Arkiv för december 12, 2008

SEKO LJUGER INTE – GÖR SL DET?

 

I Svenska Dagbladet kan man idag, den 12 december 2008, läsa:

Fackliga Sekos t-baneklubb har riktat kritik mot SL:s säkerhetsarbete efter branden – bland annat ska larmtelefoner ha varit ur funktion.

        Det är lögn. Självklart kör vi inte våra trafiksystem utan fungerande larmtelefoner, det är så dåligt att påstå det att jag knappt vill kommentera det, säger Johan Hedenfalk.”

I Svenska Dagbladets pappersversion den 12 december 2008 står det också att läsa ”För tillfället är det två av 280 telefoner som inte fungerar längs Röda linjen, bekräftar också Veolia Transport.

Enligt protokollet från skyddsronder som skyddsombuden och Veolia Transport har hållit under perioden april-juli 2008 var det minst 19 st larmtelefoner som inte fungerade. Då räknas inte de in som fungerar dåligt. Någon återkoppling på vad som därefter har gjorts har inte ägt rum.

Vad är sant och icke sant? Vad ska SL göra nu? Har SL fått fel uppgifter? Ska SL ta sitt ansvar och fixa larmtelefonerna även om det ”bara” är två stycken eller mer än 19 st?

 

 

Klubbstyrelsen

SEKO Klubb 119

Vid frågor kontakta:

Carolin Evander, Ordförande SEKO röda linjen: 070 791 13 16.

Jannis Konstantis, Klubbordförande SEKO klubb 119: 070 209 49 29.

 

BRAND PÅ RÖDA LINJEN!

SEKO klubb 119 som organiserar tunneltågförare i Stockholms tunnelbana har länge krävt en förbättrad säkerhet och arbetsmiljö, för våra resenärer och våra förarkollegor.

 

Idag vid lunchtid inträffade en av de allvarligaste incidenterna i röda linjens historia, då en stor kabelbrand utbröt i tunneln mellan Mariatorget och Slussen.  En av våra medlemmar larmade om branden och när ett trafikbefäl som vi organiserar gick ned på spåret för att undersöka och släcka, var rökutvecklingen så kraftig att hon fick vända tillbaka med lättare rökskador.

 

Ingen vet ännu vad som orsakat branden men om den orsakats av bristande rutin så är det mycket allvarligt.

 

  • Nere i tunnelsystemet vistas många olika entreprenörer, och samordningen är bristfällig. Efter avslutade arbeten lämnas föremål och skräp kvar i tunnlarna, ibland på ställen som i en nödsituation ska användas som säkerhetsutrymme för personalen.

 

  • Metrotidningar som delas ut i tunnelbanan, trots den brandrisk det innebär att ha stora kvantiteter papper i ett slutet tunnelbanesystem, flyger ned på spåret och samlas i tunnlarna. Spåren städas men inte alls i den omfattning som krävs.

 

  • I juni i år, anmärkte ett av våra skyddsombud på att inte alla larmtelefoner i tunnlarna på röda linjen fungerade. Dessa larmtelefoner har, såvitt vi vet, ännu inte åtgärdats.

 

För tre år sen avskedade Veolia Transport vår dåvarande klubbordförande efter att han hade påpekat säkerhetsbrister. Sedan dess har Veolia hävdat att deras arbetsmiljöarbete förbättrats, men dagens händelse får oss att undra om det är tillräckligt.

 

Tunnelbanan måste få kosta pengar, att ha en trafik som samordnas av en stark aktör är bättre ur säkerhetsperspektiv än att sälja ut den i mindre isolerade delar

Vi har under hela den upphandling av tunnelbanan som pågår, förordat att SL själva ska driva trafiken.

 

Vid frågor kontakta:

Carolin Evander, Ordförande SEKO röda linjen: 070 791 13 16.

Jannis Konstantis, Klubbordförande SEKO klubb 119: 070 209 49 29.

 

Från Svenska Dagbladet