Arkiv för november 26, 2010

Torsdagen den 25 november fattade styrelsen för SEKO:s a-kassa beslut om att sänka den totala medlemsavgiften till a-kassan med 53 kronor. Det innebär att den nya avgiften till a-kassan efter årsskiftet blir 225 kronor (idag är avgiften 278kr) för medlemmar som är anslutna till både SEKO och a-kassan, och 243 kronor för de som endast är enskilt anslutna till SEKO:s a-kassa.

Anledningen till att SEKO kan sänka sin avgift till A-kassan är att färre medlemmar är arbetslösa. A-kassorna finansieras (efter regeringes förändringar 2007) helt på medlemsavgifter och därför höjs och sänks avgifterna beroende på hur utgifterna ser ut. Fler arbetslösa ger högre avgift, färre ger lägre.

/klubbstyrelsen