Arkiv för kategori ‘arbetsmiljö’

SEKO har idag haft en förhandling med MTR om behovet av ökade resurser nattetid. Förutom återkommande problem med att det saknas reserver på natten, att vi får vänta länge på tömningshjälp, och att vi är utsatta för en ökad risk av hot och våld vid ändstationerna, så kommer dessutom förändringar att genomföras som försämrar vår säkerhet och arbetsmiljö ytterligare.

På röda linjen ska man under sommaren införa frånkoppling på fredagar klockan 1 på natten. Vi har den senaste tiden tyvärr också varit med om att två kollegor misshandlats på gröna linjen samt att en kollaga på röda linjen blivit attackerad av en man med kamphund.

Vi har sen tidigare tagit upp dessa problem med arbetsledningen utan resultat.  Idag krävde vi följande åtgärder av MTR:

  • Vid frånkoppling på natten ska vaktpatruller finnas på plats.
  • Vi måste få hjälp från vakterna tidigare än vad som sker idag.
  • Vi behöver reserver på natten, som jobbar kl 23-06.
  • Vi behöver ett utökat skydd vid ändstationerna.

MTR ska återkomma till oss i frågan om vaktpatruller vid frånkoppling, hur vaktresurserna används (trygghetscentralen är ansvariga) samt behovet av skydd vid ändstationerna.

När det gäller frågan om reserver på natten svarade MTR idag att de gjort en bedömning av behovet och anser att det inte är nödvändigt med reserver på natten. Nyttan av att ha en nattreserv ställer de mot kostnaden som de anser blir för hög. Istället bedömer MTR att de kan bedriva trafik på dygnets stökigaste tid utan extra personalresurser och ta risken med inställda tåg vid sjukdom, PUT, hot och våld. Dessutom räknar MTR kallt med att använda nattpersonalen till att lösa eventuella problem i trafiken, då man som förare har en skyldighet att köra till ändstation och tillbaka om man inte blir avlöst.

Eftersom MTR så tydligt visat vad de står i frågan om nattreserver samt vilket inställning MTR har till de förare som arbetar på natten, så vill vi påminna er om att MTR endast kan tvinga er att köra till ändstation och tillbaka, sen ska ni bli avlösta för att få rast eller gå hem. De kan bara tvinga er att jobba mer övertid än så om det är totalt kaos i trafiken.

Skyddsombuden har tidigare skyddstoppat ensamarbete vid tidigare allvarliga händelser mot förare. Skyddsombuden är beredda att göra detta igen om inte MTR löser problemen.

 

TJÄNSTEAKTUELLT!
INFORMATION FRÅN SEKTION 121 – Gröna linje

torsdag den 24 februari 2011

FÖRHANDLINGEN OM DE NYA TJÄNSTERNA och OMPLACERINGEN

 

Idag torsdag (24/2) hade SEKO förhandling med MTR om det tjänstepaket som börjar gälla 21/3. SEKO kan inte godkänna tjänsterna eller grupperingen så som det ser ut just nu.

Vi har hittat följande fel:

  • Personaltransporter finns inte, utifrån portalavtalet som MTR och de fackliga organisationerna skrev under i oktober 2009.
  • Tjänster som bryter mot kollektivavtal

Utöver detta finns det problem med grupperingen, ojämna tjänster, för många sträcktjänster, långa omloppstider i de normala tjänsterna, vissa tjänster har matrast i depån osv.

SEKO godkänner INTE detta paket. Vi kom överens med MTR att all restid ska ingå i tjänsterna men paketet som de gjorde är inte bra.

Vi har också förhandlat de speciella tjänsterna (föräldratjänsterna osv). Vi kommer dubbelkolla att alla, antingen finns med i placeringslistan eller har fått anpassade tider.

 

SEKO kommer att skicka frågan vidare till Centrala förhandlingar.

 

Om du har frågor kontakta oss.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                     Acke Tikmany

Ordförande                            Ordförande

SEKO Klubb 119                      Sektion 121

 

 

Nya vagnar i tunnelbanan behövs redan nu!

SEKO klubb 119 som organiserar 80 % av förarna i Stockholms tunnelbana ser väldigt allvarligt på att SL beslutat att avbryta den pågående upphandlingen av nya tåg/signalsystem till röda linjen och starta om hela processen.

När SL tog fram nya tåg under 90-talet, de som kallas C20, avbröt SL upphandlingen och började om igen, precis på samma sätt som SL nu gör. När SL började om upphandlingen av C20 på 90-talet för att det blev för dyrt, försvann de delar av tåget som påverkar förarnas arbetsmiljö, som hyttens utformning och ventilation.

Först när förare på gröna linjen svimmade för att det var för varmt i hytten pga. att AC inte installerats, fick vi till förbättringar av ventilationen. Men än idag har vi problem med vår ventilation, där det är för kallt i hytterna på vintern och för varmt i dem på sommaren. Ventilationen är idag fortfarande ett av de största arbetsmiljöproblemen som vi förare har.

Nya tåg och ett nytt signalsystem kostar pengar om man vill ha kvalitet.

SEKO har varit med i processen att ta fram krav på de nya tågen och vi är oroade över att för mycket fokus på kostnaden leder till sämre tåg och sämre arbetsmiljö.

