Inlägg märkta ‘larmtelefoner’

SEKO LJUGER INTE – GÖR SL DET?

 

I Svenska Dagbladet kan man idag, den 12 december 2008, läsa:

Fackliga Sekos t-baneklubb har riktat kritik mot SL:s säkerhetsarbete efter branden – bland annat ska larmtelefoner ha varit ur funktion.

        Det är lögn. Självklart kör vi inte våra trafiksystem utan fungerande larmtelefoner, det är så dåligt att påstå det att jag knappt vill kommentera det, säger Johan Hedenfalk.”

I Svenska Dagbladets pappersversion den 12 december 2008 står det också att läsa ”För tillfället är det två av 280 telefoner som inte fungerar längs Röda linjen, bekräftar också Veolia Transport.

Enligt protokollet från skyddsronder som skyddsombuden och Veolia Transport har hållit under perioden april-juli 2008 var det minst 19 st larmtelefoner som inte fungerade. Då räknas inte de in som fungerar dåligt. Någon återkoppling på vad som därefter har gjorts har inte ägt rum.

Vad är sant och icke sant? Vad ska SL göra nu? Har SL fått fel uppgifter? Ska SL ta sitt ansvar och fixa larmtelefonerna även om det ”bara” är två stycken eller mer än 19 st?

 

 

Klubbstyrelsen

SEKO Klubb 119

Vid frågor kontakta:

Carolin Evander, Ordförande SEKO röda linjen: 070 791 13 16.

Jannis Konstantis, Klubbordförande SEKO klubb 119: 070 209 49 29.