Arkiv för kategori ‘Tjänster’

TJÄNSTEAKTUELLT!
INFORMATION FRÅN SEKTION 121 – Gröna linje

torsdag den 24 februari 2011

FÖRHANDLINGEN OM DE NYA TJÄNSTERNA och OMPLACERINGEN

 

Idag torsdag (24/2) hade SEKO förhandling med MTR om det tjänstepaket som börjar gälla 21/3. SEKO kan inte godkänna tjänsterna eller grupperingen så som det ser ut just nu.

Vi har hittat följande fel:

  • Personaltransporter finns inte, utifrån portalavtalet som MTR och de fackliga organisationerna skrev under i oktober 2009.
  • Tjänster som bryter mot kollektivavtal

Utöver detta finns det problem med grupperingen, ojämna tjänster, för många sträcktjänster, långa omloppstider i de normala tjänsterna, vissa tjänster har matrast i depån osv.

SEKO godkänner INTE detta paket. Vi kom överens med MTR att all restid ska ingå i tjänsterna men paketet som de gjorde är inte bra.

Vi har också förhandlat de speciella tjänsterna (föräldratjänsterna osv). Vi kommer dubbelkolla att alla, antingen finns med i placeringslistan eller har fått anpassade tider.

 

SEKO kommer att skicka frågan vidare till Centrala förhandlingar.

 

Om du har frågor kontakta oss.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                     Acke Tikmany

Ordförande                            Ordförande

SEKO Klubb 119                      Sektion 121

 

 

Alvik läggs ned som avlösningsplats den 21/3. Samtidigt påbörjas Hagsätra avstängningen och ett nytt tjänstepaket träder i kraft.

SEKO har motsatt sig att MTR lägger ned Alvik som avlösningsområde, men vi kan tyvärr inget göra eftersom det faller inom MTR:s rätt att som arbetsgivare omorganisera. I vårt kollektivavtal står det att vi har olika avlösningsområden varav Alvik är ett. MTR kan inte ändra avtalet själva men vi kan inte stämma MTR för avtalsbrott eftersom det inte står i avtalet hur många som ska tillhöra avlösningsområdena. Vi har pratat med våra ombudsmän på förbundet och vi kan tyvärr inte driva frågan vidare.

Vi förstår inte varför MTR måste lägga ned Alvik samtidigt som vi har andra stora förändringar på gång i och med avstängningen av linjen 19. Men MTR tycker att det är bra att göra allt jobbigt på en och samma gång.

Nytt tjänstepaket träder i kraft den 21/3. Som en tillfällig lösning har vi kommit överens med MTR om att behålla två placeringar, en för Alvik och en för Gullmarsplan. De som får DK kommer i första hand kommenderas på tjänster som tillhör sitt placeringsområde, men kan komma att få tjänster över hela banan. Vi har fått MTR att gå med på att baka in all restid i tjänsten.  Idag får 20% av restiderna i våra tjänstepaket ligga utanför och då får man kontant betalning. Nu kommer all restid att vara på arbetstid. Observera att man bara får restid när man börjar på ett ställe och slutar på ett annat. MTR hävdar att detta kostar dem 4 tjänster mer, men vi vet inte om det stämmer. Just nu jobbar sektionen på gröna linjen med att granska tjänsterna inför den nya placeringen.

Hur vi i framtiden ska göra med placeringar och tjänster ska vi diskutera tillsammans med MTR. Lösningen med två placeringar och att all restid är inbakad i tjänsterna gäller endast under Hagsätra avstängningen. Det troliga är att vi till hösten kommer att ha en enda placering för alla förare på bana 1. Vi vill gärna få in idéer från våra medlemmar om förslag på lösningar.

/Klubbstyrelsen

SEKO har upptäckt att de tjänster som man får när man har reservtåget är felaktiga.

Tjänsterna ser lite olika ut men är ofta 8 timmar långa, vilket innebär att de inte är sträcktjänster. Eftersom omloppet är över 7.20 eller mer, så är det max 3.05 timme tid på tåg som gäller, man har rätt till en arbetspaus om minst 20 minuter samt en obetald matrast om minst 35 minuter.

Vi har märkt att super TX lägger ut en 8 timmars tjänst, t.ex. reservtåg 6-14 med bara en rast på 35min. Detta är fel och vi har begärt en förhandling om avtalsbrott.

Ni som får tjänster med reservtåg får vara extra uppmärksamma så att er tjänst följer avtalet så att ni får den arbetstid och rast som ni har rätt till.

/Klubbstyrelsen

 

SEKO har sedan höstpaketen blev klara tre tvister, en tvist för varje banas höstpaket, som pågår med brott mot kollektivavtalet. SEKO menar att MTR bryter mot kollektivavtalet när det gäller ram tiderna för DK personal och fast placerad personal, då MTR blandat Ut/mellan, mellan/In, In/natt och Ut/in.

MTR menar i förhandlingar med SEKO att DK personal inte berörs av de regler som finns i kollektivavtalet med UT, Mellan, In eller Natt tjänster. Detta ska enligt MTR bara gälla fast placerad personal, som i våra tjänstepaket också har fått blandade tider i sina tjänstegrupper….

Vi tvistar även med MTR om att sträcktjänster har passlängd över 5 timmar. Vi hade förhandling på Almega den 13/12 och ska träffa MTR igen den 31/1 på Almega.

/Klubbstyrelsen.

Sträcktjänster: Tjänst som är max 7.20 i omlopp, ska ha en matrast om minst 35minuter. Matrasten är betald (arbetspaus) vilket betyder att om du skriver ”övertid” istället för att ta ut din rast när rasten blivit förkortad/utebliven, så får du bara betalt för utebliven arbetspaus, vilket är cirka 37kr.

Nattjänster: Tjänst som någon gång infaller mellan 25.00 och 4.30 är en nattjänst och får vara max 7 timmar i omlopp. Matrasten är minst 30 minuter och betald (arbetspaus). Samma som för sträcktjänster gäller om du skriver på din förkortade/uteblivna rast.

Normaltjänst: Alla tjänster som är normaltjänster har en matrast som är obetald. Om den obetalda matrasten blir förkortad/uteblir får du övertidsersättning, enkel eller kvalificerad beroende på tidpunkt.

KOM IHÅG ATT DU HAR RÄTT ATT TA UT DIN MATRAST! DET ÄR DU SOM BESTÄMMER OM DU ACCEPTERAR EN KORTARE RAST I UTBYTE MOT ERSÄTTNING ELLER OM DU VILL FÅ HELA DIN RAST. MTR KAN INTE NEKA DIG DIN ARBETSPAUS/MATRAST!

 

Om höstens tjänster.

Resultatet av att vi sköt upp placeringen blev att vi har fått tjänster med max 8.40 i omlopp istället för 9.30. Tjänsterna följer helt kollektivavtalet med max 3.05 tid på tåg på normaltjänster, max 5 timmar pass längd och max 4 timmar tid på tåg på sträcktjänsterna. Resultatet blev bättre än de tjänster vi fått om vi inte skjutit upp placeringen.

Är vi i SEKO nöjda?

Nej det är vi inte då tjänsterna enligt oss innehåller en del brott mot kollektivavtalet.

Vi är inte överens med MTR om följande:

  • Gruppering där man blandar IN tjänster med MELLAN. Eller IN med NATT.
  • Samma sak gäller DK grupperingen där man blandar arbetstider hejvilt!
  • Sträcktjänster som har passlängd över 5 timmar.
  • Att tjänster som börjar 4.30 är nattjänster.

Förhandlingen avslutades i oenighet vilket betyder att förbundet kommer att förhandla om de saker vi anser är avtalsbrott. En såkallad tvisteförhandling.