Inlägg märkta ‘Nyboda’

På gång i Liljeholmen 14.

Sammanställt av Carolin Evander.

 

 

 

 

Höstpaketet:

Onsdag den 4 juni ska arbetsgruppen för hösttjänsterna träffas igen. Vi har fått ett bättre förslag den här gången. Det vi bollar med är 3.30 max tid på tåg, endast på sträck tjänster och under rusningen. Övrig tid 2.50

Omlopp max 8.35

Vi får se hur det går.

Nya rutiner i Nyboda:

Den 28 maj hade vi en central förhandling med Veolia om att införa nya rutiner i alla depåer.

Enligt Veolia är syftet med de nya rutinerna att sätta press på TÅGIA så att tågen är hela, rena och färdiga för trafik när vi kommer till Nyboda för att påbörja iordningställandet.

 

Det som i den nya rutinen kan innebära ett merarbete är det vi ska göra vid inlämnandet av tåg till TÅGIA, alltså när vi kör in tåget i depån.

Veolia anser inte att det behövs mer på tid och vi håller inte med.

Det vi i nuläget får göra är att utvärdera hur den nya rutinen fungerar. Om vi förare märker att den nya rutinen kräver mer arbete och tid, så skriv övertid.

Ingenting är ristat i sten och vi kan ta en ny förhandlig om det här till hösten, när vi har konkreta exempel att komma med.

 

Här i Liljeholmen är tanken att de nya rutinerna ska börja gälla från den 9 juni.

Platsen för kvittering av tåg, både ut och inlämning, sker vid spår 12. Vi har pratat med Mårten om att en till inlämningsplats vore lämplig för att underlätta för förarna att följa rutinen, men det fick vi tyvärr inget gehör för.

 

Sommaren är en inkörsperiod, så inkom gärna med idéer och synpunkter.

Studiebesök:

Den 30 maj hade vi studiebesök från vänsterpartiets ledamot i SL styrelsen, Gunilla Roxby.

Under besöket var vi i Markan och uppe på TLC.

Vi gick upp till Nyboda, pratade lite med kombi personalen samt tittade på arbetsmiljön i C20 hytterna. Sen kapade jag turen 20 och vi åkte ett varv i gamla C6: or.

 

Dagen var mycket lyckad och vi lyfte fram vilka problem som finns i verksamheten. Att det är för många entreprenörer inblandade, att alla skyller på varandra, att SL är för långt ifrån verksamheten och saknar insyn i hur vi har det. Vi diskuterade upphandlingen, nattrafiken och införande av det nya signalsystemet som möjliggör förarlösa tåg.

 

När vi var ute och körde hade vi turen att vara med om både folk på spåret och nödbromshandtag, så Gunilla fick verkligen en bra bild över hur förarnas vardag ser ut!

 

 

Vatten i Nyboda?

Reza väckte frågan om vatten i Nyboda. Som det är nu finns det bara en kaffe automat vid spår 12, men inget vatten att dricka. Jag har tagit upp frågan med Mårten som tyckte det lät som en bra idé att införskaffa en vattenautomat till spår 12.

 

 

Nya uniformen:

Monica och Carolin var på möte med SL den 20 maj då vi bl.a. presenterade resultaten från vår enkät. Många av er gillar inte idén med en helt turkosblå jacka och SL verkar ha förstått detta. Dessutom diskuterade vi att uniformen borde signalera var i kollektivtrafiken man jobbar, för att underlätta samt av säkerhetsskäl. T.ex. borde det stå SL – Tunnelbanan, SL Buss etc.

Diskussionerna fortsätter och vi träffar Veolia den 4 juni och SL igen den 11 juni.

Veolias försäkrings erbjudande:

Den försäkring som Veolia tecknat för sin personal har väckt mycket ilska. Som medlem i SEKO har man redan fina och förmånliga försäkringar och behöver således inte fler. Ni som är medlemmar bör tacka nej till försäkringen. Vi ska den 16 maj förhandla med Veolia om detta, och vi ställer oss starkt frågande till förfarandet, då det är mycket märkligt att alla per automatik ingår i försäkringen, oavsett om man vill eller inte.

Utbildning för ungdomar:

SEKO sattsar mycket på ungdomar just nu, så alla ni som är under 30 år och vill veta mer om facket, kontakta oss så kan ni få gå på kurs!

LO ordnar två olika kurser, Fackets Grunder och Facket och Politiken, som går under ett flertal tillfällen i höst. Passa på! Ersättning utgår och det är roligt!