Inlägg märkta ‘säkerhet’

Inslag från TV4 om stora säkerhetsrisker med C-20

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/stockholm?videoId=1.1845273

Transportstyrelsen får kritik från SEKO

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/stockholm?videoId=1.1846030

…och om vad rapporterades i Transportstyrelsen

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/stockholm?videoId=1.1847386&selId=1.1062672&currPage=0


En artikel på Svenska Dagbladet

Seko sågar SL:s säkerhetssystem

Mer om händelsen

…och ännu flera tankar

Här står mer om vad SEKO Klubb 119 tycker om detta och liknade situationer

Utöver olika personer som försöker ta sitt liv och kastar sig framför frontrutan av våra tåg, nu en borr har hittat framrutan med!

Så skriver DN om händelsen

Så skriver TV4:an

I dag en borr träffade ett tunneltåg och krossade sidorutan av frontrutan! Det verkar också att MTR går på Veolias fotspår. Ingen som har informerat varken facket, SEKO Klubb 119 eller Huvudskyddsombud. Sent i kväll, efter att en TV kanal kontaktade MTR, då MTR kontaktade Huvudskyddsombud. Facket är informerade genom sina medlemmar. Om vi skulle vänta på att få information från MTR, skulle vi leva i mörkret.

Alla förare är mycket upprörda över händelsen.

SL konstaterar bara att detta hände.

Vem som gav tillstånd till detta företag att borra så djupt?

Kan man borra hur djupt som helst och betyder detta att det kan hända igen men ett annat arbetslag och företag som borrar för bergvärme eller något annat?

Ingen samordning angående säkerhet alltså?

Att ingen människa som skadades är det en mirakel. Vår förare mår efter omständigheterna bra.

SEKO LJUGER INTE – GÖR SL DET?

 

I Svenska Dagbladet kan man idag, den 12 december 2008, läsa:

Fackliga Sekos t-baneklubb har riktat kritik mot SL:s säkerhetsarbete efter branden – bland annat ska larmtelefoner ha varit ur funktion.

        Det är lögn. Självklart kör vi inte våra trafiksystem utan fungerande larmtelefoner, det är så dåligt att påstå det att jag knappt vill kommentera det, säger Johan Hedenfalk.”

I Svenska Dagbladets pappersversion den 12 december 2008 står det också att läsa ”För tillfället är det två av 280 telefoner som inte fungerar längs Röda linjen, bekräftar också Veolia Transport.

Enligt protokollet från skyddsronder som skyddsombuden och Veolia Transport har hållit under perioden april-juli 2008 var det minst 19 st larmtelefoner som inte fungerade. Då räknas inte de in som fungerar dåligt. Någon återkoppling på vad som därefter har gjorts har inte ägt rum.

Vad är sant och icke sant? Vad ska SL göra nu? Har SL fått fel uppgifter? Ska SL ta sitt ansvar och fixa larmtelefonerna även om det ”bara” är två stycken eller mer än 19 st?

 

 

Klubbstyrelsen

SEKO Klubb 119

Vid frågor kontakta:

Carolin Evander, Ordförande SEKO röda linjen: 070 791 13 16.

Jannis Konstantis, Klubbordförande SEKO klubb 119: 070 209 49 29.

 

Efter att det anonyma brev, som förare på Tvär och Nockebybanan skrivit, omtalats i media, har vi i SEKO klubb 119 haft ett krismöte med Veolia om den rådande situationen. De brister och fel som påtalas i brevet är kända sen tidigare och vi i SEKO samt Skyddsombuden har jobbat med problemen under en tid.

Efter krismötet med Veolia den 5/11 kom följande saker fram:

 ·        Spårvagnarna tvättas i snitt var tredje dag utvändigt. Backspeglarna rengörs inte kontinuerligt och pga. den pressade trafiksituationen på tvärbanan finns det inte tid för förarna att ombesörja detta. Veolia sa att ansvaret var deras och de skulle tillsätta en resurs som under dagtid tvättar backspeglarna vid Alvik.

·        Från och med januari 2009 bör alla arbetsplatsmöten ligga på arbetstid. SEKO kommer att se till så att det nya tjänstepaketet innehåller tjänster med schemalagda arbetsplatsmöten.

·        Huvudskyddsombudet ska tillsammans med lokala skyddsombud samt Veolia, snarast genomföra en riktad skyddsrond för att gå igenom signaler, skyltar, övergångar, stängsel etc. längst banan.

·        Veolia och Skyddsombuden fortsätter diskussionen med SL om att förbättra säkerheten för konduktörerna med fler vaktpatruller samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska olycksrisken vid Årstaberg.

·        Återkopplingen till personalen måste bli bättre och Veolia höll med om att det fanns stora briser i arbetsledningen men att detta är något de ska lösa internt. För att få bättre information om vad som sker ska hädanefter en representant från TÅGIA delta på arbetsplatsmötena.

 Vi diskuterade en hel del om hur Veolia bemöter sin personal på just Tvär och Nockebybanan och vi påpekade att Veolia som arbetsgivare inte har råd att förlora fler medarbetare.

 Vi i SEKO klubb 119 arbetar vidare med dessa frågor och om ni som medlemmar upptäcker fler brister eller tycker att någonting saknas, så tveka inte att kontakta oss.

För oss som arbetar i Stockholms tunnelbana och på lokalbanorna är självmord och obehöriga personer på spåret ett stort arbetsmiljöproblem. Att 22 personer redan i år förolyckats och dött i spårtrafiken är hemskt, men sifforna på antalet personer som försöker ta sitt liv eller som är nere på spåret för att tex urinera, är mycket högre än så. Med andra ord är det tur att inte fler personer förolyckats.  
 
Det är väldigt ansvarslöst av Ann-Sofie Shundi på SL:s pressjour att i Svenska Dagbladet och DN hävda att SL installerat ett spårbeträdandelarm som larmar när folk är på spåret. Detta larm existerar inte,
det fanns ett larm vid station Slussen, men det varnade så fort en tidning blåste ned på spåret, så det togs ur bruk. 
När SL går ut med osanna uppgifter så finns det en risk för att människor tror att så fort någon hamnat på spåret så stoppas trafiken automatiskt, vilket inte är fallet. Det är livsfarligt att vistas nere på spårområdet och om någon hamnat på spåret så vet vi förare ingenting om inte någon har larmat.          

 

Istället för att inge resenärerna en falsk känsla av säkerhet borde SL investera i den infrastruktur som behövs för att förebygga dessa tragiska olyckor. Vi i SEKO klubb 119, som organiserar förare och konduktörer i tunnelbanan och lokalbanorna, har länge krävt att SL ”glasar in plattformarna” så att det finns en vägg mellan plattformen och spårområdet. Att bygga om plattformarna, som många gånger är smala och underdimensionerade för det stora antal resenärer som vistas där, är ett annat förslag.

Säkerheten är grundstenen i vårt yrkesutövande och säkerheten måste få gå före pengar! Det är dags för SL som huvudansvarig för Stockholms kollektivtrafik att ta sitt ansvar.
 
 
        

Jannis Konstantis  och  Carolin Evander
SEKO Klubb 119  som organiserar förare/konduktörer i tunnelbanan och på lokalbanorna.
För kontakt och Information
Jannis: 0702094929
Carolin: 0707911316