Inlägg märkta ‘ordförande’

Måndagen den 27 oktober: Ledig men jag har möte hela dagen med SEKO Tub (samarbetsorgan för klubbarna inom tunnelbana) angående bl a förhandlingar som vi ska ha med Veolia senare under veckan.

Tisdagen den 28 oktober: Facklig tjänst. Ett personärende på Veolias huvudkontor mitt på dagen.

Onsdagen den 29 oktober: Jag deltar i klubbkonferensen ( samlas alla klubbar inom Stockholm) som SEKO Stockholm har kallat.

Torsdagen den 30 oktober: Jag kör tåg

Fredagen den 31 oktober: Ledig men vi har förhandlingar med Veolia om §16 i kollektivavtal (avstägningsparagrafen), om alkohol- och drog policy samt om omorganisation på lokala banor.

Lördagen den 1 november: Ledig

Söndagen den 2 november: Ledig

Måndagen den 22 september: Öppet hus på Liljeholmen. Sedan kör jag tåg

Tisdagen den 23 september: Jag har facklig tjänst hela dagen – Jag bl a förhandlar med Veolia om diskriminering mot deltidsanställda

Onsdagen den 24 september: Ledig. Jag tar hand om en personärende

Torsdagen den 25 september: Jag har facklig tjänst hela dagen. Jag deltar i möte med SEKO Tub Rådet (samarbetsorgan för klubbarna inom tunnelbana och lokala banor)

Fredagen den 26 september: Jag kör tåg

Lördagen den 27 september: Jag kör tåg

Söndagen den 28 september: Jag kör tåg

Måndagen den 12 maj kör jag tåg på morgonen och sedan har jag facklig tid vid Liljeholmen.

Tisdagen den 13 maj är jag ledig.

Onsdagen den 14 maj har vi förhandlingar om det lokala kollektivavtalet inkl lönerna hela dag.

Torsdagen den 15 maj har jag förhandlingar och möten hela dagen. Vi ska förhandla om sparade semester för deltidarna sedan är lokalt skyddsombudsmöte och sist har vi en centralförhandling om en medlem med Almega.

Fredagen den 16 maj har vi möte möte med Tunnelbanebolaget och sedan lokala löneförhandlingar om lokalvården.

Lördagen den 10 maj är jag ledig

Söndagen den 11 maj är jag ledig

Jag har haft semester under v 17-18, det kändes att jag behövde det.

Måndagen den 5 maj var jag sjuk

Tisdagen den 6 maj körde jag tåg på morgonen och sedan jag och Jenny träffade Transrail inför upphandlingen

Onsdagen den 7 maj kör jag tåg på morgonen. Sedan är jag på Alvik mellan 11-14 och pratar med medlemmarna där. Sedan har vi en förhandling med Veolia på eftermiddag om incitamentavtalet (bonus) för hela tunnelbanan.

Torsdagen den 8 maj är jag ledig.

Fredagen den 9 maj har vi möte med SACO-Tj

Lördagen den 10 maj kör jag tåg

Söndagen den 11 maj kör jag tåg

 

Vad gör ordförande v.9

Publicerat: februari 26, 2008 i Facklig information
Etiketter:, ,

Under veckan 9, 2008 kommer jag att jobba med följande ärenden 

Måndagen den 25 februari har jag möte med upphandlingsgruppen (gruppen som jobbar med de olika anbudsgivarna). Vi kommer att träffa en av anbudsgivarna.

Tisdagen den 26 februari kör jag tåg och sedan har jag en förhandling på GUP. 

Onsdagen den 27 februari är jag ledig.

Torsdagen den 28 februari kommer jag att köra tåg och sedan vi (jag och Jenny) träffa en anbudsgivare.

Fredagen den 1 mars kör jag tåg på morgonen och sedan har jag facklig tid.

Lördagen den 2 mars kör jag tåg. 

Söndagen den 3 mars är jag ledig.  

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis 

Ordförande SEKO Klubb 119 

Vill ni kontakta mig? Ring då gärna på 070-209 49 29  

Vad gör ordförande v.7

Publicerat: februari 12, 2008 i Facklig information
Etiketter:, ,

Under veckan 7, 2008 kommer jag att jobba med följande ärenden 

Måndagen den 11 februari kör jag tåg och sedan har vi förhandlingar med Veolia om rutiner angående läkarbesök 

Tisdagen den 12 februari kör jag tåg. 

Onsdagen den 13 februari kör jag tåg på morgonen och sedan har vi ett möte med Matt Kinane om drogpolicyn och lite annat. 

Torsdagen den 14 februari är jag ledig men jag kommer vara på Liljeholmen för att vi har klubbstyrelsemöte. 

Fredagen den 15 februari kör jag tåg på morgonen och sedan har vi sektionsstyrelsemöte. 

Lördagen den 16 februari kör jag tåg. 

Söndagen den 17 februari kör jag tåg. 

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis 

Ordförande SEKO Klubb 119 

Vill ni kontakta mig?

Ring då gärna på 070-209 49 29