Inlägg märkta ‘dödsolyckor’

En artikel på Svenska Dagbladet

Seko sågar SL:s säkerhetssystem

Mer om händelsen

…och ännu flera tankar

Här står mer om vad SEKO Klubb 119 tycker om detta och liknade situationer

Annonser