Inlägg märkta ‘ordförande’

Måndagen den 22 september: Öppet hus på Liljeholmen. Sedan kör jag tåg

Tisdagen den 23 september: Jag har facklig tjänst hela dagen – Jag bl a förhandlar med Veolia om diskriminering mot deltidsanställda

Onsdagen den 24 september: Ledig. Jag tar hand om en personärende

Torsdagen den 25 september: Jag har facklig tjänst hela dagen. Jag deltar i möte med SEKO Tub Rådet (samarbetsorgan för klubbarna inom tunnelbana och lokala banor)

Fredagen den 26 september: Jag kör tåg

Lördagen den 27 september: Jag kör tåg

Söndagen den 28 september: Jag kör tåg

Måndagen den 12 maj kör jag tåg på morgonen och sedan har jag facklig tid vid Liljeholmen.

Tisdagen den 13 maj är jag ledig.

Onsdagen den 14 maj har vi förhandlingar om det lokala kollektivavtalet inkl lönerna hela dag.

Torsdagen den 15 maj har jag förhandlingar och möten hela dagen. Vi ska förhandla om sparade semester för deltidarna sedan är lokalt skyddsombudsmöte och sist har vi en centralförhandling om en medlem med Almega.

Fredagen den 16 maj har vi möte möte med Tunnelbanebolaget och sedan lokala löneförhandlingar om lokalvården.

Lördagen den 10 maj är jag ledig

Söndagen den 11 maj är jag ledig

Jag har haft semester under v 17-18, det kändes att jag behövde det.

Måndagen den 5 maj var jag sjuk

Tisdagen den 6 maj körde jag tåg på morgonen och sedan jag och Jenny träffade Transrail inför upphandlingen

Onsdagen den 7 maj kör jag tåg på morgonen. Sedan är jag på Alvik mellan 11-14 och pratar med medlemmarna där. Sedan har vi en förhandling med Veolia på eftermiddag om incitamentavtalet (bonus) för hela tunnelbanan.

Torsdagen den 8 maj är jag ledig.

Fredagen den 9 maj har vi möte med SACO-Tj

Lördagen den 10 maj kör jag tåg

Söndagen den 11 maj kör jag tåg

 

Vad gör ordförande v.9

Publicerat: februari 26, 2008 i Facklig information
Etiketter:, ,

Under veckan 9, 2008 kommer jag att jobba med följande ärenden 

Måndagen den 25 februari har jag möte med upphandlingsgruppen (gruppen som jobbar med de olika anbudsgivarna). Vi kommer att träffa en av anbudsgivarna.

Tisdagen den 26 februari kör jag tåg och sedan har jag en förhandling på GUP. 

Onsdagen den 27 februari är jag ledig.

Torsdagen den 28 februari kommer jag att köra tåg och sedan vi (jag och Jenny) träffa en anbudsgivare.

Fredagen den 1 mars kör jag tåg på morgonen och sedan har jag facklig tid.

Lördagen den 2 mars kör jag tåg. 

Söndagen den 3 mars är jag ledig.  

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis 

Ordförande SEKO Klubb 119 

Vill ni kontakta mig? Ring då gärna på 070-209 49 29  

Vad gör ordförande v.7

Publicerat: februari 12, 2008 i Facklig information
Etiketter:, ,

Under veckan 7, 2008 kommer jag att jobba med följande ärenden 

Måndagen den 11 februari kör jag tåg och sedan har vi förhandlingar med Veolia om rutiner angående läkarbesök 

Tisdagen den 12 februari kör jag tåg. 

Onsdagen den 13 februari kör jag tåg på morgonen och sedan har vi ett möte med Matt Kinane om drogpolicyn och lite annat. 

Torsdagen den 14 februari är jag ledig men jag kommer vara på Liljeholmen för att vi har klubbstyrelsemöte. 

Fredagen den 15 februari kör jag tåg på morgonen och sedan har vi sektionsstyrelsemöte. 

Lördagen den 16 februari kör jag tåg. 

Söndagen den 17 februari kör jag tåg. 

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis 

Ordförande SEKO Klubb 119 

Vill ni kontakta mig?

Ring då gärna på 070-209 49 29 

Under veckan 5, 2008 kommer jag att jobba med följande ärenden 

Måndagen den 28 januari har jag förhandlingar om drogtester (Veolia har kallat) och sedan information om medarbetarenkäten.

Tisdagen den 29 januari har jag förhandlingar om drogtester (Veolia har kallat, det är inte samma förhandling som på måndag). Sedan har vi förhandlingar som vi har begärt om befattningsbeskrivningar.

Onsdagen den 30 januari är jag ledig.

Torsdagen den 31 januari har vår sektion styrelsemöte och sedan kommer jag att ha förhandlingar med Veolia om den s k Service-Eye (gäller konduktörer på lokala banor).

Fredagen den 1 februari har jag förhandlingar hela dagen med Veolia om:

a) En av våra medlemmars lön och föräldraledighet

b) Om allmän visstidsanställning (en ny anställningsform som kom maj 2007 och kommer att gälla i första hand för spärrvakter).

c) Diskriminering av deltidare. Vi försöker förhandla att deltidarna ska ha samma rättigheter som heltidare utifrån sitt åtagande.

 

Lördagen den 2 februari kör jag tåg.

Söndagen den 3 februari är jag ledig.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

SEKO Klubb 119

 Vill ni kontakta mig? Ring då gärna på 070-209 49 29

Under veckan 3, 2008 kommer jag att jobba med följande ärenden 

Måndagen den 14 januari kör jag tåg och har förhandlingar om ett personärende vid Gullmarsplan. 

Tisdagen den 15 januari kör jag tåg. Sedan utanför arbetstiden har jag en förhandling om ett personärende. 

Onsdagen den 16 januari har jag den fackliga tjänsten (kör tåg på morgonen och sedan är jag på facket på Liljeholmen). 

Torsdagen den 17 januari har jag förhandlingar med Pierre Sandberg från Veolia om anställningsformer.  

Fredagen den 18 januari kommer jag att vara på Liljeholmen där vi har klubbstyrelsemöte hela dagen. 

Lördagen den 19 januari kör jag tåg. 

Söndagen den 20 januari kör jag tåg samt förbereder handlingar inför upphandlingen av tunnelbana. 

Med vänliga hälsningar Jannis Konstantis Ordförande SEKO Klubb 119 

Vill ni kontakta mig? Ring då gärna på 070-209 49 29