Inlägg märkta ‘förhandlingsdelegation’

SEKO och Veolia har nu avslutat kollektivavtalsförhandlingarna för 2007 i enighet. Avtalet innehåller en låglöneprofil med kraftigt höjda lägstalöner och samma kron-talshöjningar, dock med vissa modifikationer. I övriga yrkanden har vi inte nått samma framgång men till stor del lever frågorna vidare och skall drivas på annat sätt. Exempelvis kommer vi att förhandla om deltidarnas kollektivavtalsvillkor i en separat tvisteförhandling den 13 januari 2008. Mer information och fördjupning i de olika frågorna kommer senare, denna information fokuserar bara på Löneavtalet. 
Trafikpersonalen: Alla i trafikpersonalen får en lönehöjning á 775 kr, med undantag för förarna i slutlönen som får 825kr. Löneklass 0 utgår fr.o.m. 080101, dock erhåller samtliga som låg/ligger under perioden 070901-071231 i kl 0, lön enligt kl 1 fr.o.m. 1 september. Retroaktiv löneutbetalning sker i december. Se lönetabell på nästa sida.
Lokalvården och Hittegods: Som tidigare år, misslyckades vi med att få till en lönestege för lokalvården. Men förhandlingarna kring detta kommer att återupptas i början av nästa år, med målsättningen att få det infört 1 april 2008. För 2007 erhåller lokalvårdarna en lönehöjning med minst 700 kr. Vi kom överens om att ”smeta ut” samma krontal till alla, med undantag för ca. 30 st. lokalvårdare som efter ”Veolias önskemål” skulle premieras extra och får en höjning mellan 700 kr-1000 kr. Den ”extra” höjningen belastade dock inte potten utan finansieras av Veolia vid sidan om. Personalen på hittegods får en höjning á 775 kr. 
Var detta ett bra avtal? Det beror på betraktaren om man anser att avtalet är bra. Tågförarna fick t.ex. endast 3,72% i slutlönen, eller  0,02% (4kr) mer än det centralavtalade utrymmet. Däremot höjdes ingångslönen för förarna med 1775 kr vilket motsvarar 10,86%. För spx och värd/konduktör höjdes ingångslönerna med 1575 kr.I flera tidigare lönerevisioner har man satsat mer på slutlönerna. I år var det dags och läge att prioritera de lägre klasserna. Spärrexpeditörerna som yrkesgrupp fick procentuellt mest och i kronor exakt lika mycket som värdarna/ konduktörerna, vilka procentuellt räknat fick minst, dock även de klart mer än det centrala löneutrymmet. Lokalvården är ett kapitel för sig. Deras individuella lönesättning stökar till förhand-lingarna och är en mycket svår nöt att knäcka.
Vad är avtalet värt? Det går att räkna värdet på avtalet på olika sätt.  Enligt det sedvanliga beräkningssättet blev värdet 3,88%. Men med tanke på borttagande av 0-steget samt höjningarna i mellanstegen (där stor del av deltidarna ligger) är värdet mycket mer än så. För kollektivet som helhet torde avtalet betraktas som en bra överens-kommelse. Mycket arbete för att förstärka kollektivavtalet återstår men vi kom en bra bit på vägen. Härifrån är det bara att fortsätta, inför det snart stundande lokala varvet 2008….


 Förhandlingsdelegationen för SEKO Tunnelbanan: Martin Hemström, Jannis Konstantis, Jan Melakoski, Håkan Stokke, Jenny Wegmann, Gunnar Öhman