Inlägg märkta ‘DN’

För oss som arbetar i Stockholms tunnelbana och på lokalbanorna är självmord och obehöriga personer på spåret ett stort arbetsmiljöproblem. Att 22 personer redan i år förolyckats och dött i spårtrafiken är hemskt, men sifforna på antalet personer som försöker ta sitt liv eller som är nere på spåret för att tex urinera, är mycket högre än så. Med andra ord är det tur att inte fler personer förolyckats.  
 
Det är väldigt ansvarslöst av Ann-Sofie Shundi på SL:s pressjour att i Svenska Dagbladet och DN hävda att SL installerat ett spårbeträdandelarm som larmar när folk är på spåret. Detta larm existerar inte,
det fanns ett larm vid station Slussen, men det varnade så fort en tidning blåste ned på spåret, så det togs ur bruk. 
När SL går ut med osanna uppgifter så finns det en risk för att människor tror att så fort någon hamnat på spåret så stoppas trafiken automatiskt, vilket inte är fallet. Det är livsfarligt att vistas nere på spårområdet och om någon hamnat på spåret så vet vi förare ingenting om inte någon har larmat.          

 

Istället för att inge resenärerna en falsk känsla av säkerhet borde SL investera i den infrastruktur som behövs för att förebygga dessa tragiska olyckor. Vi i SEKO klubb 119, som organiserar förare och konduktörer i tunnelbanan och lokalbanorna, har länge krävt att SL ”glasar in plattformarna” så att det finns en vägg mellan plattformen och spårområdet. Att bygga om plattformarna, som många gånger är smala och underdimensionerade för det stora antal resenärer som vistas där, är ett annat förslag.

Säkerheten är grundstenen i vårt yrkesutövande och säkerheten måste få gå före pengar! Det är dags för SL som huvudansvarig för Stockholms kollektivtrafik att ta sitt ansvar.
 
 
        

Jannis Konstantis  och  Carolin Evander
SEKO Klubb 119  som organiserar förare/konduktörer i tunnelbanan och på lokalbanorna.
För kontakt och Information
Jannis: 0702094929
Carolin: 0707911316