Arkiv för december, 2010

Härmed kallar klubb 119 till

Medlemsmöte

Tisdagen den 11 januari 2011 kl 16.00

i fackets lokal vid Liljeholmen

I dagordningen bl a

–         Lokala kollektivavtalsförhandlingar, yrkanden.

–         Läget med den nya SEKO organisationen.

–         Förhandlingar med MTR.

Med vänliga hälsningar

Vi bjuder på fika

/Styrelsen

Om ni kommer på fritiden kan man få 2,5 timmar på kortet.

God Jul och Gott nytt år!

Publicerat: december 24, 2010 i Uncategorized
Etiketter:,

SEKO Klubb 119 önskar alla våra medlemmar men också alla arbetskamrater

God Jul och Gott nytt år

När säkerheten kommer i andra hand.

Publicerat: december 20, 2010 i Uncategorized

SEKO: ”Säkerhetsbrister i Stockholms tunnelbana”

 

Det finns säkerhetsbrister i Stockholms tunnelbana. Trasiga tåg skickas ut i trafik och fel som rapporteras åtgärdas inte. Stress och underbemanning är andra faktorer som påverkar säkerheten negativt. Det visar en undersökning som SEKO – Facket för Service och Kommunikation – gjort bland medlemmarna.

Enkäten som genomfördes bland SEKO:s medlemmar i tunnelbanan och depåerna är klar och finns här:

Fram till dess att den nya klubben bildats så samordnas arbetet via en interimsstyrelse som består av Jenny Skagerman, Jannis Konstantis och Carolin Evander från klubb 119, samt Jan ”Jampe” Melakoski och Gunnar Öhman från klubb 120. Interimsstyrelsens arbete är att ”sy ihop säcken”, ordna med allt det praktiska samt sköta gemensamma förhandlingar tills den nya klubben är på plats. Läs mer om interimsstyrelsens arbete på http://sekotunnelbana.wordpress.com/

KALLELSE!

Onsdagen den 12/1 kl 17.30 i ABF huset (Kata salen) på Sveavägen äger nomineringsmötet för den nya tunnelbaneklubben rum. Nomineringarna avslutas på nomineringsmötet. Vi bjuder på en macka och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer!

Valberedningen består av Annika Arfwedson från avdelningen, Maya Lourenco från klubb 119 samt Kamel Gomaa från klubb 120. Man kan nominera på mötet den 12/1 eller via mail till: valberedningen.tunnelbanan@gmail.com Kom ihåg att alla nominerade måste vara tillfrågade och ha godkänt sin nominering! Valberedningen kommer att rangordna kandidaterna till klubbstyrelsen utifrån lämplighet, men inte rangordna de som ställer upp till sektionerna, pga. det massiva arbetet det skulle innebära.

Valet kommer, efter beslut av avdelningens styrelse, inte att äga rum med poströstning. Det som gäller är personlig inställelse i vallokal eller med mobila enheter. En valkommitté kommer att utses och valkommittén bestämmer och ansvarar för hur valet rent praktiskt ska gå till samt ansvara för rösträkning och genomförande. Valkommittén kommer även att få hjälp från avdelningen.

Valet samt poster att nominera till.

Valet äger rum utifrån följande 9 valkretsar: Trafik Grön, Röd och Blå, Station Grön, Röd och Blå, TLC/FRC/arbetsledare, Lokalvård och Värdar.

En klubbordförande väljs på 2 år. En kassör på väljs 1 år. Tre ersättare till klubbstyrelsen väljs på 1 år. Fyra ledamöter till avdelningens representantskap väljs på 1 år. Revisorer, två ordinarie och två ersättare. Flest röster blir vald på 2 år, näst flest röster blir vald på 1 år. Samma gäller revisor ersättare . Dessa poster röstar alla medlemmar på gemensamt.

Sektion station: Ordförande för sektionen väljs på 2 år. Ordinarie i klubbstyrelsen som representerar kundservicevärdar, väljs på 2 år. De två övriga ordinarie klubbstyrelse ledamöterna från sektion station väljs på vardera 1 år. Utöver detta väljs 5 stycken ordinarie till sektionsstyrelsen samt 9 ersättare.

