Inlägg märkta ‘rykten’

Rykten florerar att några ledamöter från klubbstyrelsen har fått jobb på MTR. Klubbstyrelsen har diskuterat frågan förut, när Pierre Sandberg, fd ordförande på Klubben, gick över till Veolia för några år sedan.

Ingen ledamot från klubbstyrelsen kommer att jobba för MTR, utöver självklart med sina vanliga arbetsuppgifter, dvs som förare.