Arkiv för kategori ‘löner’

Fel lön i januari?

Publicerat: januari 26, 2011 i Facklig information, information, löner
Etiketter:, ,

FEL PÅ LÖNEN I JANUARI?

STÄMMER INTE SALDONA?

KONTAKTA OSS!

SEKO har begärt en förhandling med anledning av de konstiga avdrag som gjorts på januarilönen och de felaktiga semestersaldon som redovisats på  lönespecifikationen. Kontakta oss med exempel på vad ni råkat ut för samt med en kopia på er lönespecifikation.

/Klubbstyrelsen.

SEKO fördömer fackförbundet SACO-TJ:s agerande att gå med på delade tjänster. Hur kan man kalla sig för en fackförening när man går med på att försämra för förarna?

SACO-TJ:s ordförande Bengt Widberg säger till SEKO:

Delade tjänster kan man aldrig få bort från Trafiken, kolla bara på buss. Och vi fick ett bra avtal med frivillighet och extra 5000kr för de som har delade jobb.”

Avtalet SACO-TJ sagt ja till är samma som SEKO:S medlemmar enhälligt sagt nej till. Ett avtal med dagtillägg om 240kr. 5000kr blir det om du har delade tjänster varje dag, i praktiken bara 3000kr mer än vad vi som jobbar varannan helg har idag med våra ob-tillägg.

SEKO HAR KÄMPAT HÅRT FÖR ATT BLI AV MED DELADE TJÄNSTER, BUSSCHAUFFÖRERNA STREJKADE 2008 FÖR ATT BLI AV MED DELADE TJÄNSTER – VARFÖR SKA VI ÅTERINFÖRA SKITEN FÖR YNKA 5000KR I MÅNADEN?

VAD SACO-TJ HAR GLÖMT BORT ÄR ATT SEKO LYCKADES FÅ BORT DELADE TJÄNSTER 2001 OCH NU GÅR SACO-TJ, SOM ORGANISERAR TJÄNSTEMÄN OCH INTE EN ENDA FÖRARE, MED PÅ ATT FÖRSÄMRA AVTALET OCH ÅTERINFÖRA DELADE TJÄNSTER.

SOM MEDLEM I SEKO BERÖRS DU INTE! MER INFORMATION OM VAD DETTA INNEBÄR KOMMER.

Spärrexpeditörer

Klass

Lön 2009 Ny Lön 2010
1 18 025 kr 18 187 kr
2 18 725 kr 18 894 kr
3 19 725 kr 19 903 kr
4 21 640 kr 21 835 kr
Värd (kundservice- och plattformsvärdar)
Klass Lön 2009 Ny Lön 2010
1 19 025 kr 19 196 kr
2 19 725 kr 19 903 kr
3 20 725 kr 20 912 kr
4 22 700 kr 22 904 kr
Förare
Klass Lön 2009 Ny Lön 2010
1 19 240 kr 19 413 kr
2 20 090 kr 20 271 kr
3 21 125 kr 21 315 kr
4 24 610 kr 24 831 kr

MTR VILL BARA FÖRSÄMRA – SEKO VÄGRAR!

Förhandlingarna om våra löner och lokala kollektivavtal avslutades idag, tisdagen den 8 juni, för stations och trafikpersonalen. Förhandlingar för lokalvården fortsätter.

Efter att ha träffat MTR vid 3 tillfällen så kunde vi idag konstatera att vi inte kommer längre i förhandlingarna. Skälet till detta är de yrkanden som MTR har, där 90% endast berört förarna, och som bara betyder försämringar av våra arbetstider och arbetsmiljö. MTR ville införa delade tjänster på ”frivillig basis”.

Delade tjänster kan innebära att man börjar kl 7 och slutar kl 20. Dessutom innebär delade tjänster att uppemot 50 heltidstjänster skulle försvinna av ”effektiviseringen”. Klubb 119 höll två snabbinkallade medlemsmöten där våra medlemmar höll med klubbstyrelsen och enhälligt sade nej till delade tjänster. Ett införande av delade jobb för förarna skulle öppna upp för liknande försämringar för övrig personal. Att MTR endast fokuserar på förarna har varit ett sätt för dem att försöka spela ut oss mot varandra, men både klubb 119 och klubb 120 har stått enade mot MTR.

Att försämra vårt kollektivavtal är aldrig aktuellt och detta har vi gjort klart för MTR. Eftersom vi så tydligt sa nej till MTR:s yrkanden om försämringar så dog förhandlingen. MTR:s förhandlingschef, Pierre Sandberg, sa:

”Om MTR inte kan effektivisera verksamheten så finns det inget intresse för MTR att göra förbättringar eller höja lönerna.”

