Arkiv för februari 16, 2011

Vi har begärt en rad olika förhandlingar med MTR. Majoriteten av dessa förhandlingar har ännu inte ägt rum då MTR ställer in och ändrar datum för jämnan. SEKO kommer att stämma MTR för förhandlingsvägran i ett flertal fall om inte MTR omgående ser till att dessa förhandlingar äger rum. För att ni som är våra medlemmar ska se vad vi jobbar med så publicerar vi här en lista med alla förhandlingar som vi begärt.

 • Omorganisationen och Arbetsmiljöproblem på super Tx.
 • Personaltransporter.
 • Rutiner för block 8.
 • Uppföljning av de nya förarna, 6 månader senare enligt portalavtalet.
 • Spruckna avlösningar och löneavdrag på bana 1. Begärt 15/12. Fortfarande inte fått datum för förhandling.
 • Rutin för havandeskapspenning. Förhandling 14/1. Fått ett förslag, mailat synpunkter till MTR 31/1. Saknar återkoppling från MTR.
 • Återuppta tvisten om att vi fick granska tjänsterna för sent på bana 1 i somras. 19/11 mailat Pierre. Nytt datum satt till den 13/1 men uppskjutet igen. SEKO skickar denna tvist centralt igen eftersom MTR fortfarande inte kommit med datum för förhandling.
 • Tid åter för uniformen som inte alla fått än. Mailat 26/11.
 • Byte av bana, påtalat ett antal gånger sedan i höstas.
 • Drog och Alkoholpolicy ännu inte förhandlad. Fortfarande inget datum.
 • Behov av ökade resurser nattetid. Påtalat 2/9. Fortfarande inget datum.
 • 6 timmars regeln. Lars-Åke Werner skulle återkomma med en förklarande text om innebörden. Inget har hänt sen i juni.
 • Tvister om tjänster, tid på tåg, DK grupperna, sträcktjänsterna på bana 1,2 och 3. Central tvist tas lokalt igen den 13/1, blev uppskjutet. Nytt datum för lokal sittning 21/2.
 • Övertidslistorna. MTR har brutit mot avtalet då många jobbat mer än 200 timmar.
 • Framtida tjänster på TLC. Vi väntar på nytt förhandlingsdatum.
 • Utlysta YTL utan körkort?
 • Förändringar av tidtabellen – restiden i kollektivavtalet.
 • Tidtabell som inte fungerar. Matt kom inte på mötet. Behöver fortfarande träffas.
 • Brott mot kollektivavtalets § 13 mom. 1, ska gå till central tvist efter förhandling.
 • Läkarbesök i samband med dispens. Ännu ingen respons från MTR.
 • Begärt förhandling om rutiner inför kommande placeringar.
 • Förhandlingar om Alviksnedläggningen.  Inväntar protokoll.
 • Begärd förhandling om uniformsbeställningen och brott mot uniformsavtalet. Förhandling 25/2.
 • Begärd förhandling konstiga löneavdrag. Förhandling 25/2.
 • Förhandling om övertalighet/organisationsförändring/LAS skickat till central MBL förhandling.
 • Nya rutiner för sommar semester. Flyttat flera gånger, datum satta i december, januari och februari. Förhandling 21/2?
 • Reservtåget, förhandling har ägt rum. Nytt datum 3/3.