Arkiv för november 12, 2010

SEKO kommer med start måndag den 15 november att ringa runt till samtliga medlemmar i klubb 119, klubb 120, klubb 124 (TBT) samt de SEKO medlemmar som arbetar på Reneriet. Du som medlem kommer att bli intervjuad (svara på ett antal frågor i en enkät) om hur du upplever MTR:s personalpolitik, arbetsmiljön samt säkerheten i tunnelbanan.

Enkäten utförs av förbundet där vi i SEKO lokalt varit aktiva i att ta fram frågorna så att de är relevanta för vår verksamhet. Bakgrunden till enkäten är den senaste tidens turbulens på MTR/TBT där personalpolitiken, arbetsmiljö, säkerhetsbrister samt övertid stått i fokus.

Svaren från enkäten kommer att presenteras på en presskonferens och ett antal olika krav (baserat på svaren) kommer att ställas gentemot SL/MTR/TBT. Tanken är att  använda svaren för att påverka våra politiker och med förbundets hjälp ställa konkreta krav på förbättringar, samt få allmänheten upprörd och engagerad.

SVARA PÅ ENKÄTEN OCH VISA VAD DU TYCKER OM DIN ARBETSPLATS OCH VAD SOM KAN FÖRBÄTTRAS!