Arkiv för kategori ‘Avtal’

Det tillfälliga uniforms avtal vi har med MTR säger att vi ska få 3 timmar tid åter varje år för hantering av uniformen. Vi uppmärksammade att många av våra medlemmar inte fått sina 3 timmar insatta på tid åter kontot efter uniforms leveransen 2010.

MTR har undersökt saken och 600 anställda hade inte fått dessa 3 timmar tid åter insatta.

Nu den 25/3, på lönespecifikationen, kommer dessa 3 timmar att dyka upp på tid åter kontot. Om du är en av de 600 som inte fick sina 3 timmar 2010, kolla då in din lönespecifikation extra noga.

 

TJÄNSTEAKTUELLT!
INFORMATION FRÅN SEKTION 121 – Gröna linje

torsdag den 24 februari 2011

FÖRHANDLINGEN OM DE NYA TJÄNSTERNA och OMPLACERINGEN

 

Idag torsdag (24/2) hade SEKO förhandling med MTR om det tjänstepaket som börjar gälla 21/3. SEKO kan inte godkänna tjänsterna eller grupperingen så som det ser ut just nu.

Vi har hittat följande fel:

 • Personaltransporter finns inte, utifrån portalavtalet som MTR och de fackliga organisationerna skrev under i oktober 2009.
 • Tjänster som bryter mot kollektivavtal

Utöver detta finns det problem med grupperingen, ojämna tjänster, för många sträcktjänster, långa omloppstider i de normala tjänsterna, vissa tjänster har matrast i depån osv.

SEKO godkänner INTE detta paket. Vi kom överens med MTR att all restid ska ingå i tjänsterna men paketet som de gjorde är inte bra.

Vi har också förhandlat de speciella tjänsterna (föräldratjänsterna osv). Vi kommer dubbelkolla att alla, antingen finns med i placeringslistan eller har fått anpassade tider.

 

SEKO kommer att skicka frågan vidare till Centrala förhandlingar.

 

Om du har frågor kontakta oss.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                     Acke Tikmany

Ordförande                            Ordförande

SEKO Klubb 119                      Sektion 121

 

 

Vi har begärt en rad olika förhandlingar med MTR. Majoriteten av dessa förhandlingar har ännu inte ägt rum då MTR ställer in och ändrar datum för jämnan. SEKO kommer att stämma MTR för förhandlingsvägran i ett flertal fall om inte MTR omgående ser till att dessa förhandlingar äger rum. För att ni som är våra medlemmar ska se vad vi jobbar med så publicerar vi här en lista med alla förhandlingar som vi begärt.

 • Omorganisationen och Arbetsmiljöproblem på super Tx.
 • Personaltransporter.
 • Rutiner för block 8.
 • Uppföljning av de nya förarna, 6 månader senare enligt portalavtalet.
 • Spruckna avlösningar och löneavdrag på bana 1. Begärt 15/12. Fortfarande inte fått datum för förhandling.
 • Rutin för havandeskapspenning. Förhandling 14/1. Fått ett förslag, mailat synpunkter till MTR 31/1. Saknar återkoppling från MTR.
 • Återuppta tvisten om att vi fick granska tjänsterna för sent på bana 1 i somras. 19/11 mailat Pierre. Nytt datum satt till den 13/1 men uppskjutet igen. SEKO skickar denna tvist centralt igen eftersom MTR fortfarande inte kommit med datum för förhandling.
 • Tid åter för uniformen som inte alla fått än. Mailat 26/11.
 • Byte av bana, påtalat ett antal gånger sedan i höstas.
 • Drog och Alkoholpolicy ännu inte förhandlad. Fortfarande inget datum.
 • Behov av ökade resurser nattetid. Påtalat 2/9. Fortfarande inget datum.
 • 6 timmars regeln. Lars-Åke Werner skulle återkomma med en förklarande text om innebörden. Inget har hänt sen i juni.
 • Tvister om tjänster, tid på tåg, DK grupperna, sträcktjänsterna på bana 1,2 och 3. Central tvist tas lokalt igen den 13/1, blev uppskjutet. Nytt datum för lokal sittning 21/2.
 • Övertidslistorna. MTR har brutit mot avtalet då många jobbat mer än 200 timmar.
 • Framtida tjänster på TLC. Vi väntar på nytt förhandlingsdatum.
 • Utlysta YTL utan körkort?
 • Förändringar av tidtabellen – restiden i kollektivavtalet.
 • Tidtabell som inte fungerar. Matt kom inte på mötet. Behöver fortfarande träffas.
 • Brott mot kollektivavtalets § 13 mom. 1, ska gå till central tvist efter förhandling.
 • Läkarbesök i samband med dispens. Ännu ingen respons från MTR.
 • Begärt förhandling om rutiner inför kommande placeringar.
 • Förhandlingar om Alviksnedläggningen.  Inväntar protokoll.
 • Begärd förhandling om uniformsbeställningen och brott mot uniformsavtalet. Förhandling 25/2.
 • Begärd förhandling konstiga löneavdrag. Förhandling 25/2.
 • Förhandling om övertalighet/organisationsförändring/LAS skickat till central MBL förhandling.
 • Nya rutiner för sommar semester. Flyttat flera gånger, datum satta i december, januari och februari. Förhandling 21/2?
 • Reservtåget, förhandling har ägt rum. Nytt datum 3/3.

