Inlägg märkta ‘depåer’

INFORMATION OM DEPÅRUTINERNA

SEKO klubb 119 hade en uppföljande förhandling med de Operativa cheferna på bana 1(Sören Stark) och bana 2 (Lena Eriksson), samt Kjell Annerhall från Bromma, för att utvärdera depårutinen.

Vi tog upp de brister som upptäckts sedan rutinens införande.   Vi pekade på de felaktiga proportioner som råder, då förare ombetts gå tillbaka till depån på sin fritid när man glömt signera in/ut tåget, medan TÅGIA kan fortsätta att missköta sitt uppdrag.

Inga förare ska gå till depån på sin fritid om man glömt att signera listan. Ingen förare ska drabbas av disciplinära åtgärder pga. denna rutin. Detta är Veolia överens om med oss om. Kjell lovade att ge tydligare instruktioner till trafikledarna då det varit vanligt förekommande i just Bromma att förare blivit uppringda av TL för att de glömt signera listan.

I Nyboda är problemen störst, och Veolia har legat på TÅGIA mycket i denna fråga.

På Saltsjöbanan är rutinen ickeexisterande och en hel del konstiga saker pågår där. Celal som är ansvarig chef har fått denna information och vi får väl se om han tar tag i frågan.

Vi kom överens om att ha ett möte igen i november/december för att fortsätta utvärdera hur det fungerar. Till dess vill vi få in information från er förare med exempel på när rutinen brister.