Inlägg märkta ‘förtroendevalda’

Rykten florerar att några ledamöter från klubbstyrelsen har fått jobb på MTR. Klubbstyrelsen har diskuterat frågan förut, när Pierre Sandberg, fd ordförande på Klubben, gick över till Veolia för några år sedan.

Ingen ledamot från klubbstyrelsen kommer att jobba för MTR, utöver självklart med sina vanliga arbetsuppgifter, dvs som förare.

Som ni vet, kommer SEKO Klubb 119 att hålla val den 22 januari (första omgången) och den 24 januari (andra omgången).

Här nedan finns en presentation för dem som ville skicka till klubben en text och en bild av sig själv. Kolla lite, det finns intressanta presentationer av våra arbetskamrater som jobbar eller vill jobba fackligt.

presentation-av-kandidater-val-2008.pdf