 

Alvik läggs ned som avlösningsplats den 21/3. Samtidigt påbörjas Hagsätra avstängningen och ett nytt tjänstepaket träder i kraft.

SEKO har motsatt sig att MTR lägger ned Alvik som avlösningsområde, men vi kan tyvärr inget göra eftersom det faller inom MTR:s rätt att som arbetsgivare omorganisera. I vårt kollektivavtal står det att vi har olika avlösningsområden varav Alvik är ett. MTR kan inte ändra avtalet själva men vi kan inte stämma MTR för avtalsbrott eftersom det inte står i avtalet hur många som ska tillhöra avlösningsområdena. Vi har pratat med våra ombudsmän på förbundet och vi kan tyvärr inte driva frågan vidare.

Vi förstår inte varför MTR måste lägga ned Alvik samtidigt som vi har andra stora förändringar på gång i och med avstängningen av linjen 19. Men MTR tycker att det är bra att göra allt jobbigt på en och samma gång.

Nytt tjänstepaket träder i kraft den 21/3. Som en tillfällig lösning har vi kommit överens med MTR om att behålla två placeringar, en för Alvik och en för Gullmarsplan. De som får DK kommer i första hand kommenderas på tjänster som tillhör sitt placeringsområde, men kan komma att få tjänster över hela banan. Vi har fått MTR att gå med på att baka in all restid i tjänsten.  Idag får 20% av restiderna i våra tjänstepaket ligga utanför och då får man kontant betalning. Nu kommer all restid att vara på arbetstid. Observera att man bara får restid när man börjar på ett ställe och slutar på ett annat. MTR hävdar att detta kostar dem 4 tjänster mer, men vi vet inte om det stämmer. Just nu jobbar sektionen på gröna linjen med att granska tjänsterna inför den nya placeringen.

Hur vi i framtiden ska göra med placeringar och tjänster ska vi diskutera tillsammans med MTR. Lösningen med två placeringar och att all restid är inbakad i tjänsterna gäller endast under Hagsätra avstängningen. Det troliga är att vi till hösten kommer att ha en enda placering för alla förare på bana 1. Vi vill gärna få in idéer från våra medlemmar om förslag på lösningar.

/Klubbstyrelsen

SEKO har upptäckt att de tjänster som man får när man har reservtåget är felaktiga.

Tjänsterna ser lite olika ut men är ofta 8 timmar långa, vilket innebär att de inte är sträcktjänster. Eftersom omloppet är över 7.20 eller mer, så är det max 3.05 timme tid på tåg som gäller, man har rätt till en arbetspaus om minst 20 minuter samt en obetald matrast om minst 35 minuter.

Vi har märkt att super TX lägger ut en 8 timmars tjänst, t.ex. reservtåg 6-14 med bara en rast på 35min. Detta är fel och vi har begärt en förhandling om avtalsbrott.

Ni som får tjänster med reservtåg får vara extra uppmärksamma så att er tjänst följer avtalet så att ni får den arbetstid och rast som ni har rätt till.

/Klubbstyrelsen

 

Samtliga medlemmar i klubb 119 och klubb 120 kallas till medlems och nomineringsmöte

Onsdagen den 9 februari kl 17.30 i ABF huset på Sveavägen, T-bana Rådmansgatan.

På dagordningen:

MTR:s attacker mot oss.

Övertalighets förhandlingar.

Lokalvårdslönestege.

Pågående arbetstidstvister.

Nomineringar till skyddsombud.

Beslut om valförfarandet.

Övriga frågor.

Poster att nominera till:

Trafik sektion grön: 2st skyddsombud på 3 år.

Trafik sektion blå: 1st skyddsombud på 3 år.

Trafik sektion röd: 1st skyddsombud på 3år och fyllnadsval 1st skyddsombud på 2 år.

Station, City: 1st skyddsombud på 3 år. 1st ersättande skyddsombud på 3 år.

Lokalvården: 1st skyddsombud gröna linjen på 3år. 1st skyddsombud blåa linjen 3 år. 1st skyddsombud röda linjen 3 år. 1st skyddsombud natt på 3 år. Ersättande skyddsombud; 1st på gröna linjen, 1st på röda linjen, 1st på blåa linjen, 1st på natten, alla på 3år.

DET ÄR VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER SÅ ATT VI KAN DISKUTERA DEN MYCKET ALLVARLIGA SITUATIONEN SOM VI BEFINNER OSS I!

Vi bjuder på macka! Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant.