Inlägg märkta ‘spår’

SEKO KLUBB 119, som organiserar förare och trafikledare på Tunnelbanan, kräver fler förebyggande insatser från SL och MTR.
Våra medlemmar får i dessa dagar av kaos i kollektivtrafiken utstå mycket, allt ifrån arga resenärer till att sitta fast i flera timmar i tåg med kalla förarhytter.
Vi förare och trafikledare i tunnelbanan har gång på gång påtalat brister i underhållet av spår, växlar, strömskenor och tåg. Det är anmärkningsvärt att SL:s säkerhetschef,  Bengt Carlsson, säger till dn.se att han inte känner till de utbredda problem med hala spår och svårigheter att stanna som vi har med C20 ( de ”nyare” vagnarna). Det som skett nu, med ett C20 tåg som inte gick att stoppa förrän efter att det passerat flera stationer, är en exceptionell händelse som måste utredas ordentligt. Men problemen med att C20 slirar och är svåra att få stopp på vid regn/halka/löv känner alla förare i tunnelbanan till.
Att SL och MTR nu vidtar drastiska åtgärder för att hantera situationen är bra. Men majoriteten av de problem som tunnelbanan nu tacklas med hade kunnat förebyggas och konsekvenserna hade då inte blivit lika jobbiga för resenärerna och för oss som jobbar i tunnelbanan.
Det vi nu upplever är konsekvenserna av privatiseringen av tunnelbanan, där SL som huvudman inte tar sitt ansvar och uppenbarligen saknar förståelse för de underhållsbrister som råder i tunnelbanan. T.ex är den snöröjning som tidigare sköttes och samordnades av SL nu uppdelad. Det saknas samordning när olika bolag ansvarar för olika saker och flera års eftersatt underhåll kräver att SL sätter in förebyggande åtgärder för att säkerställa att växlar och strömskenor fungerar.
SL, MTR och framförallt politikerna måste ta sitt ansvar för att se till att ”världens bästa tunnelbana” fungerar. Det kostar pengar att ha en tunnelbana i världsklass men priset för förebyggande åtgärder är betydligt lägre än samhällskostnaden för en totalhavererad kollektivtrafik.
Styrelsen för SEKO Klubb 119
Kontaktpersoner: Jannis Konstantis, klubbordförande, 076-641 19 55
Carolin Evander, sektionsordförande på Röda linje, 070-791 13 16
Karl-Erik Cedergren, Huvudskyddsombud, 070-786 41 61