Sektion lokalvård: Ordförande väljs på 1 år. Fyra ordinarie samt fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion TLC/FRC/arbetsledare: Ordförande väljs på 1 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik grön: En ordförande på 2 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik röd: En ordförande på 2 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

Sektion trafik blå: En ordförande på 1 år. Fyra ordinarie och fem ersättare till sektionsstyrelsen.

SEKO klubb 119 har sen en lång tid tillbaka tagit upp frågan om vilken beredskap och vilka rutiner som finns i tunnelbanan vid en allvarlig händelse. Vi har sett hur tunnelbanan varit ett mål för attacker i andra länder och att man i dessa länder sen en lång tid tillbaka har en helt annan beredskap än vad som finns i Stockholms tunnelbana. Vi har varit förskonade från terroristattacker men har haft problem av andra slag, som tex brandutveckling i tåg, och vi har efterfrågat mer utbildning och mer resuser.

I somras inträffade en incident med ett bombhotat tåg i Fittja. När SEKO fick reda på detta tog vi upp frågan med MTR och undrade vilka rutiner som fanns. MTR:s svar var knapphänt men man lovade att återkomma med vilka instruktioner som finns. SEKO värnar om sina medlemmar och vi vill förbygga istället för att agera i efterhand när katastrofen redan slagit till. Förare och stationspersonal ska inte behöva utsättas för onödiga risker och vi kräver därför mer utbildning samt bättre rutiner. Tyvärr är säkerhetsmedvetandet inte lika högt i Stockholms tunnelbana som i tex Londons. Hittills har en kvarglömd väska bara varit en kvarglömd väska, men vår värld har förändrats och det är naivt att tro att det som skett i andra länder inte kan ske hos oss. Vi som jobbar i tunnelbanan vill veta att när vi rapporterar in avvikelser så ska det tas på allvar, så att vi kan förebygga att något händer.

Dessa artiklar publicerades idag av SVD:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tagforare-fick-kontrollera-bombhot_5809289.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tunnelbanan-oppet-mal-for-terrorn_5809397.svdMTR har rivit upp avtalet om delade tjänster som de tecknade med ST och SACO-TJ.

SEKO har pressat MTR att riva upp avtalet, vi har kritiserat det i media och tagit upp det vid varje möte med MTR:s ledning, något som tydligen gett resultat! Vi ser positivt på att MTR backat i denna fråga och vi hoppas att de lärt sig att lyssna på oss.

Vi vill tacka alla våra medlemmar som bidragit med att sätta press på MTR genom att visa sitt missnöje med avtalet om de delade tjänsterna. SEKO kommer att fortsätta kämpa för förbättringar av vårt avtal och med våra medlemmars stöd kan vi åstadkomma förbättringar.

MTR har använt sig av fula förhandlingsknep och ställt facken mot varandra. Vi hoppas att ST och SACO-TJ framöver inte är lika lättköpta.

/Klubbstyrelsen.

 

Här är informationen från MTR

Uppsägning av kollektivavtal avseende delad tjänstgöring 2010-12-03 MTR Stockholm har kommit överens med ST och SACO-TJ om att säga upp den del av kollektivavtalet som handlar om delade tjänster. Anledningen är bland annat svårigheten att ha olika överenskommelser med olika parter.

Det har gått nästan sex månader sedan MTRS tecknade ett avtal med ST och SACO-TJ om delade tjänster, ett beslut som innebar att vi frångick principen om ett gemensamt kollektivavtal för samtliga avtalsbärande arbetstagarorganisationer inom MTRS.

Med facit i hand har vi kunnat konstatera att delade tjänster kan vara svåra att införa i tjänstepaket som är gemensamma för medarbetare tillhörande olika avtalsbärande fackföreningar. Vi har även kunnat konstatera att detta ämne har orsakat många fler möten mellan parterna än vad som hade varit fallet annars.

Vi är också fullt medvetna om att det finns ett antal förare som såg delade tjänster och den förtjänst som var förenad med dem som något positivt, och vi beklagar att vi nu inte längre kan erbjuda denna möjlighet till dem.

/MTR Stockholm, ST och SACO-TJ