Arkiv för kategori ‘nya klubben’

Här kommer valresultat för valomgång 1+2. Vi ses på årsmöte i morgon den 23 mars kl 17.30 på ABF-huset, Z-salen.

Valresultat omg1+2 SEKO-TUB 2011

 

 

Nu är det dags att välja dina representanter i klubbstyrelsen och sektionsstyrelserna samt skyddsombud i andra valomgången.

När: Valets andra valomgång äger rum den tisdagen den 15 mars.

Öppettider i alla vallokaler: 08:00-21:00

Var: Vallokalerna finns i Gullmarsplan (mässen), Fridhemsplan S (mässen), T-centralen N (LKV-mässen) och Liljeholmen (mässen). Det kommer att finnas skyltning.

Du kan rösta i vilken vallokal du vill, bara du har med dig ditt röstkort och id-handling (körkort, pass, tjänstekort eller id-kort).

OBS! Röstkortet måste du ha med dig så att vi vet att du inte redan avlagt din röst. Vi använder samma röstkort som i den första valomgången! Id-handling behövs så valförrättarna ska veta att du är du.

Det är viktigt att så många som möjligt tar sig tid att gå och rösta. Genom att rösta fram bra kandidater ger vi den nya klubben de bästa möjliga förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

KOM OCH RÖSTA, KOM OCH PÅVERKA DEN NYA KLUBBEN!

Resultaten från 1:a omgången finns fr.o.m måndagen den 14/3 på arbetsplatserna samt på internet : www.sekotunnelbana.wordpress.com

Eventuell 3:e omgång samt fastställande av samtliga valresultat sker på SEKO Tunnelbanan Klubb 111:s första årsmöte, onsdagen den 23:e mars,      kl. 17.30, ABF-huset, Z-salen.

Valaffisch klubb 111 omgång 2

SEKO och de andra fackliga organisationerna har haft förhandlingarna en längre tid med MTR angående en påstådd övertalighet i tunnelbanan.

SEKO har haft samma inställning under hela förhandlingsprocessen; att någon övertalighet värd namnet inte finns. Däremot förstår vi att det under några begränsade perioder kommer finnas lite för mycket personal i några personalkategorier och på några områden.

SEKO har hela tiden tyckt att det finns många saker som företaget kan göra för att komma runt det tillfälliga överskottet. Exempelvis föreslog vi att de kunde förlägga utbildningar och bevilja tjänstledigheter (mycket mer generös sätt än vad MTR normalt gör) under de aktuella perioderna osv. Vi uppmanade också MTR att bevilja ansökningar om längre semesterperioder än vanligt.

Till slut kom vi överens om att MTR inte ska säga upp någon p.g.a. av den så kallade övertaligheten utan personalöverskottet ska hanteras på följande sätt istället:

 

  1. Alla lediga befattningar ska utlysas och MTR uppmanar alla att söka till dessa befattningar (t ex förare, arbetsledare, trafikledare osv)
  2. På de områden där det uppstår överskott på personal i förhållande till antalet lediga tjänster, exempelvis på område Gullmarsplan under avstängningen, kommer personalen som blir ”över” erbjudas omplacering.
  3. MTR och de fackliga organisationerna ska träffas varannan vecka för att kolla hur processen går och åtgärda eventuella problem som kan uppstå.
  4. MTR kommer att erbjuda stödåtgärder där behov finns i form av språkstöd eller alternativa examinationsformer för att de som eventuellt ska omplaceras ska klara av sin nya befattning.
  5. Om det mot alla odds fortfarande finns problem, ska vi förhandla med MTR om en förläggning av semesterperioden till 25 september för spx, lokalvårdare och värdar. I så fall kan de som frivilligt söker semester under perioden 1/9-25/9 få extra semesterdagar som kompensation. Utöver detta finns det en risk att MTR tar sig friheten att lägga ut maximalt fem (5) semesterdagar av de resterande semesterdagarna (utöver sommarsemestern) under perioden 21/3-25/9).

 

Redan nu har vi konstaterat att medlemmarnas initiativ att söka tjänstledigt och längre semester under den kritiska perioden har fått effekt och läget ser bättre ut. Om fler gör samma sak kommer läget bli ännu bättre.

SEKO ha hela tiden ansett att de eventuella bemanningsproblem som uppstår går att lösa med frivilliga åtgärder från de anställda och ansträngningar från företagets sida. Det har visat sig att inga uppsägningar i samband med Hagsätraavstängningen eller omorganisationen av lokalvåren är nödvändiga och att vår press på företaget har gett resultat!

