Arkiv för november 30, 2010

Sträcktjänster: Tjänst som är max 7.20 i omlopp, ska ha en matrast om minst 35minuter. Matrasten är betald (arbetspaus) vilket betyder att om du skriver ”övertid” istället för att ta ut din rast när rasten blivit förkortad/utebliven, så får du bara betalt för utebliven arbetspaus, vilket är cirka 37kr.

Nattjänster: Tjänst som någon gång infaller mellan 25.00 och 4.30 är en nattjänst och får vara max 7 timmar i omlopp. Matrasten är minst 30 minuter och betald (arbetspaus). Samma som för sträcktjänster gäller om du skriver på din förkortade/uteblivna rast.

Normaltjänst: Alla tjänster som är normaltjänster har en matrast som är obetald. Om den obetalda matrasten blir förkortad/uteblir får du övertidsersättning, enkel eller kvalificerad beroende på tidpunkt.

KOM IHÅG ATT DU HAR RÄTT ATT TA UT DIN MATRAST! DET ÄR DU SOM BESTÄMMER OM DU ACCEPTERAR EN KORTARE RAST I UTBYTE MOT ERSÄTTNING ELLER OM DU VILL FÅ HELA DIN RAST. MTR KAN INTE NEKA DIG DIN ARBETSPAUS/MATRAST!