Idag på röda linjen förlitar vi oss på att vagnar från 60-talet ska fungera trots att tekniken är gammal, det saknas reservdelar samt att fler reser med tunnelbanan  idag.

Vi vill ha en tunnelbana som fungerar bra med flera tåg, större passagerarutrymmen och en bra arbetsmiljö!

/SEKO KLUBB 119 – Styrelsen.

Kontaktpersoner:

Kalle Cedergren Huvudskyddsombud  0766411171

Carolin Evander Ordförande förare röda linjen 0766411034

SEKO har sedan höstpaketen blev klara tre tvister, en tvist för varje banas höstpaket, som pågår med brott mot kollektivavtalet. SEKO menar att MTR bryter mot kollektivavtalet när det gäller ram tiderna för DK personal och fast placerad personal, då MTR blandat Ut/mellan, mellan/In, In/natt och Ut/in.

MTR menar i förhandlingar med SEKO att DK personal inte berörs av de regler som finns i kollektivavtalet med UT, Mellan, In eller Natt tjänster. Detta ska enligt MTR bara gälla fast placerad personal, som i våra tjänstepaket också har fått blandade tider i sina tjänstegrupper….

Vi tvistar även med MTR om att sträcktjänster har passlängd över 5 timmar. Vi hade förhandling på Almega den 13/12 och ska träffa MTR igen den 31/1 på Almega.

/Klubbstyrelsen.

SEKO klubb 119 har sen en lång tid tillbaka tagit upp frågan om vilken beredskap och vilka rutiner som finns i tunnelbanan vid en allvarlig händelse. Vi har sett hur tunnelbanan varit ett mål för attacker i andra länder och att man i dessa länder sen en lång tid tillbaka har en helt annan beredskap än vad som finns i Stockholms tunnelbana. Vi har varit förskonade från terroristattacker men har haft problem av andra slag, som tex brandutveckling i tåg, och vi har efterfrågat mer utbildning och mer resuser.

I somras inträffade en incident med ett bombhotat tåg i Fittja. När SEKO fick reda på detta tog vi upp frågan med MTR och undrade vilka rutiner som fanns. MTR:s svar var knapphänt men man lovade att återkomma med vilka instruktioner som finns. SEKO värnar om sina medlemmar och vi vill förbygga istället för att agera i efterhand när katastrofen redan slagit till. Förare och stationspersonal ska inte behöva utsättas för onödiga risker och vi kräver därför mer utbildning samt bättre rutiner. Tyvärr är säkerhetsmedvetandet inte lika högt i Stockholms tunnelbana som i tex Londons. Hittills har en kvarglömd väska bara varit en kvarglömd väska, men vår värld har förändrats och det är naivt att tro att det som skett i andra länder inte kan ske hos oss. Vi som jobbar i tunnelbanan vill veta att när vi rapporterar in avvikelser så ska det tas på allvar, så att vi kan förebygga att något händer.

Dessa artiklar publicerades idag av SVD:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tagforare-fick-kontrollera-bombhot_5809289.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tunnelbanan-oppet-mal-for-terrorn_5809397.svdMTR har rivit upp avtalet om delade tjänster som de tecknade med ST och SACO-TJ.

SEKO har pressat MTR att riva upp avtalet, vi har kritiserat det i media och tagit upp det vid varje möte med MTR:s ledning, något som tydligen gett resultat! Vi ser positivt på att MTR backat i denna fråga och vi hoppas att de lärt sig att lyssna på oss.

Vi vill tacka alla våra medlemmar som bidragit med att sätta press på MTR genom att visa sitt missnöje med avtalet om de delade tjänsterna. SEKO kommer att fortsätta kämpa för förbättringar av vårt avtal och med våra medlemmars stöd kan vi åstadkomma förbättringar.

MTR har använt sig av fula förhandlingsknep och ställt facken mot varandra. Vi hoppas att ST och SACO-TJ framöver inte är lika lättköpta.

/Klubbstyrelsen.

 

Här är informationen från MTR

Uppsägning av kollektivavtal avseende delad tjänstgöring 2010-12-03 MTR Stockholm har kommit överens med ST och SACO-TJ om att säga upp den del av kollektivavtalet som handlar om delade tjänster. Anledningen är bland annat svårigheten att ha olika överenskommelser med olika parter.

Det har gått nästan sex månader sedan MTRS tecknade ett avtal med ST och SACO-TJ om delade tjänster, ett beslut som innebar att vi frångick principen om ett gemensamt kollektivavtal för samtliga avtalsbärande arbetstagarorganisationer inom MTRS.

Med facit i hand har vi kunnat konstatera att delade tjänster kan vara svåra att införa i tjänstepaket som är gemensamma för medarbetare tillhörande olika avtalsbärande fackföreningar. Vi har även kunnat konstatera att detta ämne har orsakat många fler möten mellan parterna än vad som hade varit fallet annars.

Vi är också fullt medvetna om att det finns ett antal förare som såg delade tjänster och den förtjänst som var förenad med dem som något positivt, och vi beklagar att vi nu inte längre kan erbjuda denna möjlighet till dem.

/MTR Stockholm, ST och SACO-TJ