Inlägg märkta ‘Keolis Nordic AB/Arriva Skandinavien AS’

Vem blir din arbetsgivare?

Hela världen vill köra tunnelbana i Stockholm

 

Intresset för att driva Tunnelbaneverksamheten i Stockholm är stort. Just nu sitter det räknenissar runt hela världen och försöker uppskatta vad dom vill ha för att köra tunnelbanan 2009–2017, med option på ytterligare 6 år. Upphandlingen är en av de absolut största trafikupphandlingarna i världen under 2008 och uppgår till totalt cirka 36 miljarder.

Det råder sekretess vilka företag som SL kvalificerat för att gå vidare att lägga anbud. Trots detta har SEKO full koll på vilka som finns med. Kontakt har upprättats med alla och vår avsikt är att se att ingen bygger ett anbud på något annat än att minst ta över befintliga avtal och andra värden, än vad som gäller idag.

 

Nedanstående företag är kvalificerade av SL att lämna anbud:

 

 

Inmetro

Inmetro är ett företag som bildades för att köra Köpenhamns förarlösa tunnelbana, vilket man gör sen 1 jan 2008.

Bolaget ägs av Ansaldo Transporti Sistemi Ferroviarri och ATM. ATM äger 51%.

Ansaldo Transporti Sistemi Ferroviarri är en del av Ansaldo STS; ett italienskt företag som pysslar med det mesta inom spårtrafik, man har bland annat byggt Köpenhamns tunnelbana och även levererat fordonen.

Ansaldo STS är etablerat i Sverige sen länge inom bl a signalteknik (ATC mm)

ATM (Azienda Trasporti Milanesi) är ett kommunalt ägt bolag i Milano och kör såväl tunnelbana som buss och spårvagn i regionen

http://www.ansaldo-sts.com/en/index.html; http://www.atm-mi.it/ATM/eng/

 

Keolis Nordic AB/Arriva Skandinavien AS

Keolis Nordic AB och Arriva Skandinavien AS är kvalificerade var för sig att gå vidare och lägga anbud. Den 15 april meddelade företagen att man avser att gå ihop och bilda ett gemensamt bolag. Keolis kommer att bli majoritetsägare.

 

Keolis äger Citypendeln som körde pendeltrafiken i Stockholm tom juni 2006. Man är även majoritetsägare (70%) av Busslink i Sverige AB, ett av de största bussbolagen i Sverige. SL äger resterande 30%.

Keolis ägs av kanadesiskt kapitalförvaltningsbolag tillsammans med ett holländskt försäkringsbolag . Franska statsjärnvägen SNCF äger 46%.

 

Arriva är noterat på den engelska fondbörsen och är en av Europas största leverantörer av kollektivtrafik med verksamhet i Storbritannien samt sju andra europeiska länder.

Arriva kör buss och tåg i Skandinavien. Från och med sommaren 2007 ansvarar Arriva också för driften av Pågatåget i Skåne.

http://www.keolisnordic.se; http://www.arriva.se

 

MTR

MTR Corporation är ett hongkongbaserat företag som bland annat äger och sköter driften av all tågtrafik i Hongkong , inklusive tunnelbanan. De har också investerat och byggt järnvägar på flera andra håll i världen, bland annat i Kina.

Sedan förra året kör MTR London Overground åt Londons motsvarighet till SL.

 

MTR Corporation startade 1979 som ett offentligägt bolag, men blev 2000 Hongkongs första privatiserade börsnoterade järnvägsbolag. Hongkong stad är majoritetsägare (c:a 75%) och övriga 25% ägs av c:a 400 000 personer.

http://www.mtr.com.hk/

 

S-Bahn Berlin GmbH

S-Bahn Berlin GmbH är ett dotterbolag till DB Stadtverkehrs GmbH som i sin tur är ägt av Deutsche Bahn AG (DB). DB är ett helstatligt tyskt bolag (tyska ”SJ”).

S-Bahn Berlin är ett av Europas största pendeltågsföretag; 16 linjer med 165 stationer och trafik dygnet runt. DB är Tysklands största järnvägsoperatör och infrastrukturorganisation och är även verksam inom andra länder.

DB Stadtverkehr kör bl buss i Danmark

http://www.s-bahn-berlin.de; http://www.db.de/site/bahn/en/start.html

 

SERCO/Nedrailways

SERCO är ett internationellt konglomerat med omfattande verksamhet inom service kommunikation mm.

NedRailways är dotterbolag till NS (Holländska ”SJ”).

 

NedRailways kör tillsammans med SERCO Mercyrail i och mellan Liverpool och Merseyside. Man har tillsamman även ett av de största kontrakten i England; Northen Rail.

SERCO kör bl a Dockland Light Railway i London och Manchester Metrolink.

http://www.serco.com/markets/transport/index.asp

http://www.nedrailways.com

 

SJ AB

SJ AB är ett helägt statligt bolag som bedriver järnvägstrafik i Sverige. Man bedriver även pendeltrafik i Stockholm genom det helägda Stockholmståg KB.

 

SJ AB är kvalificerade men har beslutat sig att inte lägga något anbud.

 

Svenska Tågkompaniet AB

Svenska Tågkompaniet AB grundades år 1999 av tre enskilda järnvägare.
År 2007 förvärvade Norska Statsbanorna, NSB, hela bolaget.
Tågkompaniet bedriver bl a persontrafik I Gävleborg (X-tåget) och Tåg i Bergslagen.

Tågkompaniet är även delägare i Roslagståg (tillsamamns med danska DSB) som bedriver trafiken på Roslagsbanan.

http://www.tagkompaniet.se

 
T-banebolaget i Stockholm

T-banebolaget Stockholm AB är ett samarbetsbolag mellan franska Eurailco och danska DSB (danska ”SJ”). Eurailco ägs av RATP och Transdev, där RATP driver tunnelbanan i Paris tillsammans med regional pendeltågstrafik. Transdev har driver såväl tunnelbana som spårväg och busstrafik i flera av världens stora städer.

DSB bedriver trafik i Stockholmsområdet idag genom dotterbolaget Roslagståg. Fr.o.m 2009 tar man även över Öresundstrafiken. DSB kör även S-tog, Köpenhamns ”pendeltåg”.

www.t-banebolaget.se

 

Veolia Transport

Veolia Transport är ett multinationellt företag med säte i Frankrike. Det driver kollektivtrafik på entreprenad över hela världen. Företaget ägs av Veolia Envirinnement.

Förutom tunnelbanan och lokalbanorna i Stockholm så bedriver Veolia Transport tåg- och busstrafik i övriga delar av landet.

http://www.veolia-transport.se/tmpl/XStartPage____26702.aspx?epslanguage=ML

 

 

Kontakt med alla

SEKO har redan etablerat kontakt med de flesta företagen. Vi kommer att ha återkommande och löpande kontakter fram till att anbuden ska vara inne senast den 15 augusti.. Alla har redan skriftligt fått ta del av vår syn på hur verksamheten ska utformas och hur övertagandet ska gå till.

 

 

 

Lasse Eriksson

SEKO Stockholm