För SEKO Tunnelbanan

Jannis Konstantis       Jenny Skagerman        Jan Melakoski         Gunnar Öhman

 

Samtliga medlemmar i klubb 119 och klubb 120 kallas till medlems och nomineringsmöte

Onsdagen den 9 februari kl 17.30 i ABF huset på Sveavägen, T-bana Rådmansgatan.

På dagordningen:

MTR:s attacker mot oss.

Övertalighets förhandlingar.

Lokalvårdslönestege.

Pågående arbetstidstvister.

Nomineringar till skyddsombud.

Beslut om valförfarandet.

Övriga frågor.

Poster att nominera till:

Trafik sektion grön: 2st skyddsombud på 3 år.

Trafik sektion blå: 1st skyddsombud på 3 år.

Trafik sektion röd: 1st skyddsombud på 3år och fyllnadsval 1st skyddsombud på 2 år.

Station, City: 1st skyddsombud på 3 år. 1st ersättande skyddsombud på 3 år.

Lokalvården: 1st skyddsombud gröna linjen på 3år. 1st skyddsombud blåa linjen 3 år. 1st skyddsombud röda linjen 3 år. 1st skyddsombud natt på 3 år. Ersättande skyddsombud; 1st på gröna linjen, 1st på röda linjen, 1st på blåa linjen, 1st på natten, alla på 3år.

DET ÄR VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER SÅ ATT VI KAN DISKUTERA DEN MYCKET ALLVARLIGA SITUATIONEN SOM VI BEFINNER OSS I!

Vi bjuder på macka! Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant.

Fram till dess att den nya klubben bildats så samordnas arbetet via en interimsstyrelse som består av Jenny Skagerman, Jannis Konstantis och Carolin Evander från klubb 119, samt Jan ”Jampe” Melakoski och Gunnar Öhman från klubb 120. Interimsstyrelsens arbete är att ”sy ihop säcken”, ordna med allt det praktiska samt sköta gemensamma förhandlingar tills den nya klubben är på plats. Läs mer om interimsstyrelsens arbete på http://sekotunnelbana.wordpress.com/

KALLELSE!

Onsdagen den 12/1 kl 17.30 i ABF huset (Kata salen) på Sveavägen äger nomineringsmötet för den nya tunnelbaneklubben rum. Nomineringarna avslutas på nomineringsmötet. Vi bjuder på en macka och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer!

Valberedningen består av Annika Arfwedson från avdelningen, Maya Lourenco från klubb 119 samt Kamel Gomaa från klubb 120. Man kan nominera på mötet den 12/1 eller via mail till: valberedningen.tunnelbanan@gmail.com Kom ihåg att alla nominerade måste vara tillfrågade och ha godkänt sin nominering! Valberedningen kommer att rangordna kandidaterna till klubbstyrelsen utifrån lämplighet, men inte rangordna de som ställer upp till sektionerna, pga. det massiva arbetet det skulle innebära.

Valet kommer, efter beslut av avdelningens styrelse, inte att äga rum med poströstning. Det som gäller är personlig inställelse i vallokal eller med mobila enheter. En valkommitté kommer att utses och valkommittén bestämmer och ansvarar för hur valet rent praktiskt ska gå till samt ansvara för rösträkning och genomförande. Valkommittén kommer även att få hjälp från avdelningen.

Valet samt poster att nominera till.

Valet äger rum utifrån följande 9 valkretsar: Trafik Grön, Röd och Blå, Station Grön, Röd och Blå, TLC/FRC/arbetsledare, Lokalvård och Värdar.

En klubbordförande väljs på 2 år. En kassör på väljs 1 år. Tre ersättare till klubbstyrelsen väljs på 1 år. Fyra ledamöter till avdelningens representantskap väljs på 1 år. Revisorer, två ordinarie och två ersättare. Flest röster blir vald på 2 år, näst flest röster blir vald på 1 år. Samma gäller revisor ersättare . Dessa poster röstar alla medlemmar på gemensamt.

Sektion station: Ordförande för sektionen väljs på 2 år. Ordinarie i klubbstyrelsen som representerar kundservicevärdar, väljs på 2 år. De två övriga ordinarie klubbstyrelse ledamöterna från sektion station väljs på vardera 1 år. Utöver detta väljs 5 stycken ordinarie till sektionsstyrelsen samt 9 ersättare.

Sektion lokalvård: Ordförande väljs på 1 år. Fyra ordinarie samt fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion TLC/FRC/arbetsledare: Ordförande väljs på 1 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik grön: En ordförande på 2 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik röd: En ordförande på 2 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik blå: En ordförande på 1 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.