Inlägg märkta ‘tid åter’

Den överenskommelse vi har med MTR säger följande:

3 timmar tid åter tilldelas alla anställda i samband med uniformsleveransen. En extra timme tid åter sätts in det blir en till uniformsleverans under året.

Alla anställda fick den 25/2 tre (3) timmar tid åter insatta på sina tidkonton för att vi besökte anställningskontoret och hämtade uniformen hösten 2009.

Vi fick uniformen levererad i maj/juni 2010 men MTR har inte satt in 3 timmar tid åter för detta. SEKO upptäckte problemet och nu ska MTR ha satt in dessa 3 timmar på allas tidkonton.

Dessa tre timmar ska täcka att vi hämtar uniformen på posten, tiden vi spenderar på att beställa uniformen samt besök till uniformsshoppen.

Självklart kan det vara så att vissa har längre än andra till uniformsshoppen eller posten, men tre timmar tid åter är 3 gånger så mycket tid vi fick förut, då vi gjorde allt som hade med uniformen att göra på vår fritid/våra raster.

I Uniformsshoppen kan man prova kläder och skor. Öppettiderna är ungefärliga (8-12 och 14-18 måndag-fredag) så ring 08-57861700 för att bekräfta att någon är där.

  • Semester: Du får ta med dig all semester och sparad semester upp till maximalt 40 dagar.
  • Kvittningstid (tid åter): Du får ta med dig upp till maximalt 80 timmar där en inarbetad dag räknas som 7,5 timmar.
  • Plustid: Du får ta med dig upp till maximalt 40 timmar
  • Uppvärderad tid (komptid): Du får ta med dig upp till maximalt 80 timmar.

SEKO förhandlar med Veolia om rutiner för reglering av skulddagar.

Vi kräver att alla anställda vid övergången ska ha tillgång till uppdaterad information om sina saldon, så att korrekta saldouppgifter förs över till MTR.

Om du vet med dig redan nu att du har mer än 80 timmar tid åter på kortet, så försök att redan nu ta ut denna tid (över 80 timmar) innan övergången.

Mer info? Kom på medlemsmötet onsdagen den 5 augusti kl 18.00 i facklokalen i Liljeholmen.

MAD/SEMESTER INFO