Inlägg märkta ‘SEKO Stockholm’

 

Tunnelbanan upphandlad

Frågor & Svar från SEKO Stockholm

till medlemmar vid Veolia och Tågia

Den 2 november 2009 övertar MTR ansvaret för tunnelbaneverksamheten i Stockholm.

I god tid innan dess skall det stå klart hur övergång av personal och verksamhet skall gå till samt vilka anställningsvillkor som kommer att gälla vid de bolag som tar över verksamheten.

Övergången styrs dels av lagar, dels av resultatet av förhandlingar och överläggningar med MTR och det underhållsbolag man avser att bilda.

Detta informationsblad uppdateras efterhand som förhandlingarna framskrider.

Mer information…