Inlägg märkta ‘klubb 119. DEPÅRUTINERNA’

LISE INFORMERAR 2

Din lokala fackordförande informerar om senaste nytt!

DEPÅRUTINERNA: Depå rutinerna som infördes i alla depåer i tunnelbanan och på lokalbanorna har visat sig fungera uruselt. Här i Bromma är T.ex. tågen ofta inte färdig rangerade i tid vilket försenar förarnas iordningställande. Vi i SEKO klubb 119 har begärt en ny förhandling med Veolia om dessa rutiner. Denna förhandling blir central då den rör alla banor, och jag vill uppmana er alla att informera mig (lise.fuchs@klubb119.org) när det brister i rutinen i Bromma depån. Vi behöver samla på oss så många exempel som möjligt inför förhandlingen.

KOMMENDERINGEN: Vi har förhandlat med Kjell i frågan och fick en positiv, om än försiktig, respons på vår begäran om att DK listan ska komma ut 3 dar innan, och inte två som idag. Kjell skulle först förankra förslaget hos TLC. Hos oss är det lite speciellt då vi inte har ett eget PLE och trafikledningen har även ett administrativt personal ansvar. Vi har ännu inte fått ett svar från Kjell och därför måste vi nu gå vidare med frågan.

_____________________________________

Jag vill uppmärksamma er på att varje gång ni blir uppkallade till Kjell eller Celal, så ta med er någon från facket. Det har varit ett antal incidenter då förare/konduktörer blivit uppkallade och som gått dit utan sin fackliga representant, och hamnat i väldigt konstiga situationer som kan undvikas med lite hjälp från oss i SEKO. Ni har enligt lag rätt att ha med er en facklig företrädare, utnyttja er rätt, gå ej själva!