , ,

När ni kör korta tåg och inte får med alla trafikanter – anropa TLC .

SL har ingen verklighetsuppfattning och har beställt korta tåg nu på lördag när det är allhelgona och mycket folk ute och åker till begravningsplatser.

Rapportera in när tågen är överfulla eller när ni får lämna folk kvar så att det finns ett underlag. Utan underlag säger både SL och MTR att det inte finns ett problem…

/Klubbstyrelsen

Inslag från TV4 om stora säkerhetsrisker med C-20

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/stockholm?videoId=1.1845273

Transportstyrelsen får kritik från SEKO

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/stockholm?videoId=1.1846030

…och om vad rapporterades i Transportstyrelsen

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/stockholm?videoId=1.1847386&selId=1.1062672&currPage=0


Om korta tåg i media.

Publicerat: augusti 12, 2010 i information, Press
Etiketter:, , , ,

Sveriges Radio, Radio Stockholm, P4

Här lyssnar du på inslaget från Radio Stockholm

Stockholms Fria artikel

Tidningen Offensiv

PRESSMEDDELANDE:

I höst kommer tunnelbanan att börja trafikeras med korta tåg på vardags och helgkvällar på gröna linjen, samt trafikeras med korta tåg på röda och gröna linjen på söndagar. Risken för förseningar, trängsel och konflikter ökar.

Våra politiker talar gärna om hur viktig kollektivtrafiken är för Stockholmarna och vår gemensamma miljö. För oss som arbetar i Stockholms tunnelbana är det uppenbart att våra politiker säger en sak och gör en annan.
Sedan 2 november är det den kinesiska staten, via bolaget MTR Stockholm, som ansvarar för driften av tunnelbanan. MTR har i sitt anbud utlovat stand-by tåg som ska användas vid stopp i trafiken. Dessa tåg ska vara av den nyare modellen C20, vilket innebär att fler avgångar på röda linjen kommer att trafikeras med gamla vagnar, som oftare går sönder eller drabbas av rökutveckling. Så sent som i tisdags 3/8 hade vi rökutveckling mellan

Östermalmstorg och Stadion.

Det är SL som har yttersta ansvaret för tunnelbanan och det är SL som beslutar över tidtabellen och användningen av vagnarna. Nu har SL bestämt att gröna linjen under hösten skall trafikeras med endast två vagnar efter kl 21 på vardagar och efter 19 på lördagar. Röda linjen skall i höst, precis som gröna linjen redan gör, trafikeras med endast två vagnar istället för tre på söndagar.

SEKO och Skyddsombuden har under en lång tid krävt trafikering med tre vagnar på söndagarna på gröna linjen då tågen alltid blir sena. Resenärerna får springa längs plattformen för att hinna med tåget, bara för att sedan få stå och trängas i fullpackade tåg. Dessutom innebär så kallade korta tåg en ökad arbetsbelastning och stress för våra förare och ökad konfliktrisk för all personal i tunnelbanan.

Vår arbetsgivare MTR Stockholm har inte gjort en riskanalys eller på något annat sätt samverkat med skyddsombuden i denna fråga.

På helgnätterna ökar risken för olyckor och våld när festsugna trafikanter får trängas i två vagnar istället för tre. Ett fullängdståg rymmer cirka 1242 passagerare. På söndagar, vardagsnätter och helgnätter anser SL och våra politiker att en minskad kapacitet med 414 platser är ett bra sätt att få fler stockholmare att åka kollektivt. Vi förare vet att det behövs tre vagnar även på kvällstid, eftersom det är otroligt mycket folk ute och åker.

Marginalerna i kollektivtrafiken har under de senaste åren krympt mer och mer, för att nu helt plockas bort. Vändtiderna har kortats ned till så lite som 4 minuter på vissa ändstationer vilket innebär att förarna inte hinner gå på toaletten och att återhämtningsförmågan vid förseningar blir sämre.