MTR menar att om vi i SEKO inte är villiga att röra på oss (läs försämra) så tänker inte MTR röra på sig. Detta är MTR:s inställning och då går det inte att fortsätta förhandlingen. MTR har visat sin rätta sida efter att ha lovat ”guld och gröna skogar” inför övertagandet. Det är tydligt att MTR inte är intresserade av att förbättra för sin personal, bara att effektivisera, dvs. försämra, för att göra mer vinst.

Resultatet av det lokala varvet blev således ingenting! 0.9% kommer att läggas ut på lönestegen och den nya lönen och samtliga tillägg höjs från 1 juni.

Vissa av våra yrkanden var MTR villiga att gå med på, som frågan om årlig placering för TL/YTL samt placeringssår. Detta är något som inte skulle kosta MTR något att införa, men som MTR säger nej till av princip, eftersom vi inte gick med på att införa delade tjänster för förarna.

MTR FÖRHANDLAR FORTFARANDE MED ST OCH SACO-TJ.

Eftersom vi är tre fackförbund som har kollektivavtalet på tunnelbanan så förhandlar även MTR med ST och SACO-TJ. Vi i SEKO hoppas att de andra fackföreningarna inte är arbetsgivarvänliga och t.ex. går med på delade tjänster.

FÖRHANDLINGSDELEGATIONEN FÖR SEKO TUNNELBANAN:

Jannis Konstantis/Carolin Evander/Moncef Jerbi Klubb 119
Gunnar Öhman/Mikael Lind/ Nitesh Nahar Klubb 120

MEDLEMSMÖTE
OM AVTALET OCH LÖNER

Avtalsförhandlingar pågår med MTR och vår arbetsgivare har kommit med
förslag som vi måste diskutera! Dessa förslag innebär enligt oss i
förhandlingsdelegationen försämringar av våra arbetstider samt vår
arbetsmiljö. MTR:s förslag handlar  b.la om införande av längre tid på tåg
och delade tjänster.

Två extra medlemsmöten
Måndagen den 7 juni 2010
kl 13.00 samt kl 15.00
i fackets lokal vid Liljeholmen

KOM – DET ÄR JÄTTE VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER OCH SÄGER SIN
MENING!

Söndag natt (2/5) avslutades de centrala avtalsförhandlingarna och ett nytt avtal har skrivits under. Förhandlingarna har pågått sen 2 mars och vi som suttit i förhandlingsdelegationen har slitit hårt för att inte våra arbetsgivare skulle få igenom alla sina krav som hade inneburit stora försämringar för oss ( 0% i löneökningar, individuella löner, försämring av arbetstiden m.m.).

Avtalet i korthet:

  • Avtalsperiodens längd är två år och löper ut den sista mars 2012.
  • Avtal som starkt begränsar anlitande av bemanningsföretag .
  • Ökad anställningstrygghet för personer som på grund av sjukdom inte längre kan ha säkerhetstjänst.
  • Lägsta lönen i avtalet höjs med 3,5 procent från 1 juni 2010.
  • Extraersättningen för föräldralediga betalas ut i fler perioder (5 mån istället för 4.).
  • Centrala riktlinjer för tydligare och fler lokala arbetsmiljöavtal
  • Lönehöjningar sker 1 juni 2010 samt 1 juni 2011, och ska omfatta en pott om minst 0,9 procent 2010 och 2,6 procent 2011.

Hur blev det såhär?

Största skälet till att förhandlingarna drog ut på tiden var att arbetsgivarna hade krav på att försämra våra arbetstider. Mycket tid och energi har lagts ned på att stoppa deras krav.Vi i förhandlingsdelegationen är inte nöjda med löneutfallet, men de avtal som slutits på övriga arbetsmarknaden har satt en norm som vi inte kommit undan.

Vi kan bara konstatera att vi har fått samma löneökningar som övriga arbetsmarknaden.

Vi har Under förhandlingarna fått bud på mindre höjningar av lönenivån om vi varit beredda att gå med på försämringar av våra arbetstidsregler. Förhandlingsdelegationen har varit helt överens om vår arbetstid är värd mycket mer än så. SEKO har i 6 års tid kämpat för en lösning på problemet som uppstår då man förlorar sin säkerhetsbehörighet pga. medicinska skäl och inte kan omplaceras.

Vi har nu lyckats förhandla fram en ersättning med 2 extra uppsägningsmånader och det är en viktig seger. Att vi fått frågan om användning av bemanningsföretag reglerad i avtal är också en seger för SEKO, speciellt efter vad som skedde på Euromaint i Malmö där all personal blev varslade om uppsägning för att ersättas med bemanningsföretag.

Nu påbörjar vi de lokala förhandlingarna här på MTR med resultatet av det centrala avtalet som utgångspunkt.

Carolin Evander

Representant i SEKO:s förhandlingsdelegation.

Ordförande i Sektion 122 och ordinarie ledamot i Klubb 119.

Frågor?  carolin.klubb119@gmail.com