Inlägg märkta ‘Roslagsbana’

INFORMATION OM SL-UNIFORMEN

SEKO klubb 119 jobbar vidare mot SL i frågan om att alla inom Stockholms kollektivtrafik ska ha samma uniform.

Hittills har bara vi och SEKO på pendeln varit med i referensgruppen och vi tog därför initiativ till ett möte med de fackliga företrädarna på Roslagsbanan, Kontrollen, Buss etc.

Vi hade ett intressant och givande möte där det visade sig att ingen annan visste något om SL: s planer på en gemensam uniform. Det visade sig också att de skisser på uniform som är gjorda inte alls är anpassade utifrån våra behov, som skiljer sig väldigt mycket åt i de olika yrkeskategorierna.

Vi kom överens om att vi är emot en SL uniform, främst av säkerhetsskäl, men också för att våra behov inte tillgodosetts och för att vi inte vill gå omkring och se ut som glassgubbar.

Vi skrev ett brev till de tjänstemän som håller i referensgruppen, och har fått ett svar på det. Vi har även tagit kontakt med politikerna i SL:s styrelse för att ta reda på om de beslutat om en SL uniform eller inte.

Vi jobbar vidare i frågan, men en ny uniform är inte aktuell än på ett bra tag. Bakom detta blad finns kopior på det brev vi skrev samt det svar vi fått.

Har du som medlem frågor som rör uniformen – Kontakta då Carolin Evander som är uniforma ansvarig för SEKO klubb 119.

Här nedan följer brevet som skickades till SL.

 

Till: Christer Wennerholm

Kopia: SLs ledning och styrelse

Från: SEKO & Kommunal i SL-sfären

Stockholm 2008-09-17

 

 

 

 

Vi som arbetar i Stockholms Lokaltrafik är mycket oroliga angående den utveckling som utformandet av den nya SL uniformen tagit.

 

Det saknas en förståelse och kunskap för uniformens funktion, kvalitet och material. Viktigast av allt, det finns inget som helst säkerhetstänkande med i utformandet av uniformen. Då säkerheten är A och O i våra yrken och det måste med tydlighet framgå till kunderna vem som är ansvarig för vad, vem som har behörighet och vem som kan hjälpa dem.

 

Vi anser att alla fackliga organisationer för berörd personal inom alla yrkesgrupper erbjuds att påverka projektet. Vi vill få till stånd ett möte så snart som möjligt.

Vänligen återkom med tid och plats till Mikael Lind senast 3 oktober 2008.

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

Peter Jonson

Kommunal Sektion 34

 

Iréne Sandberg

Åsa Brandt

SEKO Pendelklubben

 

Hans Johansson

Astrid Hermelin

SEKO Lok

 

Carolin Evander

SEKO Tunnelbanan Klubb 119

Gunnar Öhman

Mikael Lind

SEKO Tunnelbanan Klubb 120

 

Pradeepan Pathmanathan

Fakhruzzaman Chaudhry

SEKO SL Klubb 107

 

Helena Wallin

Safder Özkan

SEKO Roslagståg