Resenärerna vet redan hur mycket småstopp, som dörrfel eller liknande, påverkar trafiken. Eftersom tåg inte har flera parallella körfält, utan bara har en räls att köra på, är köbildning vid stopp oundviklig och då vändtiden försvinner blir tågen sena när de ska åka ’åt andra hållet’. Lägg till det faktumet att själva körtiden mellan ändstationerna är så fintrimmad numera att den inte tål minsta störning och du har en ond cirkel, vilken tar timmar att reda ut. Givetvis är det rena kaoset för oss förare, men det drabbar med hård obönhörlighet alla resenärer som vill ta sig till och från jobbet; som bara vill hem.

På SL: s hemsida står det att en del av SL: s vision är att ”SL underlättar människors vardag och bidrar till en mer attraktiv stockholmsregion”. Med en stadigt växande stad där det byggs så det knakar i både norr- och söderort, samtidigt som man minskar kapaciteten, har vi svårt att se hur man ämnar uppfylla denna vision.

SEKO klubb 119 kräver att SL stoppar sina planer på att införa korta tåg på gröna och röda linjen och att SL ser till att fullängdståg börjar rulla på gröna linjen under söndagarna. Resenärerna har rätt till en väl fungerande trafik, som de betalat för via både skatt och dyra biljetter. Vi som arbetar i Tunnelbanan förtjänar en rimlig arbetsbelastning och tillräckligt med tid vid ändstationerna, så att både vi och trafiken hinner återhämta sig!

/Styrelsen för SEKO klubb 119

Kontaktpersoner:

Jannis Konstantis: 0766411294

Carolin Evander: 0766411034

https://klubb119.wordpress.com/

SEKO KLUBB 119, som organiserar förare och trafikledare på Tunnelbanan, kräver fler förebyggande insatser från SL och MTR.
Våra medlemmar får i dessa dagar av kaos i kollektivtrafiken utstå mycket, allt ifrån arga resenärer till att sitta fast i flera timmar i tåg med kalla förarhytter.
Vi förare och trafikledare i tunnelbanan har gång på gång påtalat brister i underhållet av spår, växlar, strömskenor och tåg. Det är anmärkningsvärt att SL:s säkerhetschef,  Bengt Carlsson, säger till dn.se att han inte känner till de utbredda problem med hala spår och svårigheter att stanna som vi har med C20 ( de ”nyare” vagnarna). Det som skett nu, med ett C20 tåg som inte gick att stoppa förrän efter att det passerat flera stationer, är en exceptionell händelse som måste utredas ordentligt. Men problemen med att C20 slirar och är svåra att få stopp på vid regn/halka/löv känner alla förare i tunnelbanan till.
Att SL och MTR nu vidtar drastiska åtgärder för att hantera situationen är bra. Men majoriteten av de problem som tunnelbanan nu tacklas med hade kunnat förebyggas och konsekvenserna hade då inte blivit lika jobbiga för resenärerna och för oss som jobbar i tunnelbanan.
Det vi nu upplever är konsekvenserna av privatiseringen av tunnelbanan, där SL som huvudman inte tar sitt ansvar och uppenbarligen saknar förståelse för de underhållsbrister som råder i tunnelbanan. T.ex är den snöröjning som tidigare sköttes och samordnades av SL nu uppdelad. Det saknas samordning när olika bolag ansvarar för olika saker och flera års eftersatt underhåll kräver att SL sätter in förebyggande åtgärder för att säkerställa att växlar och strömskenor fungerar.
SL, MTR och framförallt politikerna måste ta sitt ansvar för att se till att ”världens bästa tunnelbana” fungerar. Det kostar pengar att ha en tunnelbana i världsklass men priset för förebyggande åtgärder är betydligt lägre än samhällskostnaden för en totalhavererad kollektivtrafik.
Styrelsen för SEKO Klubb 119
Kontaktpersoner: Jannis Konstantis, klubbordförande, 076-641 19 55
Carolin Evander, sektionsordförande på Röda linje, 070-791 13 16
Karl-Erik Cedergren, Huvudskyddsombud, 070-786 41 61