Inlägg märkta ‘kapitalism’

Upprop till kamp mot kapitalismens kris och massarbetslöshet – för demokratiska och kämpande fackföreningar

Nu får det vara nog av reträtter och handlingsförlamning. Vi kan inte längre låta oss hunsas av en arrogant högerregering och giriga direktörer och kapitalister som kan gömma sig bakom en oduglig facklig och politisk opposition mot finans- och kvartalskapitalismens djupa kris. Vi vägrar acceptera en ny massarbetslöshet och att det än en gång är de arbetande och de arbetslösa, sjuka och fattiga pensionärer som ska betala för de rikas kris.
Världen står idag inför av en 1930-talsliknande kris samtidigt som växande miljö- och klimatkatastrofer ställer krav på massiva investeringar i energibesparande åtgärder och koldioxidfria energikällor. Då kan vi inte längre godta att storföretagen fortsätter att betala astronomiska löner, bonusar, pensioner och aktieutdelningar till sina direktörer och ägare eller att regeringen sänker skatterna för de rika och utan kontroll pumpar in ofattbara summor i bankkapitalens svarta hål.
Bonusskandalen i AMF Pension är bara toppen av ett isberg, där fackliga ledare alltmer anpassat sin livsstil till de direktörer och politiska karriärister som de dagligen umgås med. Att stödet för både oppositionen i riksdagen och LO-ledningen rasat är en konsekvens av deras kroniska ovilja att ta strid för arbetarintressen, alltifrån a-kassan och kollektivavtalen efter EU:s domstols beslut i Lavaldomen till kampen för jobben. I stället har IF Metall gjort omotiverade reträtter i krisavtalet om sänkta löner, medan LO- och PTK-ledningarna varit villiga att själva beskära förhandlings- och strejkrätten i ett nytt huvudavtal.
Det är därför hög tid för fackföreningsrörelsens medlemmar och de lokala facken att väcka liv i den slumrande arbetarrörelsen och visa vår kollektiva styrka i en massiv proteströrelse mot kapitalismens kris och regeringens och EU:s högerpolitik.

Vi uppmanar alla fackföreningar och förbund:
• att gå ut till aktivt försvar för varje hotat jobb – mot alla massuppsägningar inom såväl industrin som kommuner, landsting och stat;
• att maximal kraft måste sättas bakom kraven att företagen ska vidta andra åtgärder än uppsägningar, att a-kassan återställs fullt ut, att garantier ges till de arbetslösa – inte bankdirektörer, att rättvisa skipas – nej till chefsbonusar, fallskärmar, jättepensioner och fantasilöner, att samhället tar över taktpinnen från den kapitalistiska marknaden.
• att krisen måste bekämpas med krav på massiva statliga investeringar för arbete åt alla och en planerad
klimatomställning av både industrin, bostäderna och transporterna;
• att redan nu – tillsammans med alla som vill delta – förbereda en landsomfattande protestdag mot kapitalismens kris och all högerpolitik för jobben, välfärden och klimatet när riksdagen öppnar den 15 september;
• att välja fackliga ledare på alla nivåer som är beredda att kämpa för och dela sina medlemmars villkor.

Dennis Bäckman, ordförande Pappers avd 86 vid ABB Figeholm,
Harry Rantakyrö, ordförande Gruvtolvan Kiruna,
Tomas Nilsson, ordförande Gruvfyran Malmberget
Dennis Olsson, ordförande grupp 34 Volvos verkstadsklubb Göteborg
Thomas Johansson, ordförande grupp 30 Volvos verkstadsklubb Göteborg
Christer Lindsjö, ordförande grupp 31 Volvos verkstadsklubb Göteborg
Stefan Berg, ordförande klubb Kommunal Blå Stjärnan Göteborg
Kaan Özsan, uppsagd metallarbetare IAC Göteborg
Jannis Konstantis, ordförande Seko klubb 119 Stockholm
Olof Fryklöf, ordförande Seko pendelklubben Stockholm
Peter Boström, ordförande Kommunal klubb Swebus Södertälje
Rose-Marie Johansson, aktiv i Seko klubb 119 Stockholm
Bilbo Göransson, aktiv i Kommunal sektion 28 Stockholm
Marcus Liss, aktiv i Transport avd 5 Stockholm
Masood Punjabi, aktiv i Seko klubb Årsta Post Stockholm
Erik Pettersson, aktiv i Volvos verkstadsklubb Umeå
Gunnar Pettersson, aktiv i Volvos verkstadsklubb Umeå
Jan-Olof Karlsson, vice ordförande i Volvos verkstadsklubb Umeå
Hans Andersson, aktiv i IF Metall Ålö maskiner Umeå
Bahruz Midhat, aktiv i Unionen Silentum Boden
Elisabeth Carlsén, fd textilarbetare Boden
Göte Kilden, fd metallarbetare, Ale
Göran Kärrman, metallarbetare Stockholm
Peter Widén, metallarbetare Volvo CE Eskilstuna
Jan-Erik Gustafsson, aktiv i ST Universitet och högskolor
Robert Lundqvist, aktiv i ST Universitet och högskolor
Per Johansson, aktiv i Vårdförbundet Sundsvall

Nej till lönesänkningarna!
 

SEKO Klubb 119 som organiserar bl a förare, konduktörer och underhållspersonal i Stockholms tunnelbana och på lokala banorna fick reda med bestörtning om överenskommelse mellan IF Metall och Teknikföretagen om att lösningen på den ekonomiska krisen är att arbetarna ska sänka sina löner med 20%!
 

SEKO Klubb 119 tycker att denna kris är inte arbetarnas. Denna kris är kapitalets som vill öka ytterligare sina vinster. De vill suga ut oss ytterligare. I dag många år efter att arbetarklassen lyckats genomföra 8 timmars arbetsdag, 8 timmar vila och 8 timmar fritid kommer kapitalet och vill att vi ska återkomma till medeltiden, dvs att vi ska jobba när patronerna har jobb och vi ska stanna hemma när de har inte det. Kapitalismen attackerar arbetarklassen, vi som producerar allt i samhället och vi kan inte bara sitta och titta på. 

 
SEKO Klubb 119 vill istället att kapitalet ska betala krisen som de själva, kapitalisterna, skapade. Vi måste ha högre lön och bättre anställningsvillkor istället. Vi kapitulerar inte! Vi är skyldiga detta våra förfäder och våra barn att försvara våra rättigheter, att vi ska stå enade mot alla försök från kapitalet att våra rättigheter ska inskränkas.

 
Vi uppmanar alla fackliga organisationer att protestera mot detta.
 
Styrelsen för SEKO Klubb 119